fbpx
Źródło: wkd.com.pl

luty 2022

20

10:02:00

WKD: konferencja końcowa YOUMOBIL “Zwiększanie mobilności młodzieży na obszarach wiejskich”

17 marca 2022 r. odbędzie się konferencja końcowa projektu Interreg Europa Środkowa YOUMOBIL jako konferencja hybrydowa – online oraz w Weißenfels (Saksonia-Anhalt, Niemcy). Podczas konferencji zaprezentowane zostaną działania pilotażowe i wyniki partnerów YOUMOBIL pochodzących z Chorwacji, Czech, Niemiec, Włoch, Polski i Słowacji. 

Na konferencji omówione zostaną również nowe trendy i tematy dotyczące mobilności młodych ludzi na obszarach wiejskich. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, śledź stronę internetową WKD, aby uzyskać dalsze wiadomości lub zarejestruj się [TUTAJ], aby wziąć udział i otrzymywać informacje o konferencji. (Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu poinformowania Cię o Konferencji Końcowej YOUMOBIL; nie będą udostępniane żadnej instytucji poza YOUMOBIL. Po Konferencji Końcowej wszelkie dane osobowe zebrane za pośrednictwem tego linku zostaną usunięte). 

Realizacja projektu YOUMOBIL ma na celu poprawę systemu transportu pasażerskiego dla młodych ludzi mieszkających na obszarach wiejskich i ich dostęp do europejskich i krajowych sieci transportowych.

Zadaniem partnerów oraz interesariuszy Projektu YOUMOBIL będzie głównie współpraca z młodzieżą z obszarów wiejskich w celu wdrożenia nowatorskich usług opartych na preferencjach i potrzebach transportowych młodych ludzi. W ramach projektu będą organizowane  warsztaty i spotkania, których celem będzie ożywienie potencjału transportowego (np. poprzez utworzenie programu lojalnościowego zintegrowanego z systemem sprzedaży biletów czy zaadoptowanie opuszczonego budynku dworca kolejowego na potrzeby kulturalno-edukacyjne dzieci i młodzieży), aby poprawić wizerunek i zwiększyć atrakcyjność zbiorowego transportu publicznego. Ale przede wszystkim  zwiększyć udział tej grupy społecznej w podróżach w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Projekt pilotażowy realizowany przez Województwo Mazowieckie obejmuje utworzenie i wdrożenie/uruchomienie programu lojalnościowego dotyczącego zakupu biletów, ale również organizowanie warsztatów, spotkań promujących zbiorowy transport publiczny. Ponadto przy współpracy z Warszawską Koleją Dojazdową sp. z o.o. obejmuje działania umożliwiające określenie możliwości rewitalizacji budynku Izby Tradycji EKD/WKD znajdującego się na terenie siedziby Spółki w Grodzisku Mazowieckim na cele edukacyjno – kulturalne promujące transport publiczny (przede wszystkim wśród młodzieży).

W tym celu w 2019 roku Województwo zawarło ze spółką Warszawska Kolej Dojazdową umowę współpracy na rzecz realizacji projektu CE1307 YOUMOBIL. W ramach umowy Spółka WKD jako Interesariusz była współorganizatorem warsztatów/spotkań z udziałem interesariuszy Projektu, których celem było stworzenie wizji działania dla rewitalizacji budynku na cele edukacyjno – kulturalne. Ponadto w roku 2020 Spółka WKD wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego przygotowała i przeprowadziła zapytanie ofertowe oraz zawarła umowę na opracowanie wstępnego Studium wykonalności rewitalizacji dla obiektu „Izba Tradycji EKD/WKD” na cele edukacyjno – kulturalne promujące transport publiczny.

Źródło tekstu: wkd.com.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram