fbpx
Źródło: PKP PLK S.A.

grudzień 2021

09

10:12:00

Dostępniejsza kolej na Kaszubach dzięki Programowi Przystankowemu

Podróżni zyskają lepszy dostęp do kolei na trasie z Chojnic do Kościerzyny. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy na przebudowę pięciu przystanków z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025”. Koszt robót to ponad 5 mln zł netto.

Przebudowa przystanków Męcikał, Żabno koło Chojnic, Lubnia, Dziemiany Kaszubskie i Kalisz Kaszubski zapewni dogodniejszy dostęp do kolei i lepsze warunki podróży w kierunku Chojnic i Kościerzyny (linia kolejowa nr 211).

"Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” to inwestycja w lepszy dostęp do kolei w mniejszych miejscowościach także w województwie pomorskim. Poprawa warunków obsługi na peronach będzie sprzyjać wyborowi kolei w codziennych podróżach do pracy lub szkoły. Na realizację programu polski rząd przeznaczył miliard złotych" - powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

Perony po przebudowie będą wyższe, co znacznie ułatwi korzystanie z pociągów. Zamontowane zostaną wiaty. Bezpieczeństwo po zmroku zapewni jaśniejsze oświetlenie. Przygotowane zostaną gabloty z informacją o rozkładzie jazdy oraz czytelne oznakowanie. Dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zaplanowano pochylnie. Będzie łatwiejsze dojście na perony, gdyż na antypoślizgowej nawierzchni zastosowane zostaną ścieżki naprowadzające. Dla podróżnych dojeżdżających rowerami przygotowane zostaną stojaki.

"Inwestycje z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” będą szczególnie ważne dla podróżnych na trasie Chojnice – Kościerzyna. Mamy już podpisaną umowę na nowy przystanek na tzw. bajpasie kartuskim w Otominie. Efektywne wykorzystywanie środków z budżetu państwa i środków unijnych sprzyja rozwojowi kolei"– powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Dokumentację projektową oraz prace budowlane w Dziemianach Kaszubskich zrealizuje PUH Rajbud Sp. z. o.o., a w Męcikale, Żabnie koło Chojnic, Lubni i Kaliszu Kaszubskim ZPU Elkor. Łączny koszt zawartych z wykonawcami umów to ponad 5,3 mln zł netto. Podróżni skorzystają z przebudowanych peronów w IV kwartale 2022 r.

Rządowy program dla lepszej komunikacji kolejowej

Celem przedłożonego przez Ministra Infrastruktury „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac, związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W województwie pomorskim na liście podstawowej Programu Przystankowego jest 7 lokalizacji: oprócz wyżej wspomnianych również budowa nowego przystanku w Otominie („bajpas kartuski”) i modernizacja peronu w Brusach (linia Chojnice – Kościerzyna).

Na liście rezerwowej znajdują się 4 lokalizacje: modernizacja peronów – Powałki, Raduń, Lipuska Huta (wszystkie na linii Chojnice – Kościerzyna), Łeba.

W „Rządowym programie budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram