fbpx
Źródło: unsplash.com

listopad 2021

27

8:11:00

UTK: zmiana opłat Agencji Kolejowej UE

Od 23.11 w życie wchodzą nowe zasady pobierania opłat od wniosków składanych do Agencji Kolejowej Unii Europejskiej. Wzrośnie stawka za godzinę pracy ERA, a także wprowadzona zostanie opłata za złożenie wniosku. Składający wnioski do Prezesa UTK nie muszą jednak obawiać się nowych opłat – obowiązują one tylko podmioty wnioskujące do Agencji.

Nowe zasady pobierania opłat wchodzą w życie we wtorek 23 listopada 2021 r. Wszystkie wnioski kierowane do Agencji od tego dnia włącznie będą podlegały nowym opłatom. Najważniejsze wprowadzone zmiany obejmują:

  • zwiększenie stawki godzinowej ze 130 EUR/godz. do 239 EUR/godz.;
  • wprowadzenie opłaty za korzystanie z Punktu Kompleksowej Obsługi (OSS) wynoszącej 400 EUR za każdy złożony wniosek;
  • wprowadzenie stałych stawek opłat za rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na wprowadzenie do obrotu pojazdu lub serii pojazdów w oparciu o zgodność z typem; opłata wyniesie od 775 EUR do 1115 EUR za każdy wniosek (kwota ta zawiera już opłatę za OSS i jest niezależna od liczby pojazdów objętych wnioskiem);
  • wprowadzenie możliwości obniżenia opłaty o 20% dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Dodatkowo rozporządzenie przewiduje, że stawki opłat będą indeksowane corocznie, począwszy od 1 stycznia 2023 r., o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń urzędników i pracowników Unii Europejskiej oraz stopę inflacji w Unii Europejskiej.

Wprowadzenie nowych stawek opłat jest związane z dotychczasową trudną sytuacją budżetową Agencji. Pobierane opłaty nie pokrywały wszystkich kosztów związanych z realizacją wniosków, generując deficyt budżetowy.

Informacja o nowych stawkach opłat pobieranych przez Agencję zostanie również umieszczona w zaktualizowanym „Poradniku dla wnioskujących o jednolity certyfikat bezpieczeństwa”.

Podstawa prawna

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/1903 z dnia 29 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/764 w sprawie honorariów i opłat pobieranych przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej i warunków ich płatności (Dz. Urz. UE L 387 z 3 listopada 2021 r., s. 126)

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram