fbpx
Źródło: utk.gov.pl

styczeń 2022

01

8:01:00

UTK: PKP PLK zbierze uwagi do regulaminu sieci

Od 1 stycznia do 15 lutego 2022 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zbiera opinie dotyczące treści regulaminu sieci. Swoje uwagi mogą zgłaszać przewoźnicy kolejowi, aplikanci oraz zainteresowani przedstawiciele podmiotów korzystających z usług kolejowych przewozów towarowych lub pasażerskich, organy państwowe oraz organy jednostek samorządu terytorialnego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewnia raz w roku możliwość przedstawienia opinii dotyczących treści regulaminu sieci, opublikowanego na stronie internetowej https://www.plk-sa.pl/. Opinie w formie pisemnej należy kierować do PKP PLK na adres e-mail: regulamin@plk-sa.pl. Szczegółowe wskazówki dotyczące zgłaszania uwag znajdują się w dokumencie Wytyczne w sprawie trybu przedstawiania opinii dotyczących treści Regulaminu sieci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który opublikowany jest na stronie internetowej zarządcy. Zestawienie zebranych opinii wraz z informacją o podjętych lub planowanych do podjęcia działaniach w związku z przedstawionymi opiniami, PKP PLK opublikuje na stronie internetowej.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zachęca do wyrażenia opinii co do treści regulaminu sieci. Konsultacje mają powszechny i szeroki charakter, co umożliwi  poznanie aktualnych potrzeb i problemów związanych z zasadami udostępniania infrastruktury kolejowej. Organizowane konsultacje odbywają się w ramach ustawowego obowiązku umożliwienia przedstawienia pisemnych opinii dotyczących treści regulaminu sieci przez zainteresowane podmioty funkcjonujące na rynku kolejowym.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1984)

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram