fbpx
Źródło: Pkpcargo.com/Twitter.com

styczeń 2022

16

8:01:00

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. ("Spółka", „PKP CARGO”) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 13 stycznia 2022 r. w skład Zarządu PKP CARGO z dniem 3 lutego 2022 r. powołany został Pan Marek Olkiewicz. Rada Nadzorcza Spółki powierzyła mu funkcję Członka Zarządu ds. Operacyjnych PKP CARGO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Olkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie Zarząd PKP CARGO informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 13 stycznia 2022 r. podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Pana Władysława Szczepkowskiego, Członka Rady Nadzorczej PKP CARGO, do wykonywania czynności Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. na okres nie dłuższy niż 3 miesiące oraz powierzyć mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu PKP CARGO. Uchwała Rady Nadzorczej weszła w życie z chwilą podjęcia.

W wyniku dokonanych zmian:

a) aktualnie w skład Zarządu PKP CARGO S.A. wchodzą:

  • Pan Władysław Szczepkowski – p.o. Prezesa Zarządu,
  • Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników,

b) od dnia 3 lutego 2022 roku skład Zarządu PKP CARGO S.A. będzie przedstawiał się następująco:

  • Pan Władysław Szczepkowski – p.o. Prezesa Zarządu,
  • Pan Marek Olkiewicz – Członek Zarządu ds. Operacyjnych,
  • Pan Zenon Kozendra – Członek Zarządu – Przedstawiciel Pracowników.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła również uchwałę w sprawie zakończenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A., Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. i Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A. bez rozstrzygnięcia i wszczęcia nowego postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska: Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A., Członka Zarządu ds. Finansowych PKP CARGO S.A. i Członka Zarządu ds. Handlowych PKP CARGO S.A.

Podstawa prawna:

5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Źródło tekstu: pkpcargo.com/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram