fbpx
Źródło: utk.gov.pl

styczeń 2022

15

2:01:00

UTK kontynuuje konsultacje aplikacji API w projekcie Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów

Urząd Transportu Kolejowego do 24 stycznia czeka na zgłoszenia chętnych, którzy wezmą udział w konsultacjach w sprawie struktury wymiany informacji oraz interfejsu aplikacji API systemu teleinformatycznego do obsługi Krajowego Rejestru Maszynistów i Prowadzących Pojazdy Kolejowe. Przekazywanie danych do rejestru będzie obowiązkowe od 1 stycznia 2023 r.

W związku z nowelizacją ustawy o transporcie kolejowym nowym zadaniem Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego będzie monitorowanie kompetencji personelu kolejowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Od 1 stycznia 2023 r. Prezes UTK rozpocznie prowadzenie krajowego rejestru maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe. Rejestr będzie zawierał między innymi dane o egzaminowaniu, uprawnieniach i szkoleniach maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe.

Trwające prace nad budową systemu pozwalają na dalsze konsultacje w zakresie struktury wymiany informacji oraz interfejsu aplikacji API, umożliwiającej wymianę danych między istniejącymi już u przedsiębiorców kolejowych systemami gromadzącymi dane a samym rejestrem tworzonym przez UTK.

UTK zachęca przedstawicieli przedsiębiorstw zatrudniających maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, związanych bezpośrednio z obsługą systemów informatycznych gromadzących dane, jak również odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie po stronie technicznej do udziału w procesie ustalania zasad integracji oraz ustalenia struktury danych niezbędnych do migracji.

Spotkanie ma charakter techniczny i odbędzie się w formie zdalnej 26 stycznia 2022 r. o godz. 13:00 za pośrednictwem internetu. Chętni do wzięcia udziału w spotkaniu proszeni są do wypełnienia zgłoszenia do 24 stycznia włącznie.

Celem spotkania jest określenie takich wymagań dla nowej aplikacji, by możliwa była łatwa wymiana informacji. Ustalona struktura oraz interfejs aplikacji (ang. API) ułatwi migrację danych oraz umożliwi zainteresowanym organizacjom ich sprawną aktualizację.

Budowa oprogramowania Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów realizowana jest w ramach projektu POIS.05.02.00-00-0046/21 "Poprawa bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa V: Rozwój transportu kolejowego w Polsce, działanie 5.2: Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy 


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram