fbpx
Źródło: utk.gov.pl

styczeń 2022

13

8:01:00

„Piątki z UTK” – spotkania dla branży kolejowej przez internet

Eksperci Urzędu Transportu Kolejowego odpowiadają na pytania klientów. Podczas „Piątków z UTK” można omówić zagadnienia dotyczące interpretacji przepisów, nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli czy zasad nadzoru nad pracą komisji kolejowych. Najbliższe terminy spotkań zostały zaplanowane na 21 i 28 stycznia, 11 i 25 lutego oraz 11 i 25 marca 2022 r.

Formuła „Piątków z UTK” istnieje od grudnia 2015 roku i zakłada spotkania indywidualne. Od ponad roku z uwagi na ograniczenia epidemiczne spotkania są prowadzone poprzez wideokonferencje prowadzone za pośrednictwem łączy internetowych. Na stronie WWW Urząd Transportu Kolejowego zamieścił formularz, dzięki któremu można zarezerwować termin swojej wizyty. Podczas rejestracji trzeba podać zarówno tematykę, jak i dokładne określenie tematu planowanego spotkania. Pozwoli to ekspertom Urzędu Transportu Kolejowego na przygotowanie się do rozmowy.

Do dyspozycji interesariuszy są przedstawiciele z następujących komórek:

  • Departament Monitorowania i Bezpieczeństwa (zagadnienia związane m.in. z certyfikacją przewoźników, zarządców infrastruktury i ECM, świadectwami bezpieczeństwa dla bocznic, sprawozdawczością dotyczącą wypadkowości);
  • Departament Obsługi Prawnej (zagadnienia związane z uzgodnieniami z zakresu zagospodarowania przestrzennego);
  • Departament Personelu i Przepisów (zagadnienia związane m.in. z licencjami maszynistów, ośrodkami szkolenia, ośrodkami medycyny pracy);
  • Departament Planowania i Nadzoru (zagadnienia związane z nadzorem Prezesa UTK);
  • Departament Przewozów Pasażerskich (zagadnienia takie jak decyzje o otwartym dostępie dla przewoźników pasażerskich, ochrona praw pasażera; obsługa pasażerów);
  • Departament Regulacji Rynku (zagadnienia związane m.in. z dostępem do infrastruktury kolejowej, udostępnianiem infrastruktury usługowej, stawkami za dostęp do infrastruktury, licencjonowaniem transportu kolejowego);
  • Departament Techniki i Wyrobów (zagadnienia związane m.in. wymaganiami i procedurami uzyskania świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia i budowli mających wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz potwierdzaniem za zgodność z typem).

"Formuła „Piątków z UTK” sprawdza się od lat. Cieszę się, że po uruchomieniu spotkań przez internet zainteresowanie jeszcze się zwiększyło. Tworzymy otwarty urząd. W trakcie „Piątków z UTK” pomagamy przedsiębiorcom, ale zyskujemy również wiedzę, z czym boryka się rynek" – informuje dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Urząd Transportu Kolejowego pragnie zagwarantować najwyższą jakość usług świadczonych dla swoich klientów. Po spotkaniu wszyscy uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety, która pomoże dopasować formułę spotkań do potrzeb osób w nich uczestniczących.

Od połowy marca do końca 2020 r. Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził 57 wirtualnych spotkań z branżą. W roku 2021 roku było ich 77.

Najbliższe terminy spotkań zostały zaplanowane na 21 i 28 stycznia, 11 i 25 lutego oraz 11 i 25 marca 2022 r.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram