fbpx
Źródło: bezpieczny-przejazd.pl

listopad 2021

25

9:11:37

Bezpieczny przejazd: Kolejarze, dziękujemy!

Codziennie po szynach w całej Polsce porusza się średnio ponad 5000 pociągów towarowych i pasażerskich. Przy organizacji przejazdów i zapewnieniu bezpieczeństwa podróżnym oraz pozostałym uczestnikom ruchu każdego dnia pracuje około 1700 osób. Nie zawsze jesteśmy świadomi, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na barkach pracowników kolei. W Dniu Kolejarza warto o tym przypomnieć i podziękować im za wysiłek oraz pełnioną służbę.

Dzisiejszy dzień jest świętem wszystkich osób związanych zawodowo z koleją. Jego tradycja sięga XIX wieku. W 20-leciu międzywojennym, wówczas jeszcze we wrześniu, hucznym obchodom Dnia Kolejarza Polskiego towarzyszyły nabożeństwa oraz uroczystości z udziałem władz. Obecnie, od 1981 roku, data święta została zmieniona na dzień św. Katarzyny Aleksandryjskiej, patronki polskich kolejarzy.

Dzień Kolejarza to wyjątkowy czas dla około 39 tys. pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz wszystkich związanych z nimi spółek. Bezpieczny Przejazd składa życzenia i dziękuje Kolejarzom za trud wkładany w codzienną pracę:

"Drogie pracowniczki i drodzy pracownicy kolei, drogie koleżanki i drodzy koledzy, dziękujemy za Waszą ciężką pracę i wkład w budowanie bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Mamy świadomość, że za każdym nocnym powrotem pociągiem, spontaniczną weekendową podróżą czy delegacją stoi zorganizowany sztab ludzi, który dba o pomyślność przejazdów koleją w całej Polsce. Życzymy Wam, aby Wasza dalsza kolejowa podróż była spokojna i pełna satysfakcji z pełnionej służby."

Eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa

Praca na kolei przypomina orkiestrę symfoniczną, w której każda sekcja ma równie istotny wpływ na finałowe brzmienie. W tym przypadku stawką nie jest jednak uciecha słuchaczy, lecz zapewnienie bezpieczeństwa pasażerom pociągów i korzystającym z przejazdów kolejowo-drogowych oraz sprawnego funkcjonowania całej sieci kolejowej. Żeby to osiągnąć, maszyniści, dróżnicy, konduktorzy i pozostali pracownicy kolei współpracują i reagują na wszystkie sytuacje. Ciężka praca połączona z nowoczesnymi systemami zarządzania ruchem daje efekty – od 2015 do 2020 roku miernik wypadkowości, będący ilorazem liczby wypadków do aktywności na liniach kolejowych, spadł prawie dwukrotnie. Pamiętajmy przy tym, że również my – użytkownicy przejazdów kolejowo-drogowych – mamy wpływ na te dane.

Źródło: bezpieczny-przejazd.pl

Formą podziękowań za codzienne starania kolejarzy jest też odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie z infrastruktury kolejowej. Brawura, roztargnienie, nieprzestrzeganie przepisów powinny na dobre zniknąć podczas przekraczania przejazdów kolejowo-drogowych. Troska o wspólne bezpieczeństwo to priorytet wszystkich kolejarzy, niech stanie się nim też dla nas!

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram