fbpx
Źródło: wkd.com.pl

Styczeń 2022

23

9:01:00

WKD: podsumowanie przewozów pasażerskich w 2021 roku

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że zakończono podsumowywanie kolejnego trudnego w obszarze pasażerskich wyników przewozowych 2021 roku. Według zgromadzonych danych w ubiegłym roku z pociągów spółki WKD skorzystało więcej pasażerów w porównaniu z najtrudniejszym w historii przedsiębiorstwa rokiem 2020. Przewozy w 2021 roku zamknęły się na poziomie 4 852 436 pasażerów, co jest rezultatem o 5,13% wyższym w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedzającego, w którym pociągi uruchamiane przez spółkę przewiozły 4 615 738 pasażerów – najmniej od chwili rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej.

Monitorowana na bieżąco od początku 2021 roku sytuacja w przewozach pasażerskich na linii kolejowej WKD, wykazywała utrzymującą się tendencję systematycznego wzrostu – po zakończeniu blisko półrocznego okresu znaczącego obniżenia poziomu kolejowych przewozów pasażerskich z uwagi na obostrzenia związane z epidemią koronawirusa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się ludności z wykorzystaniem środków publicznego transportu zbiorowego. Okres ten rozpoczął się na przełomie października oraz listopada 2020 roku i trwał do początku maja 2021 roku. Począwszy od czerwca, obserwowany był wyraźny trend wzrostowy w zakresie liczby przewożonych pasażerów, który w IV kwartale wpłynął na przekroczenie poziomu osiągniętego w roku poprzedzającym. Wyniki przewozowe osiągnięte w ciągu 2021 roku w porównaniu do 2020 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

W czerwcu 2021 roku po raz pierwszy od września 2020 roku przekroczona została bariera 400 tys. – osiągając poziom 407 685 osób. W miesiącach wakacyjnych tj. w lipcu i sierpniu poziom ten został utrzymany, natomiast w pierwszym z powakacyjnych miesięcy – we wrześniu, w ciągu którego po przywróceniu nauki stacjonarnej w szkołach, do pociągów WKD powróciło grono stałych podróżnych, osiągnięto najwyższe wyniki przewozowe od stanu sprzed ogłoszenia stanu epidemii COVID-19 (od lutego 2020 roku) – ponad  530 tys. pasażerów. W październiku i listopadzie 2021 roku z przejazdów na linii WKD skorzystało równie dużo pasażerów, znacząco powyżej 500 tys. – odpowiednio 564 tys. i 528 tys., co stanowiło wzrost o 47,13% i 109,96% w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Ostatni miesiąc 2021 roku, grudzień, charakteryzował się niższym wynikiem w stosunku do poprzedzających go miesięcy w IV kwartale z uwagi na wprowadzone w II połowie ograniczenia w nauce stacjonarnej dla szkół i uczelni.

Pomimo tego poziom przewiezionych pasażerów nie powrócił do stanu sprzed pandemii, w ramach którego pociągami WKD podróżowało miesięcznie nawet ponad 800 tys. pasażerów. Rozwój sytuacji związanej ze stanem epidemii, w tym zachowania podróżnych w zakresie wyboru określonego środka transportu w dojazdach do pracy, usług czy innych codziennych lub okazjonalnych potrzeb nieustannie podlega uważnemu, bieżącemu monitorowaniu. Spółka WKD jest przygotowana do obsługi wzrastających potoków przewozowych, zarówno z organizacyjnego, jak i z techniczno-eksploatacyjnego punktu widzenia, posiadając odpowiednie zasoby kadrowe i techniczne.

Podkreślenia wymaga niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego podróżnych, jak również personelu obsługującego przewozy. Spółka WKD w ciągu 2021 roku oferowała standardową organizację przewozów, bez jakichkolwiek ograniczeń, tj. uruchomienie w dni powszednie 192 połączeń w ramach obowiązującego rocznego rozkładu jazdy pociągów. Warszawska Kolej Dojazdowa pozostawała równocześnie przygotowana do wszelkich modyfikacji w sposób elastyczny, dostosowany do aktualnego zapotrzebowania, które jest na bieżąco monitorowane i raportowane. W ciągu 2021 roku w ramach całorocznego planu eksploatacyjnego kontynuowano obsługę linii kolejowej z równoczesnym udziałem 14 pojazdów w ruchu. Powyższe założenia eksploatacyjne zostały wdrożone do obowiązywania na kolejny, 2022 rok w ramach rocznego rozkładu jazdy pociągów obowiązującego od dnia 12.12.2021.

Rozkład jazdy zachował swoje mocne strony, takie jak wysoka częstotliwość i regularność odjazdów z poszczególnych stacji i przystanków osobowych. Do stabilnej oferty przewozowej dołączyła wysoka punktualność i niezawodność kursowania pociągów WKD, która pozostając na poziomie oscylującym w pobliżu 99,5%, w statystykach publikowanych przez Urząd Transportu Kolejowego plasuje spółkę na pierwszym miejscu wśród krajowych przewoźników pasażerskich.

Warszawska Kolej Dojazdowa do istotnych aspektów przeciwdziałających utrwalaniu się niekorzystnych tendencji w dynamice zmian liczby przewożonych pasażerów, zalicza wprowadzone w ciągu 2021 roku nowe oferty oraz podjęte inicjatywy w ramach świadczonych usług. Oferta przewozowa WKD to nie tylko stabilny i cykliczny rozkład jazdy, ale także nowe, atrakcyjne oferty przewozowe i systematycznie rozbudowywane kanały sprzedaży usług. Spółka WKD wspólnie z lokalnymi samorządami wypracowuje również nowe propozycje i rozwiązania dedykowane poszczególnym grupom podróżnych. Od kwietnia 2021 roku wprowadzona została nowa oferta przewozowa: „BILET MIEJSKI dla mieszkańców Gminy Grodzisk Mazowiecki”, zaś w grudniu w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami dających możliwość zwrócenia uwagi na konieczność integracji osób z niepełnosprawnościami oraz uwrażliwienia na problemy i potrzeby osób wymagających wsparcia po raz pierwszy została wprowadzona specjalna oferta dedykowana tej grupie podróżnych: „Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w WKD”. Ponadto od maja do końca roku przeprowadzona została kampania pn. „Twoja bezpieczna Wukadka” zwracająca uwagę na bezpieczne i rozważne korzystanie z usług transportu kolejowego oraz wszelkiej infrastruktury znajdującej się w jego otoczeniu.

Warszawska Kolej Dojazdowa od początku stanu zagrożenia epidemicznego podejmuje wszelkie niezbędne decyzje i działania, mając na względzie przede wszystkim ochronę zdrowia i życia podróżnych, jak również własnych pracowników. W sytuacjach, w których jest to niezbędne, kierunkowe decyzje mogą ulegać stosownym korektom, w sposób operatywny do występujących okoliczności. Dzięki wysokiej świadomości, odpowiedzialności i profesjonalizmowi personelu WKD możliwe było dotychczas uniknięcie negatywnych skutków związanych ze stanem epidemii. Szczególne znaczenie w tym zakresie miały również podjęte te działania, które nie tylko uchroniły spółkę WKD przed jeszcze większym spadkiem popytu na oferowane usługi przewozowe, ale umożliwiły również odwrócenie tendencji ku systematycznym wzrostom.

Źródło: wkd.com.pl

Źródło tekstu: wkd.com.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram