fbpx
Źródło: utk.gov.pl

styczeń 2022

04

11:01:55

Czas na wymianę licencji maszynisty wydanych w 2012 r.

Licencja maszynisty wydawana jest na 10 lat. Po upływie tego czasu potrzebny jest nowy dokument. Wniosek należy złożyć najpóźniej 30 dni przed upływem jej ważności. Posiadacz dokumentu powinien złożyć wniosek o przedłużenie ważności licencji. Dokumenty może złożyć pracodawca lub można wypełnić osobiście formularz w systemie SOLM. Pierwsze licencje zostały wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w lutym 2012 r.

By przedłużyć ważność licencji maszynisty, należy złożyć do Prezesa UTK wniosek, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu jej ważności. Do wniosku powinny być dołączone:

  • kopia dotychczasowej licencji maszynisty;
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne (wzór dostępny w SOLM i na stronie internetowej UTK: https://utk.gov.pl/pl/dokumenty-i-formularze/licencja-maszynisty/11174,Do-pobrania.html);
  • kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • aktualne zdjęcie (kolorowe lub czarno-białe) o wymiarach 35 × 45 mm (forma zdjęcia paszportowego). Zdjęcie w formularzu elektronicznym powinno być o rozdzielczości minimum 100 DPI, w formacie jpg, a jego rozdzielczość nie mniejsza niż 600 × 800 pikseli (szerokość x wysokość), proporcje pikseli mieszczące się w przedziale od 100:122 do 100:135;
  • dowód wpłaty albo przelewu na kwotę 100 zł. Składając wniosek elektronicznie można dokonać płatności za pomocą platformy elektronicznej powiązanej z systemem SOLM.

Przed przedłużeniem ważności licencji maszynisty sprawdzana jest również ważność orzeczenia lekarskiego potwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania albo zachowania ważności licencji maszynisty lub świadectwa maszynisty.

KTO SKŁADA WNIOSEK

Wniosek o przedłużenie ważności licencji maszynisty wraz z załącznikami, posiadacz licencji maszynisty może złożyć samodzielnie, wypełniając interaktywny formularz na stronie: solm.utk.gov.pl (System Obsługi Licencji Maszynisty). W imieniu posiadacza licencji maszynisty wniosek o przedłużenie jej ważności może złożyć również pracodawca (przewoźnik kolejowy lub zarządca infrastruktury), posiadający konto w systemie SOLM.

DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące procesu przedłużenia ważności licencji maszynisty dostępne są na stronie internetowej UTK w dziale Maszyniści. W przypadku wątpliwości pytania można kierować na adres mailowy UTK: utk@utk.gov.pl 

PODSTAWA PRAWNA:

Licencja maszynisty jest wydawana, w drodze decyzji, na okres 10 lat, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 36/2010 z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wspólnotowych wzorów licencji maszynisty, świadectw uzupełniających, uwierzytelnionych odpisów świadectw uzupełniających oraz wniosków o wydanie licencji maszynisty zgodnie z dyrektywą 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.Urz. UE L 13 z 19.01.2010, str. 1).

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram