fbpx
Źródło: ltgcargo.pl

luty 2022

04

12:02:00

LTG Cargo Polska spółka planuje zainwestować w Polsce ponad 47 mln EUR

LTG Cargo Polska spółka zależna firmy transportowej LTG Cargo zaplanowała największe do tej pory inwestycje, które zostaną wykorzystane na przewidzianą w strategii firmy dywersyfikację działalności: ekspansję na Europę Zachodnią, rozwój nowych i bieżących usług oraz nabycie floty technicznej. Spółka w ciągu najbliższych dwóch-trzech lat zainwestuje w Polsce ponad 47 mln EUR. 

W najbliższym czasie część inwestycji obejmie zakup czterech lokomotyw wielosystemowych i dwóch spalinowych. Lokomotywy wielosystemowe będą przekierowywane na zelektryfikowane odcinki tras w Polsce, natomiast lokomotywy spalinowe będą eksploatowane na niezelektryfikowanym jeszcze odcinku kolejowym w pobliżu granicy z Litwą. Oprócz lokomotyw zakupionych zostanie 6 nowych składów wagonowych przeznaczonych do przewozu naczep i kontenerów.

"Polski rynek, na którym działa wielu operatorów jest bardzo konkurencyjny. Flotę w Polsce zasilać będą zarówno zakupione, jak i wynajęte tabory – w ten sposób zapewnimy szybkie tempo rozwoju, zwiększymy intensywność podróży na międzynarodowych trasach oraz podniesiemy efektywność przewozu ładunków. Transport drogowy odgrywa dominującą rolę na Litwie, co sprawia, że to właśnie tam większość połączeń tranzytowych odbywa się w relacjach pomiędzy Wschodem a Zachodem. Tak więc, aby dążyć do rozwoju usług kolejowych na Litwie, należy skoncentrować się na rynku polskim, a tym samym otworzyć przed naszymi klientami nowe możliwości. Transport intermodalny na Zachodzie jest już bardzo mocno rozwinięty, dlatego widzimy w tym rynku duży potencjał. W najbliższych latach planujemy rozpocząć przewozy ładunków do terminali intermodalnych w Polsce, we Włoszech i Niemczech" – powiedział Eglė Šimė, kierownik LTG Cargo.

Na tym europejskim „pasie“ mieszka ponad 100 mln ludzi. Transport kolejowy bezpośrednio do Europy Zachodniej otworzy przed LTG Cargo, LTG Cargo Polska oraz innymi litewskimi spedytorami nowe możliwości  i przyczyni się do realizacji ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Spółka LTG Cargo Polska zamierza w 2022 r. powiększyć również swój zespół w Polsce – do końca roku zaplanowano zatrudnić do 50 pracowników z branży logistycznej.

Należy przypomnieć, że w połowie stycznia spółka LTG Cargo poinformowała o wydzierżawieniu dwóch lokomotyw do przewozów międzynarodowych, które posłużą do zwiększenia wolumenu przewozów ładunków intermodalnych z terminalu intermodalnego w Kownie do Holandii.

Źródło tekstu: ltgcargo.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram