fbpx
Źródło: Gov.pl

lipiec 2021

22

1:07:17

Wrocławska prokuratura: 10 osób stanie przed sądem za powodowanie utrudnień w przetargu PKP PLK

Wrocławska Prokuratura Regionalna skierowała do Sądu Okręgowego we Wrocławiu akt oskarżenia przeciwko 10 osobom w sprawie dotyczącej m.in. utrudniania przetargu publicznego. Chodzi o postępowanie ogłoszone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na budowę infrastruktury ERTMS/GSM-R.

Oskarżonym zarzuca się, że działając wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, utrudnili przetarg publiczny ogłoszony przez PKP PLK S.A. z siedzibą w Warszawie oraz usiłowali doprowadzić spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości w kwocie 1.102.581.285,76 zł, oraz podmiot biorący udział w przetargu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2.789.708.880 zł. Jedna z osób została oskarżona o składanie fałszywych zeznań w toku postępowania przygotowawczego.

Śledczy ustalili, że w wyniku ogłoszonego przez PKP PLK S.A. przetargu na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., oskarżeni – pracownicy Instytutu Łączności Oddział we Wrocławiu oraz pracownicy i osoby współpracujące z konsorcjum, które uczestniczyło w przetargu, jednakże go nie wygrało – sporządzili nierzetelne naukowo opracowania dotyczące jednej z konkurencyjnych ofert, złożonej w toku wyżej wymienionego postępowania przetargowego przez firmę, którą w jego toku wyłoniono.

Dokumentom nadano pozory opinii technicznych, sporządzonych przez Zakład Kompatybilności Elektromagnetycznej Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego we Wrocławiu. Jednocześnie zawierały one błędy merytoryczne, a także nierzetelne, nieuzasadnione naukowo tezy.

Opiniami tymi posłużono się przedstawiając je Krajowej Izbie Odwoławczej w postępowaniu odwoławczym od rozstrzygnięcia PKP PLK S.A., czym usiłowano doprowadzić do unieważnienia dokonanego wyboru oferty konkurencyjnej. Próbowano również doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem zarządcy infrastruktury oraz jednej ze spółek biorących udział w przetargu. Zamierzony cel nie został jednak osiągnięty ze względu na oddalenie odwołania.

Źródło tekstu: Prokuratura Regionalna we Wrocławiu/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram