fbpx
Źródło: PKP PLK S.A

kwiecień 2022

10

10:04:00

Łatwiej wsiąść do pociągów w woj. kujawsko – pomorskim

Nowe perony w Kamionkach Jezioro i Rychnowie Wielkim poprawiły dostęp do kolei. Łatwiej wsiąść do pociągów w stronę Torunia i Olsztyna. Prace zrealizowały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z ogólnopolskiego projektu o wartości blisko 100 mln zł, współfinansowanego ze środków unijnych POIiŚ. Tylko w woj. kujawsko – pomorskim podróżni korzystają już z 12 przebudowanych peronów.

Źródło: PKP PLK S.A.

Do podroży koleją zachęcają przebudowane, wyższe perony na przystankach Kamionki Jezioro (peron nr 1) i Rychnowo Wielkie (peron nr 2), na linii kolejowej z Torunia do Olsztyna (lk 353). Zamontowane zostały wiaty i ławki. Oznakowanie oraz informacje w gablotach ułatwiają orientację na przystankach. Dla podróżnych o ograniczonych możliwościach poruszania się są wygodne dojścia. Wsparciem dla osób niewidomych i niedowidzących są ścieżki naprowadzające z wypukłą fakturą. Po zmroku jest bezpieczniej dzięki jaśniejszemu oświetleniu LED. W lipcu br. na przystankach Kamionki Jezioro i Rychnowo Wielkie planowane jest oddanie do użytku sąsiednich peronów.

Wygodny dostęp do pociągów z nowych peronów, to efekt realizacji projektu pn. „Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap IV – infrastruktura pasażerska na liniach rewitalizowanych w ramach POIiŚ 2007 – 2013”. Wartość zadania wynosi ok. 100 mln zł przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

W województwie kujawsko – pomorskim, w ramach zadania, dostępniejsze dla wszystkich podróżnych są już perony w Suchatówce, Gniewkowie, Turznie, Zieleniu i Książkach na linii Inowrocław – Toruń – Jabłonowo Pomorskie. W maju planowane jest zakończenie prac na peronie w Papowie Toruńskim.

Efekty prac w trzech województwach

Z objętych projektem 22 peronów w 15 miejscowościach dostęp do pociągów już zwiększa 16 nowych platform. Wwojewództwie wielkopolskim, na linii Kluczbork – Poznań Główny, dostępność kolei zwiększy się na 6 stacjach i przystankach. Podróżni już zyskali lepsze warunki w Łęce Opatowskiej, Domaninie, Solcu Wielkopolskim, i Pierzchnie, a w 2023 r. skorzystają ze zmodernizowanych peronów w Kępnie i Słupi. W województwie łódzkim w II poł. br. dostępniejszy peron będzie na przystanku Wolbórka na linii Warszawa Zachodnia – Katowice.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy


Podziel się

Najczęściej czytane

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram