fbpx
Źródło: wkd.com.pl

grudzień 2021

02

10:12:45

Promocyjna oferta na Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w piątek 3 grudnia jeździć za darmo pociągami Warszawskiej Kolei Dojazdowej. WKD wprowadziło specjalną ofertę z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Do darmowego przejazdu potrzebny będzie ważny dokument potwierdzający niepełnosprawność.

W ramach obchodzonego Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami Warszawska Kolej Dojazdowa wprowadza ofertę „Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w WKD”, w ramach której uprawniony podróżny w piątek 3. grudnia 2021 r. będzie mógł odbyć podróż wszystkimi pociągami uruchamianymi na linii WKD, niezależnie od relacji i czasu podróży bez konieczności zakupu biletu na przejazd.

Niezależnie od stopnia i rodzaju niepełnosprawności każdy pasażer, który tego dnia podczas kontroli okaże ważną Legitymację osoby niepełnosprawnej lub inny dokument potwierdzający stopień niepełnosprawności - lekki, umiarkowany lub znaczny, będzie mógł odbyć bezpłatny przejazd pociągami WKD. Szczegóły oferty dostępne są na stronie WKD.

PODRÓŻ KOLEJĄ OSÓB O OGRANICZONEJ MOŻLIWOŚCI PORUSZANIA SIĘ

Podróżny, którego sytuacja wymaga specjalnej uwagi ze względu na ograniczoną możliwość poruszania się na skutek jakiejkolwiek niepełnosprawności fizycznej czy umysłowej bądź na skutek wieku (różnie określanego u różnych przewoźników), może liczyć na bezpłatną pomoc podczas korzystania z transportu kolejowego.

Przewoźnicy kolejowi i zarządcy stacji mają obowiązek udzielania pasażerom o ograniczonej możliwości poruszania się pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z pociągu. Podróżny może także uzyskać wsparcie przy przemieszczaniu się po terenie dworca.

W przypadku potrzeby tego typu pomocy należy skontaktować się z przewoźnikiem bądź zarządcą z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Optymalny czas to co najmniej 48 godzin przed planowaną podróżą. Późniejsze zgłoszenie nie wyklucza udzielenia asysty, ale także nie gwarantuje, że pomoc w podróży zostanie udzielona.

Na stronie UTK dostępne są szczegółowe informacje dotyczące zgłoszeń oraz dane kontaktowe do przewoźników. Informacje dostępne są także w Polskim Języku Migowym.

 „RÓŻNI PODRÓŻNI - OBSŁUGA BEZ BARIER” – SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW KOLEI

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) wspólnie z Urzędem Transportu Kolejowego (UTK) i Instytutem Transportu Samochodowego ITS) zaprasza na szkolenie „Różni podróżni - obsługa bez barier”. Rekrutacja trwa i są jeszcze dostępne miejsca!

Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy i jest adresowane do pracowników sektora transportu zbiorowego i prowadzone w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Program szkolenia został przygotowany w oparciu o opracowane przez PFRON UTK i ITS: standard informowania i komunikowania się, standard  pomocy w podróży, standard badania potrzeb pracowników oraz potrzeb i satysfakcji podróżnych i standard szkoleniowy. Szkolenie jest w związku z tym nastawione na wzrost wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie udzielania pomocy i przekazywania informacji oraz komunikowania się z różnorodnymi podróżnymi, w tym z osobami z niepełnosprawnościami.

Warto podkreślić, że standard informowania i komunikowania się to gotowe narzędzie do zapewnienia pełnego dostępu do informacji i właściwej komunikacji podróżnym, w tym osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie planowania i realizacji podróży. Realizacja standardu przez firmy transportu zbiorowego zwiększy możliwości pozyskiwania informacji w oczekiwanych przez podróżnych formach. Ułatwi również obsługę podróżnych, w tym tych ze szczególnymi potrzebami. Standard zawiera zarówno ogólne wytyczne w zakresie dostępności informacji pasażerskiej, terminali samoobsługowych, dostępności cyfrowej, tj. stron internetowych i aplikacji mobilnych, jak i szczegółowe wytyczne dotyczące bezpośredniej obsługi podróżnych świadczonej przez np. członków drużyn konduktorskich, kierowców, motorniczych i obsługi pośredniej świadczonej przez np. pracowników infolinii.

Standard pomocy w podróży ma z kolei na celu zwiększenie jednolitości stosowanych procedur obsługi i pomocy w podróży osobom ze szczególnymi potrzebami oraz zapewnienie im większego i łatwiejszego dostępu do transportu zbiorowego.

Natomiast standard badania potrzeb szkoleniowych pracowników oraz potrzeb i satysfakcji podróżnych oraz standard szkoleniowy można uznać za gotowe narzędzia do zapewniania dla wszystkich członków personelu, którzy mają bezpośrednią styczność z podróżnymi, regularnych szkoleń przypominających, których celem jest podniesienie poziomu świadomości w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnością i osób o ograniczonej możliwości poruszania się.

Uczestnikami szkolenia „Różni podróżni - obsługa bez barier” są zarówno pracownicy, którzy w swojej codziennej pracy mają bezpośredni kontakt z podróżnymi, jak i kadry zarządzające przedsiębiorstwami transportu zbiorowego i pracownicy działów kadr/zarządzania zasobami ludzkimi, którzy odpowiadają w firmach m.in. za rozwój kompetencji pracowników, czyli np. organizowanie szkoleń. Udział w szkoleniu mogą brać także pracownicy organizatorów transportu zbiorowego.

Informacje o szkoleniu, warunkach uczestnictwa i wzory dokumentów do wypełnienia można znaleźć [TUTAJ]

Szkolenia są realizowane w projekcie „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020. Liderem projektu jest PFRON, a partnerami: UTK i ITS. Realizatorem szkoleń jest Polski Instytut Rozwoju sp. z o.o.

Urząd Transportu Kolejowego opublikował również przewodnik „Dobre Praktyki Obsługi Osób z Niepełnosprawnościami na Kolei”. Publikację przygotowali eksperci organizacji społecznych zajmujących się na co dzień tematem osób z niepełnosprawnościami. Przewodnik przeznaczony jest przede wszystkim do pracowników kolei, którzy na co dzień zajmują się obsługą podróżnych. 

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram