fbpx
Źródło: Gov.pl

lipiec 2021

19

1:07:38

Ponad 47 mln euro na polską kolej z instrumentu „Łącząc Europę”

Siedem polskich projektów kolejowych może otrzymać ponad 47 milionów euro dofinansowania z instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Środki przyznano pięciu inwestycjom, a dwie kolejne trafiły na miejsca rezerwowe. Nasz kraj znalazł się na szczycie listy państw Unii Europejskiej pod względem wartości pozyskanych funduszy.

Wyniki konkursu ogłosił w Łodzi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

„O wsparcie w konkursie ubiegało się około stu projektów z całej Unii Europejskiej. Polska znalazła się na pierwszym miejscu według wartości pozyskanego dofinansowania wśród wszystkich krajów. To dla nas duży sukces. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zrealizujemy duże inwestycje infrastrukturalne” – wskazał Waldemar Buda.

Zwycięskie projekty

Środki z instrumentu Łącząc Europę, przyznano pięciu polskim projektom. Kolejne dwa znalazły się na liście rezerwowej i otrzymają dofinansowanie pod warunkiem pozyskania brakujących funduszy krajowych.

Projekt PKP PLK „Prace na linii kolejowej E59, odcinek Kędzierzyn-Koźle – Chałupki – dokumentacja projektowa” uzyskał wsparcie z puli kohezyjnej CEF (85% dofinansowania) w wysokości 18,2 mln euro.

Cztery projekty uzyskały środki z puli ogólnej CEF (50% dofinansowania) w wysokości 26,1 mln euro:

  • Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Tunelu dalekobieżnego w Łodzi. Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego.
  • Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla budowy nowej linii kolejowej na odcinku Warszawa – Łódź Niciarniana oraz Sieradz Północny – Poznań na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego. Projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego.
  • Prace na linii kolejowej E30 odcinek Rzeszów-Medyka – dokumentacja przedprojektowa. Projekt PKP PLK.
  • Prace przygotowawcze dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa infrastruktury dostępu w Porcie Gdynia”. Projekt Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Otrzymanie wsparcia dla dwóch projektów PKP PLK, które znalazły się na liście rezerwowej, możliwe jest pod warunkiem pozyskania zgody Ministerstwa Infrastruktury i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla obniżonego przez Komisję Europejską, w związku z brakiem środków w puli kohezyjnej CEF, dofinansowania dla tych projektów do 50% kosztów (z pierwotnie wnioskowanego 85%), i uzupełnienia wkładu krajowego:

  • Dostosowanie stacji Krzyż do parametrów sieci bazowej TEN-T  (dokumentacja projektowa).
  • Prace na linii kolejowej C-E30 na odcinku Opole Groszowice-Jelcz – Wrocław Brochów (dokumentacja projektowa).

Szacunkowy budżet konkursu wynosił początkowo 160 milionów euro. Został jednak zwiększony do 307 milionów euro. W jego ramach zostało zgłoszonych łącznie 100 wniosków o dofinansowanie.

Dzięki pozyskanym funduszom zostaną przygotowane do realizacji duże inwestycyjne infrastrukturalne. Można tym samym mówić o otwarciu frontu robót dla wykonawców kolejowych w nowej perspektywie 2021-2027.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych będzie odpowiedzialne za bezpośredni monitoring inwestycji.

Fundusze, które łączą Europę

CEF to instrument finansowy zarządzany centralnie przez Komisję Europejską, który dokonuje wyboru projektów do dofinansowania w wyniku ogłaszanych przez siebie konkursów. Tylko najważniejsze w skali całej UE projekty, w dodatku konkurencyjne wobec zgłoszeń z innych Państw Członkowskich, mają szansę otrzymać środki. CEF wspiera trzy obszary: sieć transportową, energetyczną oraz telekomunikacyjną.

Polska uzyskała dotychczas 4,3 miliarda euro dofinansowania z CEF na realizację łącznie 59 projektów w obszarze transportu. Dzięki temu jest największym beneficjentem wsparcia z tego instrumentu.

Więcej na temat zwycięskich projektów Centralnego Portu Komunikacyjnego można przeczytać [tutaj].

Źródło tekstu: MFiPR/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram