fbpx
Źródło: Facebook.com/grupa.pkp.sa

lipiec 2021

09

2:07:53

Zmiany zasad wystawiania faktur do biletów kolejowych

Od 1 lipca 2021 r. wystawiony przez przewoźnika kolejowego bilet jednorazowy, niezależnie od odległości przejazdu, jest jednocześnie fakturą VAT – przypomina Urząd Transportu Kolejowego.

Zmiany w procedurze dokumentowania zakupu jednorazowych biletów na przejazdy środkami transportu zbiorowego stały się udogodnieniem dla wielu pasażerów. Ułatwione zostało m.in. rozliczanie podróży służbowych. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2021 r., każdy bilet jednorazowy uznawany jest za fakturę VAT, jeżeli zawiera:

  •  numer i datę wystawienia,
  •  imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  •  numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  •  informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  •  kwotę podatku,
  •  kwotę należności ogółem.

Do 30 czerwca 2021 r. obowiązujące przepisy pozwalały uznawać za fakturę jedynie bilety jednorazowe zawierające ww. dane, wystawione na przejazd liczący co najmniej 50 kilometrów. 1 lipca bieżącego roku limit ten został zniesiony, pozostałe wymogi formalne nie uległy zmianom.

Do biletów jednorazowych uznanych już za fakturę VAT przewoźnik nie wystawia na życzenie podróżnego dodatkowych dokumentów podatkowych.

Nowe przepisy znajdą zastosowanie do biletów wystawianych w pociągach, automatach biletowych czy kasach. Odmienne zasady mogą jednak dotyczyć biletów internetowych – informacje o tym, czy stanowią one fakturę lub w jaki sposób można ją uzyskać zawarte są zwykle w regulaminach poszczególnych serwisów sprzedaży.

Podstawa prawna:

  •  rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 1105);
  •  § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485, z późn. zm.)

Źródło: UTK/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram