fbpx
Źródło: pixabay.com/Pexels

styczeń 2022

19

9:01:00

Kolej na ekologię

Modernizacja i elektryfikacja odcinka linii kolejowej Ełk – Giżycko otrzymała wsparcie unijne ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

"Umowa na prace na linii kolejowej nr 38 to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Wierzę, że elektryfikacja linii wpłynie korzystnie na środowisko przyrodnicze Mazur, a trasa z Ełku do Korsz przyciągnie wielu turystów. Przy wsparciu środków europejskich sukcesywnie zmieniamy polską kolej, czyniąc ją bardziej konkurencyjną i dostępną dla pasażerów" – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Dzięki elektryfikacji 49 km torów kolej na odcinku Olsztyn – Ełk, pociąg na tej trasie przyspieszy nawet dwukrotnie, a podróż skróci się o 50 minut. Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko właśnie wchodzą w fazę realizacji. Cały projekt „Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko wraz z elektryfikacją”, realizowany przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA, stanowi I część większego przedsięwzięcia, podzielonego na 2 fazy:

  • faza I – prace budowlane na odcinku Ełk (bez stacji) – Giżycko (ze stacją), tj. w km 103,706 – 152,850 km linii nr 38, wraz z I częścią zapewnienia zasilania trakcyjnego z 6 podstacji trakcyjnych (Ełk, Stare Juchy, Siedliska, Sterławki Małe, Kętrzyn, Korsze),  zlokalizowanych na odcinku Ełk – Korsze;
  • faza II – druga (końcowa) część zapewnienia zasilania trakcyjnego z wyżej wymienionych podstacji trakcyjnych.

"Projekt wpisuje się w unijny trend priorytetowego finansowego wsparcia inwestycji ukierunkowanych na rozwiązania zawierające czynnik klimatyczny i środowiskowy. W systemie rozdysponowywanych środków unijnych kolej, z jej w znacznej mierze proekologicznymi projektami, zajmuje szczególne miejsce, również z punktu widzenia założeń nowej perspektywy finansowej UE. Elektryfikacja odcinka kolejowego Ełk – Giżycko wraz z modyfikacją i budową infrastruktury towarzyszącej to krok, który niewątpliwie docenią zarówno przewozy pasażerskie i towarowe, jak i warmińsko-mazurska natura. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 640 mln złotych zostanie zrealizowany projekt, który przyspieszy i usprawni przewozy kolejowe w Warmii i Mazurach" – stwierdziła Joanna Lech, p.o. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Założenia projektowe

Podstawowym celem realizowanego projektu jest modernizacja i elektryfikacja trasy, co pozwoli usprawnić pasażerski i towarowy transport kolejowy w transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).

W ramach modernizacji wymieniona będzie nawierzchnia kolejowa na całym odcinku Ełk – Giżycko, z podniesieniem dopuszczalnych nacisków osi do 221 kN i przebudową układów torowych na stacjach dla pociągów towarowych o długości 750 m. Prace obejmą także wzmocnienie podtorza i przebudowę nasypów wraz z torowiskiem w miejscach przesunięcia linii kolejowej oraz udrożnienie i odbudowę odwodnienia.

Elektryfikacja wraz z budową sieci trakcyjnej i zapewnieniem jej zasilania to – obok modernizacji – kluczowy cel projektu.

Inwestycja obejmie także m.in. przebudowę sześciu i budowę dwóch obiektów inżynieryjnych, modernizację trzech stacji i dwóch przystanków osobowych oraz przebudowę systemów zabezpieczających na przejazdach kolejowych.

Zakończenie realizacji całego projektu modernizacji i elektryfikacji linii nr 38 na odcinku Ełk – Giżycko zaplanowano na 2024 rok. Realizacja dalszej części projektu, czyli „Prac na linii kolejowej nr 38 na odcinku Giżycko – Korsze wraz z elektryfikacją” jest planowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Efekty inwestycji

Linia kolejowa nr 38 na wspomnianym odcinku jest  linią jednotorową, o klasie torów 2. Prędkości techniczne pociągów pasażerskich wahają się w granicach 80-100 km/h z licznymi punktowymi ograniczeniami prędkości, co sprawia, że jakość obsługi ruchu pasażerskiego i towarowego jest ograniczona i nie pozwala na oferowanie usług najwyższej jakości.

Inwestycja zwiększy przepustowość linii kolejowej, skróci czasu podróży pasażerów i towarów, co poprawi jakość usług kolejowych. Zmniejszą się także koszty eksploatacji.

Elektryfikacja nie tylko usprawni połączenia, ale także, poprzez zmniejszenie emisyjności, ograniczy szkodliwe oddziaływanie transportu na środowisko w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.

Przebudowa urządzeń zabezpieczających na przejazdach kolejowo-drogowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa kolejowego.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy 


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram