fbpx
Źródło: Intercity.pl

lipiec 2021

16

3:07:21

PKP Intercity ruszyło z przebudową bocznicy w Szczecinie

Rozpoczęły się prace budowlane na należącej do PKP Intercity bocznicy kolejowej Szczecin Zaleskie Łęgi. Realizacja inwestycji umożliwi obsługę większej liczby pociągów, co przełoży się na rozwój oferty połączeń przewoźnika do i ze Szczecina.

Warta blisko 94 mln zł brutto inwestycja jest kolejnym przedsięwzięciem infrastrukturalnym realizowanym w ramach największego programu inwestycyjnego w historii PKP Intercity. Przedmiotem podpisanej z firmą Torpol umowy jest przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej Szczecin Zaleskie Łęgi. Planowany termin realizacji inwestycji wynosi 30 miesięcy od dnia zawarcia kontraktu. Wartość przedsięwzięcia wynosi 89,9 mln zł brutto. Umowę wartą 3,6 mln zł brutto na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego PKP Intercity podpisało z „EKOCENTRUM – Wrocławski Ośrodek Usług Ekologicznych” Sp. z o.o.

Inwestycja o strategicznym znaczeniu

Roboty obejmują m.in. budowę nowej hali do napraw i przeglądu pojazdów kolejowych, wyposażonej w kanały rewizyjne oraz stanowisko dla podnośników Kutruffa, a także długiego na 200 metrów kanału przeglądowego. Umożliwi to wykonywanie bieżących przeglądów technicznych taboru na pierwszym i drugim poziomie utrzymania. Kontrakt obejmuje także dostawę i montaż stanowiska do zabezpieczenia taboru przed powstaniem oblodzenia i wykonanie części technologicznej myjni pociągów. Powstaną też nowe budynki zaplecza socjalno-technicznego dla załogi. Projekt zakłada również budowę nowych torów i rozjazdów wraz z ich oświetleniem, międzytorzy z nawierzchnią utwardzoną, a także sieci trakcyjnej nad torami. Po przebudowie poprawi się także gospodarka wodna obiektu.

„Ten projekt pokazuje, jak wielkie oddziaływanie mają ambitne i konsekwentnie realizowane programy inwestycyjne, do jakich zachęcamy i stymulujemy spółki Skarbu Państwa. Niemal 100 milionów złotych, jakie spółka PKP Intercity zainwestuje w bocznicę w Szczecinie, będzie miało wpływ na rozwój nie tylko jej samej, ale też firm, które wezmą udział w pracach. Zyskają wszyscy – pracownicy, lokalna społeczność, a przede wszystkim pasażerowie. Przebudowa obiektu umożliwi kompleksową obsługę nowoczesnego taboru, a jednocześnie pozwoli na rozwój oferty połączeń z i do Szczecina. Bardzo nas cieszy, że nasz narodowy przewoźnik kolejowy stale zwiększa dostępność komunikacyjną i zapewnia dogodne możliwości podróżowania po kraju milionom Polaków. Ten projekt wpisuje się w realizację Polskiego Ładu, który zakłada równomierny rozwój całego kraju” – mówi Maciej Małecki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Rozbudowa stacji Szczecin Zaleskie Łęgi ma duże znaczenie dla PKP Intercity w obliczu realizowanego programu inwestycyjnego. W jego wyniku w ostatnich dwóch latach znacząco zwiększyła się liczba przejeżdżających przez Szczecin pociągów zestawionych ze zmodernizowanych wagonów, co podniosło standard podróżowania. Obsługa nowoczesnego taboru wymaga stworzenia wyspecjalizowanego zaplecza i stanowisk roboczych do jego obsługi.

Rozwój oferty dla Szczecina

W opracowanej przez PKP Intercity strategii rozwoju oferty połączeń istotne będą możliwości stworzone przez realizowaną obecnie modernizację linii kolejowej łączącej Szczecin i Poznań. Dzięki podniesieniu dopuszczalnej prędkości na tym odcinku do 160 km/h, czas podróży między miastami może skrócić się nawet o 50 minut. Zmodernizowana linia stworzy również możliwość rozwoju oferty połączeń ze Szczecina przez Poznań w kierunku południowej i południowo-wschodniej części Polski, m.in. do Wrocławia, Krakowa, Przemyśla i Lublina. Więcej pociągów planowanych jest także do obsługi trasy do Olsztyna przez Gdańsk.

„Inwestycja w stację postojową w Szczecinie przygotowuje nas do rozwoju oferty dla Pomorza Zachodniego. Znaczenie tej lokalizacji będzie rosnąć wraz z postępem modernizacji linii kolejowych prowadzonych przez zarządcę infrastruktury oraz sukcesywnym pojawianiem się na torach nowych i zmodernizowanych wagonów. W najbliższych latach siatka połączeń PKP Intercity będzie rozwijać się konsekwentnie, a Szczecin będzie jednym z ośrodków, które będą mieć do dyspozycji więcej połączeń” – deklaruje Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity.

„Po zakończeniu inwestycji w Szczecinie będziemy mogli odprawiać na tej stacji około 30 pociągów dziennie. Dziś ta liczba jest o połowę mniejsza. O ok. 30 procent zwiększy się także zatrudnienie, głównie o pracowników odpowiedzialnych za realizację przewozów. Obecnie na stacji pracuje około 100 osób. Inwestycja pozwoli nie tylko na poprawę standardu obsługi pasażerów, lecz także zdecydowanie poprawi komfort i warunki pracy załogi, co dla zarządu spółki jest również bardzo ważne” – zaznacza Adam Laskowski, Członek Zarządu PKP Intercity.

Zakończenie rozbudowy stacji Szczecin Zaleskie Łęgi wpłynie też na rozwój oferty połączeń pomiędzy Szczecinem a Warszawą – trasę w krótszym czasie obsłuży więcej pociągów, co zapewni lepsze możliwości dojazdu do stolicy.

Zadanie inwestycyjne jest uwzględnione w projekcie „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” (POIS.05.01.00-00-0022/17-00) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inwestycje w nowoczesne, przyjazne środowisku zaplecza techniczne

Inwestycja w stacje postojową w Szczecinie to element konsekwentnie realizowanego największego programu inwestycyjnego w historii spółki – „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji”. Jego celem jest modernizacja i zakup nowego taboru oraz dalsze podnoszenie komfortu podróży, a także modernizacja stacji postojowych. Program przewiduje przebudowę 17 bocznic kolejowych w całej Polsce z zastosowaniem w nich nowoczesnych rozwiązań, redukujących negatywny wpływ na środowisko. Ponadto PKP Intercity planuje do pokrycia częściowego zapotrzebowania na energię elektryczną wykorzystać na swoich stacjach postojowych odnawialne źródła energii w postaci paneli fotowoltaicznych. Do 2030 roku PKP Intercity wyda na unowocześnianie zapleczy technicznych prawie 2,6 mld zł.

W ramach kontynuacji strategii taborowej „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” do 2030 roku Spółka zainwestuje również 19 mld zł w nowoczesny tabor. PKP Intercity planuje stać się pierwszym polskim przewoźnikiem pasażerskim, którego działalność będzie neutralna dla klimatu.

Źródło tekstu: PKP Intercity/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram