fbpx
Źródło: PKP PLK S.A.

grudzień 2021

12

12:12:00

Dostępniejsza kolej w Rybniku dzięki Programowi Przystankowemu

Lepszy dostęp do kolei będą mieć mieszkańcy Rybnika. Dwa przystanki – Rybnik Niedobczyce i Niewiadom zostaną przebudowane i dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zadanie jest realizowane w ramach „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Wartość prac to ponad 8 mln zł.

Mieszkańcy Rybnika będą wygodniej podróżować do Bielska-Białej, Pszczyny, Katowic i Raciborza. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudują dwa przystanki Rybnik Niedobczyce i Rybnik Niewiadom na linii Rybnik - Racibórz. Perony zostaną podwyższone, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Oba obiekty zostaną wyposażone w wiaty, co poprawi komfort podróży. Nowe oświetlenie zapewni większy poziom bezpieczeństwa po zmroku. Podróżowanie ułatwi także nowe oznakowanie i nagłośnienie. Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się skorzystają z pochylni. Będzie łatwiejsze dojście na perony, gdyż na antypoślizgowej nawierzchni zastosowane zostaną ścieżki naprowadzające. W Niewiadomiu prace obejmą przebudowę peronu jednokrawędziowego oraz dobudowę drugiego, w zamian za istniejący peron w międzytorzu.

"Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” to inwestycja w lepszy dostęp do kolei także w województwie śląskim. Dzięki poprawie warunków obsługi na peronach pasażerowie chętniej wybiorą kolej w codziennych podróżach do pracy lub szkoły. Na realizację programu polski rząd przeznaczył miliard złotych" – podkreślił Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na wykonanie robót dla zadania realizowanego w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021–2025”. Wartość inwestycji to ponad 8 mln zł netto. Zakończenie prac planowane jest do końca 2022 roku.

"Inwestycja z „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” będzie szczególnie ważna dla podróżnych na trasie Rybnik - Racibórz. Efektywne wykorzystywanie środków z budżetu państwa i środków unijnych sprzyja rozwojowi kolei" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Większy dostęp do komunikacji kolejowej

Celem przedłożonego przez Ministra Infrastruktury „Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025” jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Zaplanowane zadania umożliwią podróżnym dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie prac związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla pasażerów.

W programie uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W województwie śląskim projekt przystankowy obejmuje na liście podstawowej 17 lokalizacji, m.in. Rybnik Paruszowiec, Katowice Ochojec, Katowice Murcki, Katowice Kostuchnę, Katowice Podlesie Saską.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram