fbpx
Źródło: twitter.com.pl/DaphneBergsma

Styczeń 2022

27

10:01:57

Zacieśnienie współpracy kolejowej z Królestwem Niderlandów

Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel spotkał się 25 stycznia 2022 r. w Warszawie z Ambasador Królestwa Niderlandów w Polsce, Daphne Bergsmą. Strony wymieniły podpisane Memorandum o współpracy pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwem Infrastruktury i Zarządzania Wodą Królestwa Niderlandów, które określa perspektywy współpracy między Polską i Niderlandami w zakresie transportu kolejowego na najbliższe 5 lat.

Źródło: twitter.com/DaphneBergsma

"Memorandum nadaje ramy współpracy pomiędzy naszymi krajami w obszarze kolei. Wpisuje się w strategię używania transportu do budowania spójności Europy" - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Sygnatariusze uzgodnili, że utrzymają i rozwiną współpracę dwustronną w celu rozwoju i wymiany rozwiązań, by jak najlepiej wykorzystać doświadczenia i wypracowane mechanizmy w zakresie infrastruktury kolejowej i jej utrzymania.

Obszary wspólnych zainteresowań obejmują m.in. poprawę transportu kolejowego i infrastruktury kolejowej, rozwój przewozu ładunków koleją pomiędzy Polską i Niderlandami oraz w korytarzach pomiędzy UE i Dalekim Wschodem. 

Memorandum dotyczy również współpracy na forum UE, innowacji w branży kolejowej, dobrych praktyk przy budowie, utrzymaniu i organizacji Kolei Dużych Prędkości (KDP), w tym integrację kolei i lotnisk, a także współpracy we wdrażaniu innowacyjnych i ekologicznych technologii w obszarze kolejnictwa.

Forma współpracy zakłada m.in. wymianę informacji, organizowanie warsztatów i seminariów dla interesariuszy, wspólne badania i projekty, a także spotkania na wysokim szczeblu oraz na szczeblu eksperckim.

Niniejsze Memorandum zastępuje Memorandum o współpracy pomiędzy Ministrem Infrastruktury RP i Ministerstwem Transportu, Prac Publicznych i Zarządzania Wodą Królestwa Niderlandów z 2010 r. Będzie obowiązywać do 2026 r.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram