fbpx
Źródło: utk.gov.pl

grudzień 2021

02

9:12:00

Debata otwarcia Kongresu Kolejowego i nagroda dla UTK

Jak kolej przetrwała ostatnie dwa lata? Jakie perspektywy stoją przed przedsiębiorcami? Czy planowane inwestycje w ramach Krajowego Planu Odbudowy poprawią sytuacje? Na te i inne pytania odpowiadali uczestnicy debaty otwarcia na XI Kongresie Kolejowym. W debacie wziął udział dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego. W trakcie gali poprzedzającej Kongres Kolejowy Urząd Transportu Kolejowego został wyróżniony Zieloną Nagrodą Kolejową za organizację Europejskiego Roku Kolei.

Podstawowymi zagadnieniami poruszanymi podczas kongresu jest sytuacja branży kolejowej w obliczu kolejnej fali pandemii, plany inwestycyjne, problematyka efektywności energetycznej oraz wyzwania dla przewozów towarowych i kolei regionalnych.

"Pierwszy podczas debaty otwarcia głos zabrał dr inż. Ignacy Góra. Prezes UTK przekazał podsumowania wyników sektora kolejowego przez ostatnie dwa lata. Porównał także sytuację w czasie pandemii w Polsce i innych krajach europejskich. Zmniejszenie liczby pasażerów i przewiezionej masy nie odbiegało w naszym kraju od średniej europejskiej. W 2021 r. widoczne są za to systematyczne wzrosty. Od czerwca każdy miesiąc w przewozach pasażerskich to wynik powyżej 20 mln przewiezionych osób. „To, co cieszy, to wyniki I-III kwartału w przewozach towarowych. Przewieziona masa była większa niż w 2020 i 2019 r." – powiedział Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W sesji poświęconej przyszłości przewozów kolejowych Ignacy Góra wskazał, że polityka europejska sprzyja rozwojowi kolei, przede wszystkim z powodów ekologicznych. Przez ostatnie lata spadał transport towarów masowych, a wzrastał udział transportu intermodalnego. Dziś udział intermodalu w całym rynku przewozów przekracza 11%.

"Przyszłością przewozów towarowych na kolei jest intermodal. Potencjał jest widoczny, chociażby jeśli porównamy udział w pracy przewozowej. W Czechach 20% pracy przewozowej to transport jednostek intermodalnych, w Niemczech czy Holandii to ponad 40%. W Polsce 15%”" – wskazywał Ignacy Góra, Prezes UTK

W debacie otwarcia udział wzięli Marek Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity, dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Adrian Furgalski, Prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, Jerzy Kwieciński, Wiceprezes Zarządu Pekao SA, Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP PLK, Leszek Hołda, Członek  Zarządu PKP Energetyka oraz Marek Staszek, Prezes Zarządu DB Cargo Polska. Dyskusję moderował Partycjusz Wyżga, dziennikarz z Wirtualnej Polski.

NAGRODA DLA UTK

W trakcie Gali Kongresu Kolejowego wręczone zostały Zielone Nagrody Kolejowe. Railway Biznes Forum oraz redakcja Rynku Kolejowego przyznała Urzędowi Transportu Kolejowego nagrodę specjalną za organizację obchodów Europejskiego Roku Kolei w Polsce, koordynację licznych inicjatyw i projektów, które przełożyły się na zwiększanie świadomości i popularności kolei w Polsce.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego jest krajowym koordynatorem Europejskiego Roku Kolei. Dodatkowo UTK prowadzi projekt „Bezpiecznie Koleją – Wybierz Kolej – Europejki Rok Kolei”. Powstała seria filmów i spotów, które zachęcają do wyboru kolei jako miejsca pracy. Nagrania promowane są w radiu i telewizji. UTK organizuje też Ogólnopolskie Forum Kolejowe – cykl debat poświęconych zagadnieniom ważnym dla rynku kolejowego. Europejski Rok Kolei w Polsce rozpoczął się od publikacji serii znaczków z nowoczesnym taborem wykorzystywanym przez polskich przewoźników. Informacje dotyczące Europejskiego Roku Kolei dostępne są na stronie www.rokkolei.pl.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram