fbpx
Źródło: torpol.pl

luty 2022

15

10:02:34

Grupa TORPOL z historycznie rekordowymi zyskami

Według wstępnych wyników finansowych Grupa TORPOL jeden z wiodących podmiotów na rynku budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej w Polsce osiągnęła w 2021 roku historycznie rekordowe zyski. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł ok. 145,5 mln zł (+46 proc. r/r), a zysk netto ok. 77,1 mln zł (+59 proc. r/r). Przychody netto ze sprzedaży Grupy osiągnęły wartość ponad 1,12 mld zł (-19 proc. r/r).

Portfel zamówień Grupy na koniec 2021 roku oraz uwzględniając nowo pozyskany projekt budowy nowego dworca kolejowego w Olsztynie, wynosi prawie 1,2 mld zł netto. Jego średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy wynosi prawie 13 proc. Grupa jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, co odzwierciedla rekordowa pozycja gotówkowa - ok. 0,43 mld zł na koniec ubiegłego roku.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników 2021 roku, które udało się osiągnąć w trudnym otoczeniu rynkowym, dzięki konsekwentnej i pełnej zaangażowania pracy wszystkich naszych pracowników. Na rekordowe zyski wpływ miała realizacja projektów ze średnią rentownością na sprzedaży brutto powyżej pierwotnie planowanych budżetów, m.in. ze względu na brak materializacji istotnych ryzyk, które założyliśmy w pierwotnych wycenach oraz wysoki profesjonalizm i kompetencje naszej kadry. Grupa Torpol nie odczuła w istotny sposób trudności związanych z pandemią, co pozwoliło na zachowanie ciągłości operacyjnej na wszystkich kontraktach, wysokiej jakości realizacji prac budowlanych na wszystkich prowadzonych projektach. Zachowaliśmy także ciągłość i terminowość dostaw większości materiałów i surowców. Co warte podkreślenia, płynna realizacja kontraktów, brak istotnych zakłóceń oraz opóźnień pozwoliła na wypracowanie Grupie, na koniec 2021 r. rekordowego poziomu gotówki w wysokości 0,43 mld zł". – powiedział Grzegorz Grabowski, prezes TORPOL S.A.

Brak nowych istotnych zleceń w portfelu Grupy oraz niższe o 19% r/r skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2021 r., to z kolei efekt przede wszystkim braku projektów na rynku z nowej perspektywy 2021-2027, z których część miała być ogłoszona w II połowie 2021 r.

"Grupa jest nadal bardzo aktywna jeśli chodzi o ofertowanie, jednak aktualnie w większości pojawiające się postępowania nie dotyczą dużych czy nawet średnich projektów infrastrukturalnych. Dlatego bardzo nas cieszą ostatnio ogłoszone duże projekty modernizacyjne o wartości ok. 11 mld zł. Tak jak wielokrotnie podkreślałem – jesteśmy dzisiaj bardzo dobrze przygotowani przed względem kadrowym, sprzętowym, technicznym i finansowym do realizacji tych trudnych, wielobranżowych, wymagających kompetentnej, sprawdzonej kadry oraz specjalistycznych maszyn – nowych projektów. Czekamy na ogłoszenie kolejnych postępowań, które są potrzebne nie tylko Torpolowi, ale też całemu rynkowi wykonawców, podwykonawców oraz producentów, czyli tak naprawdę istotnej części polskiej gospodarki". – powiedział Grzegorz Grabowski.

TORPOL S.A. według wstępnych wyników finansowych osiągnął przychody netto ze sprzedaży na poziomie prawie 1,03 mld zł (-22% r/r). Wygenerowany zysk ze sprzedaży brutto wyniósł 138 mln zł (+48% r/r), a zysk netto 75,6 mln zł (+61% r/r).

Spółka planuje publikację raportu rocznego 11 marca br.

Źródło tekstu: torpol.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram