fbpx
Źródło: utk.gov.pl

styczeń 2022

14

10:01:00

UTK: ruszają zapisy na szkolenie ABK

„Dokumentacja Systemu Utrzymania - wymagania prawne i praktyczne wskazówki opracowania” to temat szkolenia, które odbędzie się 27 stycznia 2022 r. w ramach prowadzonej przez Urząd Transportu Kolejowego Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Zapisy na szkolenie są możliwe od 13.01, udział w zajęciach jest bezpłatny.

Szkolenie ma na celu przybliżenie podmiotom funkcjonującym na rynku kolejowym specyfiki postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia i zmiany dokumentacji systemu utrzymania (DSU), w szczególności w kontekście jej prawidłowego sporządzania. DSU pojazdów kolejowych w wielu przypadkach nie musi być zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, jednak powinna spełniać określone kryteria. Podczas wystąpienia omówiony zostanie opracowany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego wzorcowy szablon dokumentacji systemu utrzymania wraz ze wskazaniem obszarów stwarzających największe trudności wśród eksploatujących pojazdy kolejowe. Przedstawione zostaną praktyczne wskazówki dotyczące sporządzania dokumentacji, a także procesu zatwierdzania DSU. W trakcie prezentacji poruszone będą najistotniejsze kwestie związane z formalno-prawnymi aspektami dotyczącymi dokumentacji. Co więcej, na szkoleniu omówione zostaną aspekty eksploatacji pojazdów wąskotorowych.

Szkolenie skierowane jest zarówno do podmiotów eksploatujących pojazdy kolejowe, których DSU zatwierdza Prezes UTK, jak i pojazdy zwolnione z tego obowiązku, np. przeznaczonych wyłącznie do użytku turystycznego nieporuszających się po sieci kolejowej, kolei wąskotorowych, czy też podlegających obowiązkowi wpisu do krajowego rejestru pojazdów (NVR).

Szkolenie odbędzie się 27 stycznia 2022 r., a zapisy rozpoczną się 13 stycznia 2022 r. na stronie ABK.

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram