fbpx
Źródło: ilostan.forumkolejowe.pl_Czapajew

listopad 2021

02

12:11:45

Zakaz wykonywania działalności przez ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów Mobil Lok Servis sp. z o.o.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał 12 października 2021 r. decyzję o zakazie wykonywania przez ośrodek działalności objętej wpisem do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

Nieprawidłowości wykryte podczas kontroli wskazały, że spółka nie spełniała warunków wykonywania działalności określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów.

Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu, co oznacza, że przedsiębiorca nie może prowadzić działalności objętej wpisem do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania.

Warunkiem prowadzenia działalności przez ośrodek szkolenia i egzaminowania jest spełnienie zasad określonych w przepisach nie tylko w momencie wpisu do rejestru. Prowadzenia ośrodka szkolenia i egzaminowania zgodnie z regulacjami prawnymi jest warunkiem koniecznym do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram