fbpx
Źródło: Pixabay.com/rebcenter-moscow

lipiec 2021

17

11:07:00

Przy UIC powstała grupa robocza ds. zapobiegania samobójstwom na torach

Przy Międzynarodowym Związku Kolei (UIC) powstała nowa grupa robocza – UIC Trespass and Suicide Prevention Network (TreSP-Network – Zapobieganie Przechodzeniu przez Tory w Miejscach Niedozwolonych i Samobójstwom). Jej główne cele to stworzenie stałej platformy do opracowania rozwiązań przeciwdziałających wtargnięciom oraz samobójstwom na torach, wymiana najlepszych międzynarodowych praktyk w tym zakresie, a także współpraca przy stworzeniu globalnej kampanii dotyczącej wskazanego tematu. W działania podmiotu zaangażowana jest także Fundacja Grupy PKP.

Przewodniczącym grupy roboczej na pierwszą, dwuletnią kadencję został Aleksandr Iwanenko, a jego zastępcą dr Ann Mills. W pierwszym spotkaniu, które odbyło się 28 czerwca w formie wideokonferencji, wzięło udział 35 uczestników z 16 krajów. Chociaż istnieją krajowe inicjatywy mające na celu rozwiązywanie problemów samobójstw na terenach kolejowych i wtargnięć na tory, żadna z nich nie ma wymiaru globalnego. Dlatego pojawiła się potrzeba stworzenia podmiotu, który mógłby zmienić tę sytuację. Propozycja powstania TreSP-Network została jednogłośnie zatwierdzona przez Platformę Bezpieczeństwa UIC.

„Każde przedsięwzięcie, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach kolejowo-drogowych, jak i w okolicach torów, jest niezwykle cenne i potrzebne. To dodatkowa możliwość współpracy oraz wymiany doświadczeń na szczeblu międzynarodowym. Dlatego idea TreSP-Network ma pełne poparcie ze strony Fundacji Grupy PKP, której jednym z głównych obszarów działalności jest dążenie do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” – powiedziała Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP, która wzięła udział w posiedzeniu TreSP-Network.

Isabelle Fonverne, starszy doradca ds. bezpieczeństwa w UIC, zwróciła uwagę, że ponad połowa ofiar śmiertelnych wypadków kolejowych w Unii Europejskiej to osoby, które w sposób nieuprawniony wkroczyły na tory (61 proc.). Prawie jedna trzecia wypadków ma miejsce na przejazdach kolejowo-drogowych (33 proc.).

Vasilij Semenovih, zastępca kierownika Departamentu Ekologii, Ochrony Pracy i Bezpieczeństwa Przemysłowego Kolei Rosyjskich, omówił wypadki kolejowe, do których doszło w jego kraju w 2020 roku,. Analizy dokonano z uwzględnieniem lokalizacji, pory dnia, rodzaju pociągów, kategorii osób, wieku (szczególnie młodzieży) i płci. Wskazał też na poczynione inwestycje w celu wdrożenia rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz działań edukacyjnych, których celem jest zapobieganie wypadkom na torach.

Kolejne spotkanie w ramach grupy TreSP-Network odbędzie się w połowie października. Sesję na temat wtargnięć i samobójstw na torach zaplanowano również na 8 czerwca przyszłego roku, przed konferencją inaugurującą ILCAD 2022 (International Level Crossing Awareness Day – Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach). Wydarzenia związane z 14. edycją ILCAD odbędą się w dniach 8-10 czerwca 2022 r. w Denver i Pueblo Colorado w USA.

Źródło tekstu: Fundacja Grupy PKP/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram