fbpx

Do 16 czerwca 2022 r. wszystkie podmioty odpowiedzialne za utrzymanie taboru kolejowego (także pasażerskiego i lokomotyw) muszą wykazać zgodność posiadanych systemów zarządzania utrzymaniem pojazdów z kryteriami rozporządzenia 2019/779.

Można to zrobić poprzez uzyskanie odrębnego certyfikatu ECM lub w ramach procesu uzyskania jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa, czy też autoryzacji bezpieczeństwa, co wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami. Niezależnie od wybranej ścieżki konieczne jest złożenie wniosku z odpowiednim wyprzedzeniem. W stosunku do nowych podmiotów proces certyfikacji wymaga przeprowadzenia audytu, co w zależności od jego wyników może wydłużyć postępowanie o dodatkowe miesiące przeznaczone na usunięcie stwierdzonych niezgodności.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia 2019/779, obowiązek potwierdzenia spełnienia wymagań tego rozporządzenia w procesie certyfikacji dotyczy wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie, niezależnie od rodzaju utrzymywanego taboru kolejowego. Do tej pory certyfikowane były tylko ECM odpowiedzialne za utrzymanie wagonów towarowych. Każdy podmiot odpowiedzialny za utrzymanie musi wykazać spełnienie wymagań załącznika II do rozporządzenia 2019/779, co w praktyce oznacza obowiązek ustanowienia i stosowania systemu zarządzania utrzymaniem (MMS). Rozporządzenie przewiduje dwuletni okres przejściowy na uzyskanie stosownych uprawnień, który zakończy się 16 czerwca 2022 r.  

Prezes UTK ma 4 miesiące na podjęcie decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikacji podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie. W przypadku wniosków dotyczących jednolitego certyfikatu bezpieczeństwa termin ten jest jeszcze dłuższy i wynosi 5 miesięcy. Wnioskodawcy powinni jednak brać pod uwagę, że terminy te są minimalne i mogą zostać wydłużone na czas niezbędny do uzupełnienia braków w dokumentacji lub usunięcia niezgodności stwierdzonych w trakcie audytu. Dodatkowy czynnik ryzyka jest związany z trwającą pandemią, która może utrudnić lub wręcz czasowo uniemożliwić realizację audytu na miejscu.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że Prezes UTK zaleca złożenie stosownych wniosków jak najszybciej będzie to możliwe, a najpóźniej do końca 2021 r.

Szczegóły dotyczące nowych wymagań rozporządzenia 2019/779 można znaleźć w jednym z poprzednich komunikatów na stronie UTK.

Źródło tekstu: UTK/Seriws Kolejowy

PKP Polskie Linie Kolejowe chcą zwiększyć prędkość pociągów towarowych. Są już gotowe odpowiednie dokumenty, a za dwa lata mają ruszyć inwestycje - powiedział prezes zarządu spółki Ireneusz Merchel „Dziennikowi Gazecie Prawnej”.

W Europie średnia handlowa prędkość pociągu towarowego wynosi 44 km/h. W Polsce waha się ona od 23-25 km/h.  Do końca 2023 roku, zgodnie z zapowiedziami prezesa PKP PLK, polskie składy mają osiągać 35-40 km/h. Będzie to początek zmian.

„Mamy plany i dokumentacje. Rozpoczniemy inwestycje od 2022 roku. Założenie jest takie, i to bardzo realne, że za 5-6 lat to będzie 50-60 km/h. Zakładając, że Europa też pójdzie do przodu, to na pewno już nie zostaniemy z tyłu” – zaznaczył w [wywiadzie] dla „DGP” Ireneusz Merchel.

Jak poinformował prezes PKP PLK, pociągi towarowe linii łączącej Śląsk z portami w Gdańsku i Gdyni pojadą na całej trasie z prędkością nawet 120 km/h. Ma to się stać za 3-4 lata. Ireneusz Merchel zapowiedział także budowę nowej linii Podłęże-Piekiełko, czyli podstawowego ciągu na Słowację. Prace potrwają kilka lat. Będzie to linia towarowa i pasażerska.

„Linia, która idzie z Krakowa poprzez Nowy Sącz i Muszynę (...), tam pociągi towarowe jadą z prędkością 40-50 km/h do 60 km/h maksymalnie. Ten czas jest bardzo długi (...). Prędkość towarowych (dzięki inwestycji - red.) to będzie 120 km/h, pasażerskich 160 km/h. Czas przejazdu z Krakowa do Nowego Sącza to w tej chwili 2,5h. Będzie 1h”  - zapowiedział prezes PKP PLK.

Na początku września Urząd Transportu Kolejowego opublikował raport dotyczący stanu technicznego infrastruktury kolejowej w 2019 r. Przedstawił w nim również dane dotyczące zmiany maksymalnych prędkości na sieci kolejowej PKP PLK. Jak wskazano w dokumencie, obecnie najwięcej odcinków pozwala jeździć z prędkościami między 80 a 120 km/h. [zobacz]

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram