fbpx
Źródło: utk.gov.pl

grudzień 2021

15

10:12:00

UTK: częste korekty rozkładów jazdy sprzyjają zdarzeniom SPAD

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wystąpił do kolejowych przewoźników pasażerskich, aby zmiany siatki postojów pociągów wprowadzać tylko raz do roku – wraz z wejściem w życie rocznego rozkładu jazdy. To wynik przeprowadzonych analiz, z których wynika, że do zdarzeń polegających na niezatrzymaniu pociągu w miejscu wyznaczonym (SPAD) często przyczynia się nieznajomość przez maszynistę aktualnego rozkładu jazdy danego pociągu. Tymczasem częste zmiany miejsc postoju sprzyjają popełnianiu błędów.

W 2021 r. cztery na dziesięć zdarzeń SPAD, związanych z pominięciem semaforów wskazujących sygnał „Stój” lub niezatrzymaniem się w miejscu wyznaczonym, to przypadki niewyhamowania pociągu przy peronie lub całkowitego pominięcia zatrzymania w danej lokalizacji. W połowie przebadanych zdarzeń tego rodzaju komisje kolejowe wskazały jako przyczynę niedostateczne zapoznanie się maszynisty z rozkładem jazdy.

W liście do przewoźników pasażerskich, Prezes UTK zwrócił jednak uwagę na inny aspekt tej sytuacji – ryzyko popełnienia błędu przez maszynistę wzrasta przy zbyt częstych zmianach miejsc zatrzymania pociągów wyznaczonych w rozkładzie jazdy. Z tego względu zdaniem Prezesa UTK konieczne jest ograniczenie takich sytuacji. Układ postojów dla poszczególnych kategorii pociągów powinien pozostać stały przez cały okres obowiązywania rocznego rozkładu jazdy. Ułatwi to pracę maszynistom, którzy będą mieli świadomość, że ewentualne zmiany miejsc postojów będą następować raz w roku. Przewoźnicy powinni również zadbać o czytelność i powtarzalność układu zatrzymań w poszczególnych kategoriach pociągów.

Przeciwdziałanie zdarzeniom SPAD przez przewoźników powinno stanowić wspólny wysiłek całej organizacji. Decyzje podejmowane w różnych pionach przedsiębiorstwa mogą bowiem tworzyć okoliczności sprzyjające występowaniu zdarzeń kolejowych. Skutki te należy identyfikować i uwzględniać przy wprowadzaniu zmian.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram