fbpx
Źródło: unsplash.com

kwiecień 2022

01

9:04:44

UTK: wyniki przewozowe w lutym 2022 r.

W lutym 2022 r. z usług kolei skorzystało 21,2 mln osób, przewieziono 19,8 mln ton towarów. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2021 r. oznacza to wzrost o niemal 7 mln pasażerów i 2 mln ton ładunków.

PRZEWOZY PASAŻERSKIE

W lutym pociągami podróżowało 21,2 mln pasażerów. W porównaniu rok do roku oznacza to wzrost o 6,99 mln osób (+49%). Praca przewozowa wyniosła 1 336,7 mln pasażerokilometrów, co oznacza, że wzrosła o 485 mln pasażerokilometrów (+57%). Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 14,3 mln pociągokilometrów i była o 0,8 mln pociągokilometrów wyższa (+5,9%) niż w lutym 2021 r. Średnia odległość przejazdu pasażera wyniosła 62,9 km, czyli o 3,2 km więcej (+5,32%) niż przed rokiem.

Zestawiając wyniki lutego 2022 r. ze styczniem 2022 r., został odnotowany nieznaczny spadek o 0,16 mln osób (-0,8%) w liczbie przewiezionych pasażerów, natomiast w wartości pracy przewozowej wzrost o 25,9 mln pasażerokilometrów (+2%). Praca eksploatacyjna osiągnęła wartość o 1,3 mln pociągokilometrów  (-8,2%) niższą w porównaniu z miesiącem wcześniej. Średnia odległość przejazdu pasażera była o 1,7 km dłuższa (+2,8%) w odniesieniu do danych ze stycznia 2022 r.

W lutym br. wzrost liczby przewiezionych pasażerów miesiąc do miesiąca odnotował przewoźnik dalekobieżny PKP Intercity oraz a także wybrani przewoźnicy regionalni: Polregio, Koleje Wielkopolskie, Koleje Dolnośląskie, Koleje Małopolskie i Warszawska Kolej Dojazdowa, a także Arriva RP. Wyniki tych przewoźników nie wpłynęły jednak na ogólny wzrost liczby pasażerów wobec stycznia br.

"Luty 2022 r. w przewozach pasażerskich to poprawa wszystkich parametrów porównując rok do roku. Na wyniki przewozów dalekobieżnych wpływ z pewnością miały trwające w lutym ferie zimowe. Mimo pracy zdalnej w urzędach i liczbie osób objętych kwarantanną dobre wyniki odnotowali również wybrani przewoźnicy regionalni. Mając na uwadze sytuację na naszej wschodniej granicy trudno jest prognozować kolejne miesiące w segmencie przewozów kolejowych. Nie ulega jednak wątpliwości, że rola kolei w ewakuacji ludności z ogarniętej wojną Ukrainy jest niezmiernie istotna" - podkreślił dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

PRZEWOZY TOWAROWE

W lutym wzrosty w masie przewiezionych towarów były na podobnym poziomie jak w styczniu 2022 r. Masa przewiezionych towarów wyniosła 19,8 mln ton, co oznaczało wzrost o 10,8% w stosunku do ubiegłego roku. Praca przewozowa osiągnęła poziom ponad 4,5 mld tonokilometrów (wzrost o 15,5%), natomiast praca eksploatacyjna 6,4 mln pociągokilometrów (wzrost o 9,3%). Średnia odległość przewozu 1 tony towarów wyniosła 230 km  o 10 km więcej niż rok wcześniej.

W lutym 2022 r. odnotowano nieznacznie większą masę przewiezionych towarów w porównaniu do stycznia 2022 r. W tym przypadku wzrost wyniósł 0,2 mln przewiezionych ton (1,%). Niewielkie spadki odnotowano natomiast w zakresie pracy przewozowej, która była niższa o 0,6 mln tonokilometrów (-0,01%) oraz pracy eksploatacyjnej, która była niższa o 0,1 mln pociągokilometrów (-1,9%). Średnia odległość była krótsza o 2 km.

"Wyniki przewozowe w styczniu i w lutym 2022 r. były zdecydowanie lepsze niż w tych samych miesiącach w dwóch poprzednich latach. Zauważam, że kolejowi przewoźnicy towarowi podejmują udane próby zwiększenia ładunków, w wymagającym otoczeniu gospodarczym" – skomentował dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Po dwóch miesiącach 2022 r. przewieziono 39,3 mln ton towarów. To więcej o 11,2% niż w tym samym okresie w 2021 r. Praca przewozowa wyniosła 9,1 mld tonokilometrów (wzrost o 13,3%), praca eksploatacyjna natomiast 13 mln pociągokilometrów (wzrost o 8,4%). Średnia odległość przewozu osiągnęła 231 km i była wyższa o 4 km w stosunku do tego samego okres sprzed roku.

Podstawowe dane eksploatacyjne dotyczące przewozów pasażerskich i towarowych zostały opublikowane na stronie Dane Kolejowe [TUTAJ].

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram