fbpx
Źródło: UTK

marzec 2022

04

9:03:00

Kolejne szkolenie w Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego

Szkolenie „Udostępnianie obiektów infrastruktury usługowej” odbędzie się 17 marca 2022 r.  Zapisy są możliwe od dnia 03.03.2022. Udział w szkoleniu w ramach organizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego jest bezpłatny.

Szkolenie przeznaczone jest dla operatorów obiektów infrastruktury usługowej (OIU), użytkowników prywatnych bocznic kolejowych, licencjonowanych przewoźników kolejowych oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem transportu kolejowego w prowadzonej działalności gospodarczej.

Tematyka szkolenia koncentruje się na zagadnieniach związanych z zasadami udostępniania OIU przewoźnikom kolejowym. Omówione zostaną obowiązki operatorów OIU, w tym wymogi dotyczące sporządzania regulaminu dostępu do obiektu wraz z cennikiem, procedury przyznawania dostępu przewoźnikom kolejowym czy wytyczne dotyczące rozpatrywania sporów. Przedstawione zostaną zasady kwalifikacji infrastruktury – jako infrastruktura prywatna bądź jako element OIU. Omówione zostaną również korzyści dla operatora wynikające z udostępniania infrastruktury jako elementu OIU. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się również, na czym polega nadzór Prezesa UTK nad udostępnianiem OIU.

Prowadzący szkolenie przedstawią odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące zakresu szkolenia, które pojawiają się w praktyce regulacyjnej. Przewidziany został również czas na dyskusję, w trakcie której będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania uczestników.

Zapisy prowadzone są przez stronę ABK

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram