fbpx

25 maja rozpoczęły się zapisy na szkolenie w ramach Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego dla członków komisji kolejowych. Szkolenie odbędzie się 8 czerwca 2022 r. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie dla członków komisji kolejowych ma na celu systematyzowanie zasad rzetelnego i efektywnego prowadzenia postępowań w sprawie zdarzeń kolejowych. Uczestnicy zapoznawani są z wymaganiami prawnymi stawianym komisjom kolejowym w jednoczesnym zestawieniu z zasadami nadzoru sprawowanego przez Prezesa UTK.

Podczas szkolenia omawiane są najczęściej występujące problemy, błędy oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach spornych, wymagających szczególnej uwagi ze względu na jakość prowadzonych postępowań. Szkolenie ma na celu podnoszenie jakości pracy komisji również poprzez wymianę doświadczeń oraz punktów widzenia. 

Zapisy na szkolenia są dostępne na portalu akademia UTK [TUTAJ].

Celem ABK jest kształtowanie bezpiecznego i konkurencyjnego oraz sprawnie funkcjonującego systemu kolejowego przez wyrównywanie poziomu wiedzy i kompetencji uczestników sektora transportu kolejowego. Akademia będzie również stanowić platformę upowszechniającą i wspomagającą wymianę dobrych praktyk.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

CARGO Master, CEMET i TKP Silesia to kolejne podmioty kolejowe, które planują inwestycje w wytwarzanie odnawialnej energii nietrakcyjnej. Listy intencyjne podpisane z PKP Energetyka otwierają spółkom drogę do instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach i infrastrukturze. Wcześniej podobne porozumienia podpisało 9 innych firm z branży kolejowej.

Celem współpracy pomiędzy spółkami i PKP Energetyka będzie wybór najbardziej efektywnych, innowacyjnych technologicznie oraz korzystnych ekonomicznie i przyjaznych środowisku naturalnemu sposobów produkcji i wykorzystania energii ze słońca. Inwestycje w instalacje fotowoltaiczne pozwolą firmom na wytwarzanie nietrakcyjnej odnawialnej energii elektrycznej na własne potrzeby, co przyczyni się do oszczędności i redukcji generowanego śladu węglowego. PKP Energetyka podzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą z zakresu wyboru modelu montażu i eksploatacji instalacji na budynkach i infrastrukturze okołokolejowej.

"Korzystanie z odnawialnych źródeł energii staje się już standardem dla odpowiedzialnych firm, które dbają o swój wpływ na środowisko. Nowoczesny i konkurencyjny transport kolejowy wymaga tego typu inwestycji i cieszymy się, że dołączamy do grona firm korzystających z tego rodzaju rozwiązań. Współpraca z ekspertami z PKP Energetyka pozwoli nam stworzyć szyty na miarę system montażu i eksploatacji paneli na naszej infrastrukturze" – powiedział Bartłomiej Hadzicki, prezes zarządu CARGO Master.

CARGO Master jest dostawcą wyspecjalizowanych usług w zakresie transportu kolejowego oraz szkoleń dla osób zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, z wykorzystaniem najnowszych technologii, w tym szkoleń na symulatorze, szkoleń eco-drivingu. Firma zatrudnia najwyższej klasy specjalistów z zakresu trakcji, wagonów, przewozów, techniki ruchu, bezpieczeństwa, RID itd. Swoim klientom oferuje usługi m.in. z zakresu obsługi kadrowo-ekonomicznej przewoźników kolejowych, szkoleń, czy usług dyspozytorskich takich jak koordynacja i kontroli przewozów licencyjnych, czy prowadzenie dokumentacji z pracy taboru.

"Nowoczesna logistyka musi się rozwijać i zmieniać, aby dostosować się do oczekiwań klientów. Redukcja śladu węglowego i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to bez wątpienia ważne kierunki dla całego sektora transportowego. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dzięki nawiązaniu współpracy z PKP Energetyka będziemy mieli możliwość rozwoju w tym kierunku. Wytwarzanie zielonej energii pozwoli zarówno na zmniejszenie naszego śladu węglowego, ale także oszczędności" – podkreślił Grzegorz Lipowski, prezes zarządu CEMET S.A.

Firma CEMET jest wiodącym operatorem logistycznym działającym na rynku od 1958 roku. Specjalizuje się w świadczeniu usług logistycznych i organizacji transportu kolejowego materiałów sypkich dla przemysłu cementowego, wapienniczego oraz energetycznego w kraju i za granicą. Posiada największą w Polsce liczbę ok. 3 000 specjalistycznych wagonów do przewozu materiałów sypkich oraz kruszyw.

"Instalacja paneli fotowoltaicznych na naszych budynkach to ważna inwestycja dla spółki. Korzystanie z generowanej na własne potrzeby zielonej energii to krok w stronę nowoczesnych rozwiązań, które są bardzo ważne dla nas i naszych klientów. Zrównoważony rozwój i dbałość o środowisko naturalne to tylko jeden aspekt tej inwestycji, równie istotne jest oczywiście zmniejszenie kosztów bieżących naszej działalności, które będzie możliwe dzięki redukcji ilości zewnętrznie kontraktowanej energii" – skomentował Radosław Mrózek, prezes zarządu TKP Silesia.

Głównym obszarem działalności TKP Silesia są usługi w zakresie przewozów całopociągowych w południowo-zachodniej części Polski, jak również w relacjach Polska-Czechy. Firma specjalizuje się w przewozach technologicznych. Dodatkowo zakres działania firmy obejmuje także kompleksową obsługę bocznic kolejowych i wykonywanie usług ostatniej mili. TKP Silesia świadczy także szeroki zakres usług szkoleniowych jako ośrodek szkolenia autoryzowany przez Urząd Transportu Kolejowego.

Listy intencyjne podpisane przez PKP Energetyka z CARGO Master, CEMET i TKP Silesia to kolejne porozumienia z firmami kolejowymi dotyczące współpracy w pozyskiwaniu energii nietrakcyjnej z odnawialnych źródeł. Łącznie już 12 firm z sektora kolejowego podpisało tego rodzaju listy intencyjne.

PKP Energetyka, CARGO Master i CEMET należą do Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK) – inicjatywy branży kolejowej, działającej na rzecz bardziej konkurencyjnego i przyjaznego środowisku transportu kolejowego. W zakresie efektywności energetycznej plany CEEK zakładają zmniejszenie zużycia energii w sektorze o 1,2 TWh do 2030 r. i redukcję do tego czasu emisji CO2 o 1 mln ton. W tym celu Centrum promuje rozwój technologii rekuperacji, eco-drivingu i wykorzystania instalacji OZE na terenach i obiektach kolejowych.

"Bardzo nas cieszy rosnąca świadomość dot. kwestii zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju w sektorze kolejowym, której potwierdzeniem jest podpisanie porozumień z CARGO Master, CEMET i TKP Silesia. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych to ważny kierunek rozwoju branży, który może się przyczynić do zwiększenia jej konkurencyjności na rynku przewozów towarowych i pasażerskich" – powiedział Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka.

Od 2019 roku CEEK realizuje również Program Zielona Kolej, który zakłada, że w 2030 roku 2,5 TWh (85% energii trakcyjnej używanej przez sektor kolejowy) będzie pochodziło z OZE, co przełoży się na redukcję emisji dwutlenku węgla o 8 mln ton. W ramach Programu od stycznia br. roku obowiązuje pierwsza umowa na dostawy zielonej energii trakcyjnej, którą PKP Energetyka podpisała z Łódzką Koleją Aglomeracyjną. Na mocy tej umowy udział energii z OZE zasilającej pociągi ŁKA już w tym roku wyniesie co najmniej 30 proc. W kolejnych latach będzie sukcesywnie rosnąć, aż do roku 2028, kiedy całość energii zużywanej przez przewoźnika będzie pochodziła z zielonej energii.

Źródło tekstu: pkpenergetyka.pl/Serwis Kolejowy

Spółka Centralny Port Komunikacyjny podpisała umowę na studium wykonalności dla Kolei Dużych Prędkości od węzła CPK, czyli Lotniska Solidarność, przez Płock do Włocławka. Ten ponad 120-kilometrowy odcinek to element tzw. CMK-Północ, czyli przedłużenia Centralnej Magistrali Kolejowej w stronę Kujaw i Trójmiasta. Kontrakt zawarty został z konsorcjum firm IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo, BBF i Arcadis, a jego wartość to ponad 38 mln zł.

Źródło: gov.pl

"Płock to podręcznikowy przykład wykluczenia komunikacyjnego. W linii prostej odległość między Warszawą Centralną a dworcem w Płocku wynosi zaledwie 94 km. Mimo to pociągiem jedzie się tam prawie 3 godziny. Na dodatek tą trasą dziennie jeździ tylko jeden pociąg bezpośredni, który wyrusza z Płocka o godz. 4:30. Nic dziwnego, że większość mieszkańców wybiera samochód. Nasza inwestycja sprawi, że z kolei skorzysta znacznie więcej pasażerów" – powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Podpisana umowa dotyczy studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ), czyli niezbędnej dokumentacji przedprojektowej, w ramach której wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także analizy techniczne, środowiskowe, czy wielokryterialne. Czas na przygotowanie tzw. wariantu inwestorskiego, dla którego następnie uzyskiwana będzie decyzja środowiskowa, to 12 miesięcy. Umowa będzie obowiązywać dłużej, ponieważ w jej zakres wejdą także m.in.: badania geologiczne wraz z dokumentacją i mapy do celów projektowych.

Dzięki tej kolejowej inwestycji pociągi będą jeździć z prędkością do 250 km/h, jednak wartość, do której będzie można w przyszłości podnieść prędkość maksymalną bez przebudowy torowiska i bez zmiany geometrii łuków, to 350 km/h. Skróci się również czas podróży koleją do Warszawy: z Płocka do 45 min (dziś przejazd pociągiem zajmuje prawie 3 godz.) oraz z Włocławka do nieco ponad 1 godziny (teraz podróż zajmuje co najmniej 2 godz.). Z kolei przejazd do Portu Solidarność potrwa: 30 min z Płocka i 50 min z Włocławka.

"Koleje Dużych Prędkości projektowane w ramach CPK to krok naprzód dla polskiej infrastruktury kolejowej i ogromna korzyść dla pasażerów. Wygranym tego projektu będą m.in. mieszkańcy Płocka, którzy zaczną w końcu korzystać z wygodnych i szybkich pociągów. W tej chwili z Płocka kursują głównie szynobusy, np. do Kutna i Sierpca. Dopiero od roku mieszkańcy tego miasta mogą dojechać pociągiem bezpośrednio do Gdańska i Katowic" – stwierdził Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Źródło: cpk.pl

W ciągu najbliższych miesięcy spółka CPK planuje w gminach między węzłem CPK, Płockiem i Włocławkiem odbycie do 150 spotkań konsultacyjnych z samorządowcami, mieszkańcami i partnerami branżowymi. Według harmonogramów pierwsze roboty budowlane na tym odcinku mają ruszyć w 2024 r.

Program Kolejowy CPK #KolejNaPolske przewiduje budowę na terenie województwa mazowieckiego 344 km nowych linii kolejowych przez spółkę CPK i modernizację 654 km linii istniejących przez PKP Polskie Linie Kolejowe. W województwie kujawsko-pomorskim będzie to odpowiednio: 168 km linii nowych i 233 km linii do przebudowy.

Spółka CPK przygotowuje budowę 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych, prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i nowego lotniska. W sumie to 30 zadań inwestycyjnych i prawie 1 800 km nowych linii kolejowych, które mają zostać zrealizowane do końca 2034 r.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

UTK zaprasza do udziału w konferencji zamykającej pierwszą edycję projektu „Kampania Kolejowe ABC” realizowanego przez Urząd Transportu Kolejowego. Podczas konferencji zostaną podsumowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego i młodych pasażerów kolei prowadzone w ramach projektu.

Urząd Transportu Kolejowego od 1 stycznia 2017 r. realizuje ogólnopolską kampanię informacyjno-edukacyjną z zakresu bezpieczeństwa kolejowego pn. „Kampania Kolejowe ABC”. Jest ona skierowana do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich opiekunów, nauczycieli i wychowawców.

Wydarzenie odbędzie się 15 grudnia 2021 r. o godzinie 12:00 w formie online. Transmisja będzie dostępna na kanale YouTube UTK pod linkiem https://youtu.be/uxM8Wg_AU40. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni m.in. przedstawiciele Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

W ramach projektu na terenie całej Polski w przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzone są zajęcia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych. Dotychczas zostało zorganizowanych ponad 700 takich lekcji. Poza zajęciami w latach 2018 – 2021 realizowana była szeroko zakrojona informacyjno-edukacyjna kampania medialna na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach kolejowych, dworcach i w pociągach. Powstały m.in. spoty edukacyjne dla dzieci, które były emitowane w kinach, telewizji i w internecie, filmy, gra „Kolejowe ABC”, organizowane były także liczne konkursy z nagrodami. W 2019 r. i 2021 r. odbyły się również pikniki i wydarzenia edukacyjne dla całych rodzin.

„Kampania Kolejowe ABC” zakończy się 31 grudnia 2021 r. W kolejnych latach będzie realizowana druga edycja projektu pn. „Kampania Kolejowe ABC II”. Więcej informacji można uzyskać na stronie: Kolejowe ABC.

Działania podejmowane przez Urząd Transportu Kolejowego są objęte patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy 

Od niedzieli 29 sierpnia na stacji Warszawa Zachodnia zostaną wprowadzone zmiany w komunikacji. Dojście do pociągów będzie dostępne od strony Al. Jerozolimskich, a przypominać o tym będą komunikaty wizualne i głosowe. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na modernizację stacji przeznaczyły ok. 2 mld zł. Projekt współfinansowany jest ze środków unijnych POliŚ.

Wykonawca równolegle do budowy nowych peronów, zadaszenia i kładki, rozszerza przebudowę przejścia podziemnego w obszarze peronu 8 (od strony Woli). Większy zakres prac, także w układzie torów, wymaga zmian w kursowaniu pociągów regionalnych i aglomeracyjnych. Składy odjeżdżające obecnie z peronu 8 Warszawy Zachodniej w kierunku Warszawy Gdańskiej, będą rozpoczynały i kończyły bieg na wcześniejszym przystanku - Warszawa Wola.

Pomimo największej w historii przebudowy stacji i ograniczonego zakresu torów, utrzymane jest kursowanie pociągów. W ciągu doby na Warszawie Zachodniej zapewniony jest przejazd ok. 800 pociągów: 140 pociągów dalekobieżnych oraz 160 SKM i 500 regionalnych. Organizacja rozkładu jazdy wymaga szczegółowych ustaleń między zarządcą linii kolejowych, przewoźnikami oraz wykonawcą. Istotne zmiany wprowadzane są przy okazji korekty rozkładu jazdy.

Widać nowe perony, zadaszenie, przejście podziemne

Na stacji Warszawa Zachodnia ponad pół tysiąca osób i 150 jednostek sprzętu uczestniczy w budowie zadaszenia, peronów, przejścia podziemnego, wiaduktu, nowych torów i urządzeń sterowania.

Wykonawca przywozi i stawia kolejne konstrukcje zadaszenia stacji o powierzchni 35 000 m2 (3,5 ha). Dach o długości 200 metrów i szerokości 150 metrów będzie mocowany na 60 słupach i przykryje 8 peronów. Zbudowano już korpusy peronów nr 6 i 7. Układana jest nawierzchnia. Widoczne są elementy niższych wiat. Powstaje nowy peron, za dotychczasowym siódmym.

Wykonana jest płyta stropowa nowego przejścia pod torami. Powstanie podziemny przejazd dla tramwajów. W nowym budynku potrzebnym do obsługi stacji rozpoczęto już prace we wnętrzu. Remontowany jest wiadukt kolejowy nad al. Prymasa Tysiąclecia. Wymieniane są tory, rozjazdy, sieć trakcyjna oraz system sterowania ruchem m.in. między Warszawą Centralną a Zachodnią.

Warszawa Zachodnia zmienia oblicze

Na nowej Warszawie Zachodniej będą zadaszone perony, ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia. Łatwiejsze będzie łączenie podróży w aglomeracji oraz dalekobieżnych z komunikacją miejską. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym na Warszawskim Węźle Kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują za ok. 2 mld zł netto projekt „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia”. Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 r.

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Do zderzenia dwóch pociągów doszło dziś w godzinach porannych w miejscowości Milavcze, między stacjami Domażlice i Bliżejov (Czechy). Według pierwszych informacji dwie osoby zginęły, a 31 zostało rannych.

Według ministra transportu Karela Havlíčka jeden z maszynistów zlekceważył opuszczony semafor i sygnał stop na rozjeździe Radonice. Według informacji z miejsca zdarzenia zginął maszynista i pasażer. Na miejsce zdarzenia wysłano karetki i pojazdy straży pożarnej. W akcji ratunkowej uczestniczą też cztery śmigłowce. Nadal trwają poszukiwania drugiego maszynisty. - podają czeskie media.

Na miejsce wypadku pojechał minister transportu Czech Karel Havliczek.

"Sytuacja jest poważna, odwołuję cały program i jestem w drodze na miejsce wypadku." - napisał na Twitterze.

Ruch pociągów na odcinku między stacją Domażlice i Bliżejov został wstrzymany.

Serwis Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozyskały na zwiększenie możliwości kolei 3,6 mld euro dofinansowania z instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF) - „Łącząc Europę”. Dzięki 24 projektom o łącznej wartości 26 mld zł, obejmującym linie kolejowe o znaczeniu europejskim, pasażerowie zyskują atrakcyjne czasy podróży oraz bardziej dostępną, bezpieczną i punktualną kolej. Inwestycje na europejskich korytarzach rozwijają efektywny i ekologiczny kolejowy transport towarowy.

CEF to jedno z najważniejszych źródeł finansowania inwestycji infrastrukturalnych w Unii Europejskiej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują 24 projekty o łącznej wartości 26 mld zł. To inwestycje prowadzone na liniach kolejowych, będących częścią międzynarodowej sieci transportowej TEN-T, usprawniające podróże w aglomeracjach oraz poprawiające warunki do przewozów towarowych. Dzięki projektom ekologiczna kolej staje się coraz bardziej atrakcyjnym środkiem komunikacji w Polsce i Europie

"Inwestując pieniądze – zarówno te z polskiego, jak i unijnego budżetu – konsekwentnie dążymy do osiągnięcia celu, jakim jest dokończenie do 2030 roku prac na sieci bazowej TEN-T. To najważniejsze trasy drogowe i linie kolejowe nie tylko w Polsce, lecz także w całej Unii Europejskiej. Kolej to ekologiczny, bezpieczny i zrównoważony środek transportu, dlatego stawiamy na projekty kolejowe" powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

PLK są największym beneficjentem środków CEF w Europie. W tym roku przyznano dodatkowe dofinasowane z niewykorzystanej alokacji innych państw członkowskich. Dodatkowe środki otrzymały projekty PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizowane na odcinkach międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica, łączącej kraje Bałtyckie z Polską oraz innymi krajami UE.

"Dzięki środkom z instrumentu CEF „Łącząc Europę” polska kolej zmienia się na naszych oczach. Cieszę się, że największym ich beneficjentem są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dostosowanie polskiej infrastruktury kolejowej do europejskich parametrów to najważniejszy cel, jaki wynika z prac prowadzonych w tej chwili na wielu inwestycjach współfinansowanych z CEF, m. in. na międzynarodowej linii Rail Baltica. Doceniając fakt ogłoszenia roku 2021 rokiem kolei, liczymy na to, że w kolejnych latach środki przeznaczane przez Unię Europejską na ten segment transportu będą jeszcze większe" powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

CEF – atrakcyjna kolej w aglomeracjach

Atrakcyjne i wygodniejsze, dzięki inwestycjom z udziałem środków CEF, stają się podróże koleją w aglomeracjach. Podróże po Warszawie ułatwia zmodernizowana linia obwodowa, łącząca Warszawę Zachodnią z Warszawą Gdańską. Przystanki są dostępne dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, a komunikacja zintegrowana z innymi środkami transportu miejskiego np. metrem. Zakończona modernizacja linii z Grodziska Mazowieckiego do stolicy zapewnia szybką i bezpieczną podróż do pracy czy szkoły. W Krakowie dzięki inwestycjom z CEF, kolej staje się bezkonkurencyjnym środkiem transportu w codziennych podróżach.

"Pula środków dostępna na inwestycje w sektorze transportu w perspektywie finansowej 2014–2020 w ramach Instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) dla beneficjentów z krajów UE wynosi ponad 26 mld euro, z czego 11,3 mld euro pochodzi z Funduszu Spójności i mogły się o nie ubiegać wyłącznie państwa kohezyjne. CUPT zawarło 57 Grant Agreements, na sumę 3,9 mld euro środków UE. PKP PLK S.A. to największy beneficjent środków na przedsięwzięcia transportowe finansowane ze środków CEF, z którym zawarte zostały 22 Grant Agreements na ponad 3,17 mld euro środków UE, a kolejne dwie są finalizowane" podkreśliła Joanna Lech p.o. dyrektora CUPT.

Szybciej i bezpieczniej między regionami kraju i Europy

Z udziałem instrumentu CEF zelektryfikowany został ostatni odcinek linii Węgliniec-Zgorzelec na międzynarodowej trasie E 30. Podróżni zyskali krótszy czas podróży m.in. z Wrocławia do Zgorzelca. Inwestycja pozwoliła również na usprawnienie krajowego i międzynarodowego ruchu towarowego. Podróżni wygodniej i bezpieczniej podróżują już na Rail Baltica z Warszawy w kierunku Białegostoku. W tym roku szybciej pojedziemy pociągiem z Krakowa do Katowic, z Wrocławia do Poznania. Korzystne zmiany czekają także pasażerów na linii z Warszawy do Poznania, ze stolicy Wielkopolski do Szczecina, a także z Kędzierzyna Koźla do Opola czy z Siedlec do Terespola i z Łodzi do Zduńskiej Woli.

Efektywne przewozy towarowe

"PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały dofinansowanie w wysokości prawie 3,6 mld euro z CEF Transport na realizację 24 projektów. To sprawia, że ​​ PKP PLK jest beneficjentem otrzymującym najwięcej środków z CEF. To duże wyzwanie, ale i ogromna szansa na rozwój kolei w Polsce, jako ekologicznego transportu" – mówi Morten Jensen, Head of Unit at INEA – Innovation and Networks Executive Agency.

Postępują prace na projektach CEF usprawniających przewóz towarów koleją na ważnych europejskich i krajowych korytarzach towarowych. Tak jest m.in. na projektach w woj. śląskim, na trasie przez Czechowice–Dziedzice oraz inwestycjach portowych, które dwukrotnie zwiększą kolejową obsługę portów w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Dzięki pracom sprawnie pojadą liniami kolejowymi nawet 740-metrowe i cięższe pociągi.

"W puli 24 projektów CEF realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są już zakończone przedsięwzięcia oraz projekty na zaawansowanym etapie realizacji. Prace na ważnych społecznie inwestycjach nie zwalniają nawet w niełatwym czasie walki z pandemią. Efektem działań jest rozwój kolei, a tym samym korzyści dla środowiska i wsparcie Europejskiego Zielonego Ładu" – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są przygotowane nowej perspektywy. Gotowe dokumentacje pozwolą przystąpić do naboru projektów z „nowego” instrumentu CEF w skali większej niż w obecnej perspektywie.

Źródło tekstu: plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Testowy przewóz towarów nowym szlakiem Khaf-Herat z Iranu do Afganistanu, który odbył się 2 grudnia, zakończył się sukcesem. Transport 500 ton cementu na pokładzie pociągu przebiegł bez przeszkód – podaje irański portal IFPnews.

Budowa nowego szlaku, łączącego miasto Herat w Afganistanie z irańską siecią kolejową, rozpoczęła się już w 2007 roku. Po ukończeniu budowy i oddaniu linii do użytku, ma być nią transportowanych około 2 mln ton towarów i 200 tys. pasażerów rocznie. Uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli władz Afganistanu i Iranu nastąpi w najbliższych dniach.

Obecnie oba kraje zmagają się z problemem zbyt małej ilości połączeń obsługujących przewozy pasażerskie. Nowy szlak kolejowy nie tylko rozwiąże ten problem, a także stworzy kolejne możliwości transportowe. Linia Herat-Khaf połączy Afganistan z krajami europejskimi, co ułatwi przewóz towarów do Azji Wschodniej.

pg

Pierwsze elementy dużej maszyny do drążenia kolejowych tuneli łączących Łódź Fabryczną oraz Łódź Kaliską i Łódź Żabieniec są w komorze startowej na głębokości 30 m. Budowa podziemnego połączenia jest realizowane jednocześnie w kilku miejscach. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. za ponad 1,7 mld zł zapewni lepsze połączenia kolejowe w kraju, regionie i mieście. Projekt realizowany jest ze środków POIiŚ.  

Głęboka na 30 m komora startowa o średnicy ponad 30 m powstała w Łodzi w rejonie ul. Stolarskiej/Odolanowskiej. Wykonawca stopniowo opuszcza w dół elementy „mechanicznego kreta”. Na specjalnie przygotowanej betonowej płycie o grubości 2 m ustawiona jest konstrukcja wsporcza tzw. kołyska, a na niej montowana jest tarcza. Pierwsze elementy maszyny są zmontowane w komorze. Specjaliści od składania TBM przygotowali już m.in. elementy zewnętrznej obudowy tzw. płaszcza tarczy TBM. Wkrótce rozpocznie się montaż najważniejszego elementu maszyny tj. głowicy skrawającej o wadze ok. 270 ton. Ten element przez kilka tygodni był precyzyjnie – z dokładnością do 0,1 mm składany i spawany na powierzchni.

Końcowym etapem montażu maszyny będzie połączenie tzw. ogona tarczy z obudową TBM. Gdy czoło maszyny ruszy pod ziemią, niektóre jej elementy będą jeszcze pracowały na górze. Połączenie zapewni specjalny komplet elastycznych przewodów do zasilania hydrauliki tarczy i urządzeń elektrycznych. Dzięki temu rozwiązaniu dostarczane będzie powietrze oraz wszystkie niezbędne do drążenia składniki tj. polimery, bentonit, woda. Wraz z postępem prac, elementy pozostawione na powierzchni będą opuszczane na dno szybu i wprowadzane sukcesywnie do tunelu. Tarcza maszyny TBM po zmontowaniu będzie ważyć ok. 1300 ton.

Z komory wschodniej ul. Stolarskiej/Odolanowskiej duża maszyna TBM rozpocznie budowę  dwutorowego tunelu o długości prawie 3 km i średnicy zewnętrznej 12,7 m w kierunku dworca Łódź Fabryczna. Rozpoczęcie drążenia zaplanowano w grudniu br.

Naziemne i podziemne prace na kilku budowach

Budowa podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec jest realizowana jednocześnie w kilku miejscach miasta. W szybie zachodnim na ul. Stolarskiej kontynuowana jest budowa komory dla drugiego – mniejszego, o średnicy ponad 8 m TBM. Ta maszyna wystartuje z komory w rejonie ul. Długosza. Ekipy wykonawcy wykonują wykop szybu startowego. Mniejsza tarcza wydrąży 4 jednotorowe tunele o łącznej długości ok.4,5 km i średnicy 8,5 m.

Kolejny plac budowy jest w okolicy ul. Skarpowej, gdzie będzie się kończył jednotorowy tunel w kierunku Łodzi Żabieńca. Tu również postępuje budowa ścian szczelinowych. W każdej lokalizacji wykorzystywane są specjalne maszyny a teren odpowiednio jest zabezpieczony.

Prace dla łódzkich tuneli także poza miastem

Elementy obudowy tuneli już są produkowane. Spod Mszczonowa do Łodzi trafi 30 tys. tubingów, czyli elementów obudowy. Na specjalnej taśmie codziennie może powstać ponad 100 tubingów. Sukcesywnie będą transportowane na plac budowy.

Równolegle do działań na budowach, prowadzone są prace projektowe związane z podziemnymi przystankami Łódź Polesie i Łódź Śródmieście. Wykonawca uwzględnia w projekcie dodatkowy, trzeci przystanek Łódź Koziny (robocza nazwa).

Tunel w Łodzi łączy Polskę

Tunel średnicowy to kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna. Inwestycja zapewni efektywny system kolejowych połączeń międzyregionalnych oraz szybsze połączenie przez centrum miasta. Dworzec Łódź Fabryczna z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). W ramach projektu powstaną nowe przystanki m.in. Łódź Polesie i Łódź Śródmieście, które będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią mieszkańcom codzienne podróże.

Projekt pn. „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, Odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec” jest współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość projektu wynosi ponad 1,7 mld zł z czego dofinansowanie unijne to ponad 1,4 mld zł. Zakończenie prac jest planowane do końca 2022 roku.

Więcej informacji na stronie projektu: www.tunel-laczypolske.pl

Źródło tekstu: www.plk-sa.pl

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram