fbpx
Źródło: id-logistics.com/pl

marzec 2022

01

10:03:40

ID Logistics kontroluje wpływ procesów transportowych na środowisko

ID Logistics, jeden z europejskich liderów logistyki kontraktowej, zwiększa zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska, przy współpracy z klientami i oparciu o autorskie projekty oraz nowoczesne technologie. Przykładem może być innowacyjne narzędzie do wizualizacji danych MydataCO2 IDEO, wdrożone przez IDEO, spółkę zależną ID Logistics, specjalizującą się w zarządzaniu transportem kolejowo-drogowym w Europie. Za to rozwiązanie oraz proaktywne podejście do środowiska IDEO otrzymało nagrodę EVE Trophy 2021 w kategorii najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska.  

MydataCO2 IDEO, nagrodzona aplikacja do wizualizacji danych, jest autorskim rozwiązaniem, opracowanym przez specjalistów IDEO, przy wsparciu klientów oraz przewoźników kolejowych i drogowych.  Jej zastosowanie ma uświadomić pracownikom IDEO i ich klientom, jaki wpływ na środowisko mogą mieć podejmowane przez nich decyzje.  

Aplikacja IDEO opiera się o szczegółowe dane, zebrane dzięki współpracy z klientami, oraz przygotowane na ich podstawie wizualizacje. Wspiera spedytorów, kierowników ds. transportu i dystrybucji, łańcuchów dostaw i zakupów transportu w monitorowaniu oraz optymalizacji procesów redukcji śladu węglowego przepływów transportowych. Od wdrożenia aplikacji w 2020 roku, IDEO zmniejszyło emisję CO2 w transporcie o 5 907 t CO2, co odpowiada ponad 8 400 przejazdom samochodów ciężarowych na trasie Paryż-Lyon. 

Przykładowo, w ciągu ostatnich 3 lat IDEO przeanalizowało przepływy blisko 800 tys. przesyłek. W systemie zarządzania uwzględniono takie czynniki jak przewożony tonaż, ewolucję wskaźnika wypełnienia według wagi i palet w zależności od rodzaju pojazdu i rodzaju przepływu, przebytą odległość, odwzorowanie przepływu, wykorzystanie różnych środków transportu, udział paliw alternatywnych oraz rozkład przewoźników według ich zaangażowania w kartę Objectif CO2, zgodnie z kryterium Eco-Score (na podstawie kwestionariuszy/audytów przeprowadzonych wśród 220 przewoźników).

MydataCO2 IDEO jest kwartalnie aktualizowana przez działy operacyjne. 

Nagroda dla IDEO

IDEO otrzymało nagrodę EVE Trophy 2021 w kategorii najbardziej innowacyjnych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska podczas spotkania „Rendez-vous ekologicznie odpowiedzialnego transportu i logistyki”, w ramach programu ADEME EVE (Voluntary Commitments for the Environment). Wręczenie nagród odbyło się 27 stycznia.  

Grupa ID Logistics na rzecz środowiska

Działania na rzecz ochrony środowiska są jednym z trzech filarów długoterminowej strategii CSR, ogłoszonej przez ID Logistics pod koniec 2021 r. Celem, jaki stawia sobie Grupa w tym obszarze, jest zmniejszenie zużycia energii o 20 proc., redukcja ilości odpadów oraz śladu węglowego z działalności logistycznej o 40 proc. do 2030 roku wobec 2018 r., z wyłączeniem rekompensat. Zgodnie z podstawowymi założeniami strategii w realizację projektów zaangażowani są pracownicy firmy, a kolejne, niskoemisyjne rozwiązania będą wdrażane przy ścisłej współpracy z klientami.

IDEO

Jest dostawcą usług logistycznych 4PL. Utworzona w 2014 roku spółka zależna ID Logistics ma siedzibę w Saint Priest (Lyon). Specjalizuje się w zarządzaniu transportem kolejowym i drogowym w Europie.

ID Logistics na świecie

ID Logistics, zarządzany przez Erica Hemara, jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na poziomie 1,91 mld EUR w 2021 r. ID Logistics zarządza 350 lokalizacjami w 17 krajach, w tym blisko 7,4 mln mkw. powierzchni magazynowych w Europie, Ameryce, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 25 tys. pracowników. Z portfolio klientów reprezentujących branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking, healthcare i e-commerce, ID Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie technologicznym. Rozwijając podejście społeczne i prośrodowiskowe przez wdrażanie już od momentu powstania w 2001 roku wielu autorskich projektów, Grupa angażuje się w ambitne działania na rzecz CSR.  Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym Euronext w Paryżu, Compartment A (ISIN Code: FR0010929125, Ticker: IDL). Więcej informacji na: www.id-logistics.com

ID Logistics Polska S.A.

ID Logistics Polska S.A., zarządzany przez Yanna Belgy, jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (spożywczy i specjalistyczne sieci handlowe), FMCG, e-commerce, kosmetycznej, odzieżowej i dóbr luksusowych. Zapewnia pełne wsparcie w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. W Polsce ID Logistics obsługuje klientów w 15 centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej 600 tys. mkw., posiada też 3 oddziały transportowe. Obecnie zatrudnia ok. 5 tys. osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. ID Logistics Polska, w oparciu o cele globalnej strategii CSR Grupy, kieruje się zasadami odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na:  www.id-logistics.com/pl.

Źródło tekstu: id-logistic.com/pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram