fbpx
Źródło: gov.pl

listopad 2021

04

9:11:00

UE: Wspieramy Gruzję w tworzeniu nowoczesnej kolei

26 października 2021 r. rozpoczęto projekt twinningowy (bliźniaczy) „Wsparcie zbliżania gruzińskich ram prawnych i instytucjonalnych do unijnego dorobku prawnego w zakresie transportu kolejowego”, finansowany przez Unię Europejską.

Celem projektu jest zbliżenie ustawodawstwa gruzińskiego w sektorze kolejnictwa do dorobku prawnego UE oraz wzmacnianie środowiska regulacyjnego kolei w Gruzji. W ciągu 24 miesięcy zostanie zrealizowanych ponad 50 polskich misji eksperckich. Polscy eksperci będą wspierać partnerów gruzińskich w opracowywaniu wytycznych oraz przepisów, w zgodzie z propozycjami uwzględniającymi najlepsze praktyki regulacyjne UE, a także uwarunkowania w Gruzji. 

Wszystkie te działania zapewnią płynną realizację zbliżenia legislacyjnego Gruzji z UE w zakresie transportu kolejowego, który jest priorytetową kwestią w procesie integracji Gruzji z Unią Europejską. 

W projekcie, który jest realizowany przez Ministerstwo Infrastruktury, biorą udział również specjaliści z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Urzędu Transportu Kolejowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Instytutu Kolejnictwa oraz PKP SA i PKP PLK SA. Ze strony Gruzji udział w projekcie biorą przedstawiciele  Ministerstwa Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju oraz Kolei Gruzińskich.  

Twinning jest instrumentem Unii Europejskiej służącym współpracy instytucjonalnej między administracjami państw członkowskich UE a krajami beneficjentami lub krajami partnerskimi. Projekty twinningowe łączą wiedzę fachową sektora publicznego z państw członkowskich UE i krajów beneficjentów w celu osiągnięcia konkretnych wyników operacyjnych.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram