fbpx
Źródło: Cargo Master

styczeń 2022

26

11:01:43

Cargo Master: kursy na stanowisko manewrowego i ustawiacza.

Spółka Cargo Master z Torunia prowadzi szkolenia na kursy na stanowisko manewrowego i ustawiacza. Zajęcia dydaktyczne odbędą się Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym „Kapitanówka" w Lubiczu k. Torunia. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 31 stycznia 2022 r.

Cargo Master Sp. z o.o z po raz kolejny będzie szkolić na stanowisko manewrowego oraz ustawiacza. Firma łączy wieloletnie doświadczenie wykładowców firmy z nowoczesnością. Szkolenia odbywają się zgodnie z wymogami prawa, jednak z wykorzystaniem niestandardowych metod nauczania, i najnowocześniejszych technik, m.in. za pomocą platformy e-learningowej, symulatorów lokomotyw czy technik video.

"Naszych klientów zawsze kształcimy z największym zaangażowaniem, mając świadomość, że przygotowujemy ich do pracy, w której będą odpowiedzialni za zdrowie i życie innych ludzi. Doświadczenie wykładowców jest wartością, którą przekazujemy uczestnikom naszych szkoleń. Kadra wykładowców stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności, tak aby przekazywana wiedza była pełna i kompleksowa. Kształcimy innych i sami cały czas szkolimy się dla innych." - przekonuje Bartłomiej Hadzicki Dyrektor CNZ

Kurs na stanowisko MANEWROWY

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania czynności na stanowisku manewrowego przy zachowaniu wszystkich warunków bezpieczeństwa pracy i postanowień obowiązujących przepisów i instrukcji. Program kursu obejmuje 120 godzin szkolenia.

Szkolenie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.01.2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. z 2021 r. poz. 101). Sposób prowadzenia kursu: z oderwaniem od pracy.

Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku manewrowego.

Po ukończeniu szkolenia oraz odbyciu stażu i szkolenia praktycznego (zgodnie z w/w rozporządzeniem – 24 dni) oraz czynności próbnych pod nadzorem (zgodnie z w/w rozporządzeniem - 20 dni) kandydat przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną przy CARGO Master Sp. z o.o. powołaną przez URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO. Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 31 stycznia 2022 r. Zajęcia dydaktyczne odbywają się Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym „Kapitanówka" w Lubiczu k. Torunia. 

Kurs na stanowisko USTAWIACZ

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego wykonywania czynności na stanowisku ustawiacza przy zachowaniu wszystkich warunków bezpieczeństwa pracy i postanowień obowiązujących przepisów i instrukcji. Program kursu obejmuje 160 godzin szkolenia.

Szkolenie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.01.2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych. (Dz. U. z 2021 r. poz. 101). Sposób prowadzenia kursu: z oderwaniem od pracy.

Wymagania kwalifikacyjne:

  • wykształcenie zasadnicze zawodowe lub zasadnicze branżowe,
  • zawodowy staż pracy – rok pracy na stanowisku manewrowego,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku ustawiacza. 

Po ukończeniu szkolenia oraz odbyciu stażu stanowiskowego i szkolenia praktycznego (zgodnie z w/w rozporządzeniem – 25 dni) oraz czynności próbnych pod nadzorem (zgodnie z w/w rozporządzeniem - 10 dni) kandydat przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną przy CARGO Master Sp. z o.o. powołaną przez URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO. Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo złożenia egzaminu kwalifikacyjnego oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 31 stycznia 2022 r. Zajęcia dydaktyczne odbywają się Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym „Kapitanówka" w Lubiczu k. Torunia.

Więcej informacji o szkoleniach [TUTAJ].

CargoMaster Sp. z o.o. posiada licencję na wykonywanie przewozów kolejowych osób, rzeczy, usług trakcyjnych oraz świadectwo bezpieczeństwa poświadczone certyfikatem bezpieczeństwa cz. A i B. W ramach Spółki działa Centrum Nauki Zawodu kształcące w zawodach maszynista, manewrowy, ustawiacz, rewident taboru, zwrotniczy, dyżurny ruchu itp. Firma posiada wpis na listę prowadzoną przez Urząd Transportu Kolejowego, podmiotów uprawnionych do szkolenia i egzaminowania na licencję i świadectwo maszynisty.

Źródło tekstu: Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram