fbpx
Źródło: KP PSP w Bolesławcu

lipiec 2021

26

11:07:12

Bolesławscy strażacy odbyli ćwiczenia na terenach kolejowych

20-22 lipca strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Bolesławcu przeprowadzili ćwiczenia na terenach PKP w okolicach bolesławieckiego dworca kolejowego.

Celem trzydniowych działań było zapoznanie strażaków PSP i ratowników OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, z powiatu bolesławieckiego, ze specyfiką prowadzenia działań ratowniczych na obszarach zarządzanych przez spółki kolejowe.

W czasie ćwiczeń szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia prowadzenia akcji w pobliżu sieci trakcyjnej i w obrębie torowisk. Dla strażaków ważne było również rozpoznanie możliwości prowadzenia ewakuacji z osobowych szynobusów i różnego rodzaju lokomotyw. Przedstawiciele Kolei Dolnośląskich i spółki Pol-Miedź Trans zapoznali ratowników z procedurami związanymi z awaryjnym otwieraniem drzwi, wygaszaniem lokomotywy wyłącznikiem bezpieczeństwa, oraz z przepisami RID (przewozem kolejowym materiałów niebezpiecznych).

Bardzo ważne były również informacje o zadaniach maszynistów i obsługi pociągów, które związane są z odłączeniem pantografów od sieci i prowadzeniem ewakuacji zagrożonych pasażerów przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Strażakom przypomniano, że droga hamowania składu kolejowego może wynosić nawet 1200 m, a prędkość przejazdowa składów towarowych przez miasto Bolesławiec może osiągać 120 km/h.

Podczas ćwiczeń praktycznych strażacy skupili się na prowadzeniu ewakuacji z zadymionych wagonów, udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy podczas zdarzeń mnogich, a także prowadzeniu działań gaśniczych przy pożarach transportowanych cieczy ropopochodnych. Sprawdzono też możliwość awaryjnego odłączenia energii w sieci trakcyjnej oraz możliwości cięcia piłami szablastymi próbki klejonej szyby czołowej z szynobusa.

Mając na uwadze, że przez Bolesławiec przemieszczają się też siły Wojska Polskiego oraz innych wojsk sprzymierzonych, ćwiczeniom przyglądali się również przedstawiciele Wojskowej Komendy Transportu we Wrocławiu. Po zakończeniu działań, przedstawicieli wojska zapoznano również z możliwościami prowadzenia działań ratowniczych przez ciężkie pojazdy ratownictwa technicznego z SGRT Bolesławiec.

Ponadto w ćwiczeniach wykorzystano samochód pożarniczy GBA Iveco z wyposażenia JRG PSP w Bolesławcu oraz hydrauliczny sprzęt ratowniczy pozyskany w 2018 roku z Programu Funduszy Europejskich, pn. „Usprawnienie systemu ratownictwa w transporcie kolejowym’’. Wymieniony pojazd wyposażony jest m.in. w system CAFS, który pozwala na skuteczniejsze prowadzenie działań gaśniczych i zabezpieczenie pianą sprężoną, zagrożonych pożarem powierzchni cystern kolejowych.

Strażacy z Bolesławca za pomoc w organizacji ćwiczeń i przekazanie fachowej wiedzy podziękowali przedstawicielom Kolei Dolnośląskich S.A., Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz Służbie Ochrony Kolei, która zapewniła właściwy poziom zabezpieczenia ćwiczeń.

Źródło tekstu: KP PSP w Bolesławcu/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram