fbpx
Źródło: PKP PLK S.A.

wrzesień 2021

30

12:09:00

Dostęp do kolei na trasie Dęblin - Łuków poprawi program przystankowy

Korzystniejsza dla mieszkańców Sarnowa lokalizacja kolejowego przystanku i wygodniejsze perony w Leopoldowie ułatwią dostęp do pociągów na linii Dęblin – Łuków. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na prace w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 - 2025. Program obejmuje 355 zadań, w tym 16 na Lubelszczyźnie.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych poprawi dostęp do kolei i zapewni lepsze warunki podróży w powiatach ryckim i łukowskim – szczególnie w miejscowościach Leopoldów i Sarnów. To pierwsze inicjatywy PLK realizowane w ramach tzw. programu przystankowego na Lubelszczyźnie.

"Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych zapewnia ułatwienia w dostępie do kolei w całym kraju, także na Lubelszczyźnie. Nowe perony w Sarnowie i Leopoldowie to krok do budowania atrakcyjnej oferty podróży pociągiem dla mieszkańców mniejszych miejscowości" – komentuje Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

"Rozwój sieci kolejowej oprócz projektów o dużej skali, jak modernizacja linii Lublin – Warszawa, Lublin – Stalowa Wola, to również inwestycje lokalne zwiększające i ułatwiające dostęp do kolei. Dzięki przebudowie przystanków w Leopoldowie i Sarnowie mieszkańcy będą wygodniej korzystać z pociągów w codziennych i okazjonalnych przejazdach w kierunku Dęblina i Łukowa" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

W Sarnowie przystanek będzie zlokalizowany bliżej przejazdu kolejowo-drogowego, co skróci dostęp do pociągów podróżnym dojeżdżającym do kolei samochodami. Nowe wyższe perony ułatwią wsiadanie i wysiadanie. Obok przystanku zostanie zmodernizowany przejazd kolejowo-drogowy. Wyposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną i dźwiękową podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Powstanie też parking typu Parkuj & Jedź, który zwiększy dostępność komunikacyjną dla mieszkańców okolicznych miejscowości.

W Leopoldowie podróżni również skorzystają z dwóch nowych wyższych peronów. Inwestycja poprawi dostępność i komfort podróży koleją. Podobnie jak w Sarnowie będą nowe wiaty i ławki, lepszą obsługę zapewni czytelne oznakowanie i gabloty informacyjne z rozkładem jazdy. Jaśniejsze oświetlenie umożliwi bezpieczne podróżowanie także po zmroku. Z peronów dogodniej skorzystają podróżni o ograniczonych możliwościach poruszania się, bowiem przewidziano pochylnie. Z myślą o potrzebach osób niedowidzących i niewidomych zamontowane zostaną ścieżki naprowadzające. Rozpoczęcie prac jest planowane jeszcze w tym roku, a zakończenie w III kwartale 2022 r. w Leopoldowie oraz w połowie 2023 r. w Sarnowie.

Rządowy Program dla lepszej komunikacji kolejowej

W maju br. przyjęto uchwałę w sprawie ustanowienia „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Celem programu jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania inwestycyjne umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie nowych lub zmodernizowanie istniejących przystanków kolejowych, a także prace związane z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W „Rządowym Programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. Program jest komplementarny z Krajowym Programem Kolejowym oraz Programem Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku.

Program Przystankowy w woj. lubelskim

W województwie lubelskim program przystankowy obejmuje 16 lokalizacji. Oprócz Leopoldowa i Sarnowa, przebudową objęte zostaną perony na stacjach i przystankach: Bystrzyca, Kraśnik, Złojec, Wólka Niedzieliska, Klemensów, Szczebrzeszyn Miasto, Długi Kąt, Zamość Starówka, Zamość Wschód, Siedliska Tomaszowskie oraz Chotyłów.

W ramach programu powstaną 3 nowe przystanki: Żurawnica i Oseredek na linii Rejowiec – Hrebenne (nr 69) oraz Łagiewniki na linii Lublin – Łuków (nr 30). Przystanki Szczebrzeszyn Miasto, Klemensów, Długi Kąt zmienią swoją lokalizację, by zapewnić mieszkańcom łatwiejszy dostęp do kolei. Jeszcze we wrześniu PLK zamierzają ogłosić postępowania przetargowe na budowę i przebudowę przystanków Zamość Starówka, Zamość, Wschód, Kraśnik i Łagiewniki.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram