fbpx
Źródło: depol.com.pl

luty 2022

08

2:02:57

Wszczęto postępowanie o cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa dla „DEPOL”

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie cofnięcia certyfikatu bezpieczeństwa spółce Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „DEPOL” sp. z o.o. Powodem były nieprawidłowości stwierdzone w trakcie przeprowadzonej u przewoźnika kontroli obejmującej funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem.

W trakcie kontroli inspektorzy UTK ustalili, że system zarządzania bezpieczeństwem (SMS) w spółce nie funkcjonuje właściwie. Stwierdzono m.in. szereg nieprawidłowości w obszarze utrzymania pojazdów kolejowych i kwalifikacji pracowników oraz liczne zaniedbania natury formalnej. Wskazuje to na brak podjęcia przez spółkę odpowiednich działań systemowych pozwalających na utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Certyfikat bezpieczeństwa jest dokumentem potwierdzającym ustanowienie przez przewoźnika kolejowego systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz zdolność spełniania przez niego wymagań bezpieczeństwa zawartych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności i innych przepisach prawa wspólnotowego i prawa krajowego. Ponadto uprawnia on przewoźnika do dostępu do infrastruktury kolejowej i świadczenia usług trakcyjnych. Cofnięcie certyfikatu bezpieczeństwa uniemożliwia prowadzenie dotychczasowej działalności przewozowej.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram