fbpx
Źródło: utk.gov.pl

listopad 2021

07

9:11:00

Tekst jednolity ustawy o transporcie kolejowym

W Dzienniku Ustaw opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy o transporcie kolejowym. Zawiera on zmiany wprowadzone przez ustawy przyjęte od lipca 2020 roku.

W tekście uwzględniono zmiany wynikające między innymi z:

  • ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1378),
  • ustawy z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1778),
  • ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 780),
  • ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 784),
  • ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1556) oraz zmiany wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 30 września 2021 r.

Pełny tekst jednolity można znaleźć [TUTAJ]

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram