fbpx

W ramach szczytu Inicjatywy Trójmorza, który odbywał się w Sofii w dniach 7-8 lipca 2021 roku, ministrowie transportu Polski i Bułgarii przeprowadzili rozmowy na temat wspólnych projektów infrastrukturalnych. Politycy dyskutowali m.in. o szlaku drogowym Via Carpatia i kolejowym Rail Carpatia.

Stronę polską reprezentował Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk, a Bułgarię minister transportu, informacji technologicznej i komunikacji Georgi Todorov.

„Przed nami ambitne cele. Jesteśmy w stanie je osiągnąć dzięki wspólnym działaniom. Uważam, że w pewnych obszarach nasza współpraca może dalej być zacieśniana” – powiedział Andrzej Adamczyk.

Polityk dodał, że wyrazem zrozumienia dla wspólnotowego traktowania ważnych projektów infrastrukturalnych są inicjatywy, które mogą zostać zrealizowane w ramach Trójmorza. Chodzi m.in. o szlak drogowy Via Carpatia oraz projekty kolejowe: Rail Baltica, Bursztynowy Korytarz Kolejowy i linie Kolei Dużych Prędkości związane z Centralnym Portem Komunikacyjnym.

„Powinniśmy zainicjować rozmowy o szlaku kolejowym: Rail Carpatia, który będzie mógł stanowić efektywne połączenie kolejowe na osi północ-południe. Uważamy bułgarskie projekty, takie jak budowa tunelu pod przełęczą Petrohan, który będzie częścią szlaku Via Carpatia, czy modernizacja linii kolejowej Ruse-Warna za bardzo ciekawe i cenne inicjatywy” –  wskazał Andrzej Adamczyk.

Minister wyraził przekonanie, że Via Carpatia stanie się stabilnym korytarzem transportowym łączącym północną Europę z Bałkanami, Grecją i Turcją. Przypomniał, że w Polsce ta droga jest w realizacji, a ukończenie jej budowy na terenie naszego kraju planowane jest na przełom 2025 i 2026 roku.

Ministrowie ds. transportu Polski i Bułgarii poruszyli także temat unijnych przepisów o przewozach towarów, znanych jako Pakiet Mobilności. Andrzej Adamczyk przypomniał, że Polska sprzeciwia się obecnemu kształtowi regulacji. Wskazał, że aktualnie Pakiet Mobilności nie sprzyja dbałości o czyste powietrze w Unii Europejskiej. Stanowisko Polski i Bułgarii jest zbieżne w tej sprawie.

„Wyniki badań zleconych przez Komisję Europejską potwierdziły nasze stanowisko, że przyjęte przepisy mają nie tylko protekcjonalny charakter, szkodliwy dla sektora transportu, ale także bardzo negatywnie wpływają na klimat i środowisko. Powinniśmy kontynuować nasze wysiłki, aby Komisja Europejska opublikowała niebawem korygujący wniosek legislacyjny i aby szkodliwe przepisy Pakietu nie były stosowane od lutego 2022 roku” – podsumował Andrzej Adamczyk.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Premier Mateusz Morawiecki oraz Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk odwiedzili wczoraj plac budowy nowego dworca Warszawa Zachodnia. Złożyli także wizytę w siedzibie spółki PKP Intercity Remtrak. Politycy zapowiedzieli duże inwestycje w infrastrukturę drogową i kolejową. Na te cele ma trafić 200 mld złotych.

W czasie swojego przemówienia w Warszawie premier Mateusz Morawiecki wskazał, że rząd stawia na „kolej przyszłości” poprzez zaangażowanie ogromnych środków finansowych – zarówno z budżetu państwa, jak i ze źródeł unijnych.

Inwestycje w kolej pozwolą na zmianę układu komunikacyjnego poprzez unowocześnienie powiązań międzyregionalnych tak, żeby cała Polska mogła rozwijać się równomiernie” – mówił Mateusz Morawiecki.

Z tej stacji, Warszawa Zachodnia, bierze początek nowa jakość na polskiej kolei. To tutaj rozpoczyna się w sposób symboliczny polska przyszłość komunikacyjna. Ambitny plan, który realizujemy od 2015 roku, to inwestycje na liniach kolejowych, dworcowe, taborowe oraz na drogach krajowych i samorządowych” – dodał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Podczas wydarzenia podpisano też umowę na budowę kolei dużych prędkości w ramach CPK na odcinku Warszawa – CPK – Łódź. W gminie Opoczno premier oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk odwiedzili również firmę PKP Intercity Remtrak (specjalizującą się w naprawach, konserwacji i remontach taboru kolejowego oraz sprzętu transportowego), która skorzystała z pomocy państwa w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Inwestycje kolejowe to rdzeń programu CPK. Zawarta umowa na STEŚ dla odcinka Warszawa - Łódź to jedna z wielu, jakie podpiszemy w ciągu najbliższych tygodni. W tym miejscu rozpoczynamy nowy etap historii transportu kolejowego w Polsce. Dziesiątki miliardów są inwestowane w infrastrukturę kolejową, w podtrzymanie dotychczasowych linii i zwiększenie ich możliwości” – zaznaczył wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Przebudowa stacji Warszawa Zachodnia – stworzenie multimodalnego węzła przesiadkowego łączącego publiczny transport zbiorowy

Zakres inwestycji obejmuje kompleksową przebudowę stacji Warszawa Zachodnia, a w szczególności:

Dzięki tej inwestycji powstanie m.in. multimodalny węzeł przesiadkowy łączący publiczny transport zbiorowy – transport tramwajowy, autobusowy w tym międzymiastowy z transportem kolejowym. Ponadto unowocześniony zostanie system sterowania ruchem kolejowym oraz informacji pasażerskiej.

Inwestycje kolejowe Centralnego Portu Komunikacyjnego

Na Program Kolejowy CPK składa się w sumie 12 tras kolejowych, w tym 10 tzw. szprych prowadzących z różnych regionów Polski do Warszawy i CPK. To łącznie prawie 1800 km nowych linii, które mają powstać do końca 2034 r. 
Inwestycje są walką z wykluczeniem komunikacyjnym. Sieć torów Kolei Dużych Prędkości będzie dostępna również dla połączeń regionalnych i aglomeracyjnych, co bezpośrednio przełoży się na dostępność transportową. Polepszy się także przepustowość dla transportu towarowego. Całość programu zostanie zrealizowana w latach 2020-2034.

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że inwestycje w kolej wymagają wyobraźni i wieloletnich inwestycji. Są one związane z realizacją całościowego planu gospodarczego, jakim jest Polski Ład, a którego częścią jest m.in. Program Kolejowy CPK.

Polski Ład a nowe inwestycje

Firma PKP Intercity Remtrak specjalizuje się w naprawach, konserwacji i remontach taboru kolejowego i sprzętu transportowego. Spółka skorzystała z pomocy państwa w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Firma, która była przeznaczona do likwidacji oraz zwolnienia ok. 300 osób, dzisiaj, po kilku latach nowych zleceń, planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, zatrudnia nowych ludzi – 600 pracowników. A nowy, III etap rozwoju to kolejne miejsca pracy. I to jest właśnie Polski Ład w praktyce. Polską kolej trzeba modernizować, by była ona wysokiej jakości. Tę jakość, ale i bezpieczeństwo zapewniają takie firmy jak Remtrak” – podsumował Mateusz Morawiecki.

Premier podkreślił, że Polski Ład będzie służył coraz lepiej polskim pasażerom oraz wzmocni potencjał transportowy i możliwości handlowe Polski. Jak dodał, „to jest właśnie mechanizm naczyń połączonych całej polskiej gospodarki”.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Przebudowa stacji w Niemojkach (woj. mazowieckie, pow. łosicki) to jedna z pierwszych inwestycji z Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Program obejmuje 355 zadań za miliard złotych, a jego realizacja zwiększy dostęp do kolei. Na Mazowszu do realizacji zaplanowano w sumie 20 zadań.

Dłuższy i wyższy peron w Niemojkach ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów, zamontowane zostaną ponadto wiaty i ławki. Bezpieczeństwo poprawi jasne, energooszczędne oświetlenie LED, a dobrą orientację na stacji zapewni czytelne oznakowanie. Nowe nagłośnienie i informacja wizualna o przyjazdach i odjazdach pociągów ułatwi planowanie podróży. Z myślą o osobach o ograniczonych możliwościach poruszania się zaplanowano pochylnię oraz ścieżki dotykowe. Dostęp do kolei zapewni dodatkowe dojście do peronu od strony przejazdu kolejowo-drogowego.

„Rządowy Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025 to kolejny etap likwidacji wykluczenia komunikacyjnego. Za 1 mld zł zbudujemy i odbudujemy przystanki kolejowe oraz wydłużymy perony tam, gdzie obecnie nie mogą zatrzymywać się pociągi dalekobieżne. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i dostępną również dla mieszkańców mniejszych miejscowości” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„W Niemojkach widać już nowy, dwukrawędziowy peron. Dzięki niemu zwiększy się komfort obsługi i bezpieczeństwo pasażerów. Budowa postępuje przy zachowanej obsłudze podróżnych i ruchu pociągów na trasie Siedlce – Czeremcha. Na peronie są już zamontowane instalacje i słupy oświetlenia. Wykonawca kończy roboty przy nawierzchni, a prace przebiegają zgodnie z harmonogramem” – wskazał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Wartość inwestycji ze środków budżetowych to blisko 2,3 mln zł. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie roku.

Program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025

Rada Ministrów przyjęła 19 maja 2021 roku uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025, przedłożoną przez Ministra Infrastruktury. Celem programu jest zwiększenie dostępu lokalnych społeczności do transportu kolejowego. Dostępne środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych, a także sfinansowanie zadań związanych z dostępnością miejsc parkingowych dla podróżnych. Program przyczyni się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej.

„W całej Polsce, dzięki realizacji Rządowego Programu budowy przystanków kolejowych, mieszkańcy zyskają lepszy dostęp do kolei. W zależności od potrzeb, przebudujemy perony, zmienimy ich lokalizację lub wybudujemy nowe przystanki. Pasażerowie będą wsiadać do pociągów bezpieczniej i wygodniej” – stwierdził prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA Ireneusz Merchel.

W ramach Programu uwzględniono 355 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej są 173 lokalizacje, a na liście rezerwowej 182. W ramach programu na obu listach uwzględniono budowę 177 i modernizację 178 przystanków. Spółka PKP PLK w ramach programu zaangażowana jest w budowę i modernizację przystanków w trzech lokalizacjach: w Niemojkach, Szklarskiej Porębie Górnej i Pasłęku. Zgodnie z założonym harmonogramem w tym roku PLK planują rozpocząć postępowania przetargowe dla 56 lokalizacji.

Program przystankowy w woj. mazowieckim

W województwie mazowieckim projekt przystankowy obejmuje na liście podstawowej 15 lokalizacji. Poza Niemojkami będzie to: Rokitno, Groszowice, Józefin Bąkowiec, Chronów, Dąbrówka Zabłotnia, Mława Miasto, Mińsk Mazowiecki, Kosów, Mrozy, Wołomin, Mordy Miasto, Koziebrody, Radom Południowy. Na liście rezerwowej ujęto 5 projektów: Stara Iwiczna, Nowa Iwiczna, Warszawa Fort Wola, Łochów, Ruda Wielka.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wziął udział w nieformalnym posiedzeniu ministrów ds. transportu UE organizowanym przez prezydencję portugalską, poświęconym transportowi kolejowemu. Wideokonferencja, która odbyła się 30 marca 2021 r. i zbiegła się w czasie z inauguracją Europejskiego Roku Kolei, była okazją do debaty o kluczowej roli kolei jako czynnika umożliwiającego rozwój społeczno-gospodarczy państw.

W spotkaniu zorganizowanym przez prezydencję portugalską w Radzie UE wzięli także udział komisarz UE ds. transportu Adina Vălean i przewodnicząca Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego Karima Delli, jak również ministrowie ds. transportu Norwegii i Szwajcarii. Dyskusja ministrów o europejskiej polityce kolejowej osadzona była w kontekście unijnej Strategii na rzecz Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności oraz koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu. Zgodnie z nim, Unia Europejska dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Inicjatywy zawarte w Strategii Inteligentnej i Zrównoważonej Mobilności mają być z kolei środkiem do realizacji celów wskazanych w Zielonym Ładzie w odniesieniu do sektora transportu.


Wspomniał również o kluczowych projektach kolejowych realizowanych w Polsce i w regionie, takich jak Kolej Dużych Prędkości łącząca stolice krajów Grupy Wyszehradzkiej czy komponent kolejowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Minister Andrzej Adamczyk mówił także o opublikowanym przez Komisję Europejską studium analizującym wybrane przepisy Pakietu Mobilności I, które regulują międzynarodowy transport drogowy w UE. Wynika z niego, że nowe restrykcje w wykonywaniu transportu kombinowanego mogą doprowadzić do dodatkowych 397 tys. ton emisji CO2 rocznie i negatywnych długoterminowych skutków dla rozwoju transportu kolejowego i intermodalnego, co stoi w ewidentnej sprzeczności z ambitnymi celami klimatycznymi Unii. Zaapelował przy tym do ministrów o otwartość na współpracę w dokonaniu niezbędnej korekty tych przepisów.

Podczas konferencji Komisja Europejska zaprezentowała również informację o realizacji swojego planu działania z 2018 r. dotyczącego bezpieczeństwa kolejowego.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury/Serwis Kolejowy


10 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z ministrem transportu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Grantem Shappsem. Spotkanie było poświęcone zapewnieniu płynności przepływu towarów pomiędzy Polską a Zjednoczonym Królestwem.

Relacje polsko-brytyjskie są wielowątkowe i cechują się doskonałymi kontaktami między naszymi państwami, na wszystkich poziomach. Transport i infrastruktura nie są tu wyjątkiem, co mam nadzieję będzie kontynuowane w najbliższej przyszłości” – powiedział Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister Adamczyk wyraził podziękowanie za wsparcie udzielone przez rząd Zjednoczonego Królestwa polskim kierowcom podczas przedświątecznego kryzysu na granicy brytyjsko-francuskiej. W tym kontekście podkreślił, że mając świadomość sytuacji epidemicznej, Polska opowiada się za wyłączeniem pracowników transportu międzynarodowego spod restrykcji związanych z Covid-19, takich jak obowiązek testowania czy kwarantanna.

Minister Adamczyk przedstawił także listę postulatów, których wdrożenie przyczyniłoby się do dalszego usprawnienia wykonywania przewozów pomiędzy państwami członkowskimi UE a Zjednoczonym Królestwem i sprawniejszego przepływu towarów przez granicę.

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury

Ważne dla państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) projekty infrastrukturalne były głównymi tematami rozmowy ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i wiceministra Rafała Webera z ministrem spraw zagranicznych i handlu Węgier, Peterem Szijjartó. Spotkanie z inicjatywy strony węgierskiej odbyło się 28 stycznia 2021 r. w Warszawie.

Wśród omawianych inwestycji znalazły się międzynarodowy szlak drogowy Via Carpatia, rozwój linii kolejowych dużych prędkości (KDP) w państwach V4 i Centralny Port Komunikacyjny „Solidarność”.

Potwierdzono potrzebę kontynuacji działań na rzecz wpisania tych projektów do sieci bazowej Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) podczas najbliższej rewizji wytycznych UE. TEN-T jest instrumentem służącym koordynacji oraz zapewnieniu spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych państw członkowskich UE. Jego celem jest usprawnienie swobodnego przepływu osób oraz towarów.

„Cieszę się, że intensywna współpraca zarówno dwustronna, jak i w ramach Grupy Wyszehradzkiej między oboma krajami przynosi skuteczne postępy w procesach inwestycyjnych oraz na arenie międzynarodowej. Wspólne działanie podkreśla znaczenie, jakie odgrywamy w całej UE” – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Źródło: Gov.pl

Ministrowie rozmawiali również o unijnym Pakiecie Mobilności I - nowych przepisach, które będą regulować międzynarodowy transport drogowy w Europie. Działając konsekwentnie w obronie interesów podmiotów świadczących usługi w transporcie drogowym na jednolitym rynku UE na wniosek ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka Rząd RP zdecydował o zaskarżeniu części przepisów Pakietu Mobilności I do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Skargi grupy 7 państw, w tym Węgier zostały już opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE, co oznacza, że inne państwa członkowskie mają także możliwość przyłączenia się do
złożonych zażaleń.

Uzgodniono potrzebę dalszych działań w tej materii na poziomie UE, także w kontekście prac Komisji Europejskiej nad oceną skutków przyjętych przepisów oraz kontynuację wspólnych działań w celu ukształtowania możliwie najkorzystniejszych warunków do wykonywania przewozów międzynarodowych w UE dla firm z regionu.

Źródło: Twitter.com/KPRM

Źródło tekstu: Ministerstwo Infrastruktury

25 listopada, we wspomnienie swojej patronki - św. Katarzyny Aleksandryjskiej, pracownicy kolei obchodzą Święto Kolejarza. To dzień docenienia pracy m.in. przewoźników, zarządców infrastruktury czy instytucji mających wkład w rozwój i promocję kolejnictwa.

Corocznie pod koniec listopada w całej Polsce w ramach Dnia Kolejarza odbywają się liczne wydarzenia – gale, pikniki, uroczystości religijne i akcje charytatywne. To okazja do przybliżenia codziennych obowiązków pracowników sektora, przypomnienia historii kolei czy wręczania wyróżnień i nagród za oddaną służbę. W tym roku większość tego typu imprez musiała zostać wstrzymana lub przeniesiona do internetu w związku z trwającą od marca pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 i towarzyszącymi jej obostrzeniami.

Na wyjątkową sytuację zwrócił uwagę szef Urzędu Transportu Kolejowego. Jak wskazał dr inż. Ignacy Góra, tegoroczne święto jest nietypowe, ale „kolejarze cały czas udowadniają, że są zawsze na służbie”.

– Te słowa nabierają szczególnego znaczenia właśnie teraz – w trudnych czasach epidemii. To dzięki kolei tysiące ludzi dojeżdża codziennie do pracy, towary w niezakłócony sposób docierają do odbiorców. Za trud, poświęcenie, zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków w tym szczególnym okresie bardzo dziękuję i składam wyrazy uznania – powiedział w nagranym z okazji Dnia Kolejarza spocie prezes UTK.

Pracownikom kolei z okazji ich święta życzenia złożyli także przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury – szef resortu Andrzej Adamczyk i jego zastępca wicemin. Andrzej Bittel.

„Za poświęcenie i troskę o bezpieczeństwo podróżnych oraz zapewnienie ciągłości transportu towarów składam Państwu serdeczne podziękowania. (…) Wszystkim polskim kolejarzom życzę dużo zdrowia, bezpiecznej służby oraz satysfakcji z pracy zawodowej” – napisał minister Adamczyk w opublikowanych za pośrednictwem serwisu Twitter życzeniach.

Święto pracowników kolei - pod różnymi nazwami - jest popularne zwłaszcza  wśród państw byłego bloku wschodniego. Poza nami w regionie obchodzą je m.in. Czesi, Słowacy czy Węgrzy. W Polsce, i nie tylko, oprócz Dnia Kolejarza świętujemy także Europejski Dzień Maszynisty Kolejowego, który przypada 16 września. [czytaj więcej]

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego w Polsce w 2019 roku w sektorze kolejowym zatrudnionych było blisko 92200 osób. Ponad 40,6 tys. z nich stanowili pracownicy zarządców infrastruktury.

W dniach 23-24 września minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przebywał  w Wilnie, gdzie spotkał się m.in. z ministrem transportu i komunikacji Republiki Litewskiej Jarosławem Narkiewiczem. Wśród tematów ich rozmów znalazły się postępy prac realizowanych projektów oraz plany na kolejne inwestycje. Politycy zapewnili, że w 2026 roku ukończony zostanie szlak kolejowy Rail Baltica.

Dwudniowa wizyta ministra Andrzeja Adamczyka była kontynuacją dyskusji podjętych podczas konsultacji międzyrządowych Polski i Litwy, które odbyły się 16 i 17 września bieżącego roku. Szef polskiego resortu razem z Jarosławem Narkiewiczem m.in. wizytowali na Litwie mosty i wiadukty kolejowe, które powstają w ramach projektu Rail Baltica.

„W tym miesiącu w październiku zakończymy rozbudowę linii w Kownie, czyli ten odcinek od polskiej granicy do Kowna jest zakończony. Będziemy już ogłaszać przetarg - przedłużenie linii w kierunku granicy Łotewskiej. (…) My widzimy jak sukcesywnie, bo o tym ciągle też rozmawiamy z panem ministrem Adamczykiem, jak sukcesywnie Polska już nie tylko nas dopędza, ale wyprzedza” – mówił na antenie Radia Wilno Jarosław Narkiewicz.

O tym, że po stronie polskiej prace przebiegają sprawnie poinformował minister Andrzej Adamczyk. Dzięki temu Rail Baltica, zarówno w Polsce, jak i na Litwie zostanie ukończona w podobnym czasie. Według deklaracji obydwu stron ma to być 2026 rok.

„Realizujemy odcinek Rail Balici między miejscowością Czyżew a Białymstokiem.  Realizujemy największy kontrakt kolejowy w  Polsce, bo to  kwota 3,3 mld zł netto.  To jest ponad 700 mln euro. (...) Te prace już trwają,  ten kontrakt jest realizowany. Od Białegostoku do Ełku projektujemy linię kolejową, podobnie jak od Ełku do granicy państwa. My tutaj mamy określone terminy i w tych terminach zrealizujemy na pewno to przedsięwzięcie” – zapewnił szef polskiego resortu infrastruktury.

Jarosław Narkiewicz podkreślił, że współpraca obydwu państw nie zakończy się na tym projekcie – w planach jest bowiem kolejna duża inwestycja.

„Myślimy o rozszerzeniu naszych innych możliwości. Jedną z takich możliwości  jest inny kierunek, kierunek bezpośredni Wilno-Druskienniki, Grodno i Białystok (…). Rail Baltica jest kierunkiem północnym, tu byłby kierunek centralny wyjścia, na bieżąco o tym projekcie już konkretnie mówimy, w stadium oczywiście pierwszym, przygotowawczym, ale to jest kierunek, który warto opracować” – podkreślił minister komunikacji i transportu Litwy.

Strona polska jest już po wstępnych analizach nowego projektu i rozmowach ze współpracownikami szefa litewskiego resortu. Rezultaty, jak na razie, są obiecujące.

„To jest bardzo ciekawy projekt, to jest kolejna bardzo dobra propozycja i to jest przede wszystkim połączenie kolejowe, na które czekają i Polacy, i Litwini, i wszyscy ci, którzy będą chcieli w celach służbowych, turystycznych przemieścić się do Wilna, przemieścić się dalej korzystając z połączeń kolejowych, nie tylko Rail Baltica. Bardzo dobry pomysł” – ocenił minister Adamczyk.

Cała rozmowa polityków na antenie Radia Wilno dostępna jest [tutaj].

Rail Baltica to powstający transeuropejski korytarz, który w przyszłości połączy Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię. Jest strategiczną inwestycją dla północno-wschodniej części Europy, pozwalającą na rozwój transportu towarowego i pasażerskiego.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram