fbpx
Źródło: utk.gov.pl

Styczeń 2022

18

11:01:43

UTK: Określanie obowiązujących wymogów w procesie wprowadzania do obrotu pojazdów kolejowych - poradnik

By wprowadzić pojazd kolejowy do obrotu, nie wystarczy złożyć wniosek. Przed jego przesłaniem należy określić jakie wymogi obowiązują w stosunku do konkretnego pojazdu. Proces ten powinien być udokumentowany i składając wniosek, należy potwierdzić wcześniejszą weryfikację wymogów. By ułatwić wnioskodawcom przeprowadzenia tego procesu, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował poradnik, w którym objaśnione zostały najważniejsze założenia działań prowadzących do określenia obowiązujących wymogów.

Art. 13 ust. 1 rozporządzenia 545/2018 stanowi, że wnioskodawca, przed przedłożeniem wniosku o wprowadzenie pojazdu do obrotu, realizuje proces określenia obowiązujących wymogów. W ramach tego procesu wszystkie niezbędne wymogi dotyczące projektu pojazdu w całym jego cyklu życia muszą zostać:

  • odpowiednio zidentyfikowane;
  • przypisane do funkcji albo podsystemów bądź zawarte w warunkach użytkowania lub innych ograniczeniach; oraz
  • wdrożone i zweryfikowane.

Proces określenia obowiązujących wymogów należy przeprowadzić w każdym przypadku. Przedłożenie dowodów potwierdzających weryfikację dotyczącą określenia obowiązujących wymogów, a także specyfikację oraz, w stosownych przypadkach, opis metodologii wymagane jest bezwzględnie w dokumentacji towarzyszącej wnioskowi o udzielenie pierwszego zezwolenia, nowego zezwolenia lub zezwolenia dla rozszerzonego obszaru użytkowania. Wymóg ten określony został w pkt. 18.1 oraz 18.7 załącznika I do rozporządzenia 2018/545. Takie dowody podlegają ocenie w świetle aspektów wymienionych w pkt 6 i 7 Załącznika II do rozporządzenia 545/2018.

Poradnik do pobrania [TUTAJ].

PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/545 z dnia 4 kwietnia 2018 r. ustanawiające uzgodnienia praktyczne na potrzeby procesu udzielania zezwoleń dla pojazdów kolejowych i zezwoleń dla typu pojazdu kolejowego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797;

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) NR 402/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające rozporządzenie (WE) nr 352/2009

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy 


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram