fbpx
Źródło: utk.gov.pl

styczeń 2022

21

8:01:00

UTK: konsultacje z przewoźnikami w celu badania wymiany pasażerskiej

Jak wykorzystać nowoczesne technologie, by zbierać dokładniejsze dane o ruchu pasażerskim na poszczególnych stacjach? Między innymi takiego rozwiązania szukali uczestnicy spotkania zorganizowanego przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Przedstawiciele przewoźników dyskutowali o tym jak w największym stopniu ujednolicić zbieranie danych o wymianie pasażerskiej, tak by informacje przekazywane do UTK były jak najbardziej wiarygodne. Pierwsze zmiany będą uwzględnione już przy informacji za 2021 rok. Dane od przewoźników służą m.in. opracowaniu listy najpopularniejszych stacji kolejowych w Polsce.

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zorganizował spotkania z przewoźnikami mające na celu dyskusję, wymianę doświadczeń oraz wypracowanie dobrych praktyk w odniesieniu do stosowanych metod badania ruchu pasażerów. Poruszone zagadnienia dotyczyły m.in.:

  • sposobu przypisywania pasażerów do wybranych stacji przez poszczególnych przewoźników,
  • metod szacowania liczby pasażerów z uwzględnieniem czynników takich jak: relacyjność i okresowość biletów, a także pozostałych biletów, dla których nie jest jasno określony początek i koniec podróży,
  • zastosowania w taborze liczników pasażerów, które pozwalają na szacowanie wielkości wymiany pasażerskiej na stacjach, a także inne możliwe rozwiązania techniczne w tym zakresie.

Podczas przeprowadzonych rozmów przewoźnicy dzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi sposobów pozyskiwania danych o wymianie pasażerskiej. Wskazali między innymi na możliwość wykorzystania nowych rozwiązań technicznych pozwalających na zwiększenie dokładności liczenia wsiadających i wysiadających pasażerów. Poruszone zostały również założenia przyjmowane przez przewoźników do obliczeń w przypadku biletów okresowych czy relacyjnych, stosowanie wspólnych ofert oraz podejście do obejmowania danych tajemnicą przedsiębiorstwa. Po spotkaniu trwają jeszcze konsultacje pisemne, w których wyniku przewoźnikom zostaną udostępnione w systemie Kolejowe e-Bezpieczeństwa nowe wzory formularzy sprawozdawczych za 2021 r.

Podejmowane działania mają na celu możliwość prezentacji i publikacji jeszcze lepszych i rzetelnych danych statystycznych.

W efekcie prowadzonych rozmów i konsultacji na stronie dane.utk.gov.pl w zakładce Wymiana pasażerska na stacjach zostały zaktualizowane dane tabelaryczne oraz pliki Excel za 2020 r. po korekcie danych przez PKP SKM w Trójmieście. Przewoźnik wprowadził nową metodę liczenia pasażerów, na stacjach wykorzystując między innymi technologię liczników pasażerów oraz obszar obowiązywania wybranych ofert biletowych

Dzięki dobrym praktykom wprowadzanym przez przewoźników mogą oni planować ofertę w sposób bardziej odpowiadający potrzebom podróżnych, zaś instytucje, organizacje i osoby zainteresowane zjawiskiem wymiany pasażerskiej będą mogły przygotowywać opracowania w oparciu o coraz lepsze jakościowo dane statystyczne. Dane te są agregowane, weryfikowane, a w dalszej kolejności publikowane na stronie Dane Kolejowe.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram