fbpx
Źródło: Flickr.com/magro_kr

lipiec 2021

23

3:07:42

Posłowie uchwalili nowelę ustawy o transporcie kolejowym

Sejm uchwalił w piątek 23 lipca nowelizację ustawy o transporcie kolejowym. Nowe prawo zakłada wprowadzenie państwowych egzaminów na maszynistę, a także utworzenie Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe. Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 roku.

Nowelę poparło 433 posłów, 5 głosowało przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.

W myśl ustawy ma zostać utworzony jednolity państwowy egzamin na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty (obejmujący także jazdę na symulatorze), przeprowadzany przez prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przygotowaniem do egzaminu nadal będą zajmować się ośrodki szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów.

Uregulowano też sprawę opłaty egzaminacyjnej. Nie będzie ona mogła wynosić więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysków w I kwartale poprzedniego roku.

Nowela przewiduje także stworzenie i poprowadzenie przez prezesa UTK Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe. Mają w nim być prowadzone dwie ewidencje. Pierwsza będzie dotyczyła kwalifikacji maszynistów, druga – monitorowania czasu pracy maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

Rozwiązania, które wprowadza nowela, wpisują się w projekt „Poprawy bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, realizowany przez Prezesa UTK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

mw


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram