fbpx

Rządy Afganistanu, Pakistanu i Uzbekistanu przyjęły strategiczny plan budowy kolei transafgańskiej. Nowa linia o długości 573 km połączy kraje Azji Środkowej z portami na Morzu Arabskim – podaje portal International Railway Journal.

Szlak będzie miał swój początek w mieście Mazar-i-Szarif w północnym Afganistanie, przebiegając przez stolicę kraju – Kabul do Peszawaru w Pakistanie. Połączy się z istniejącą linią transgraniczną Termez, Uzbekistan – Mazar-i-Szarif oferującą bezpośrednie połączenie kolejowe między Pakistanem a stolicą Uzbekistanu.

Umowa została podpisana po trójstronnych rozmowach z udziałem przedstawicieli Afganistanu, Pakistanu i Uzbekistanu. Zgodnie z porozumieniem te trzy państwa będą odpowiedzialne za zbadanie terenów pod budowę nowego szklaku i przygotowanie wstępnego studium wykonalności projektu.

Na linii będą kursowały zarówno pociągi pasażerskie, jak i towarowe. Jej budowa ma pozytywnie wpłynąć na ożywienie gospodarcze wszystkich krajów, zwłaszcza pozbawionych dostępu do morza Afganistanu i Uzbekistanu. Inwestycja ma także zapewnić stworzenie wielu nowych miejsc pracy.

Podpisanie umowy to kolejny krok w celu realizacji projektu. W grudniu ubiegłego roku przedstawiciele zainteresowanych krajów opracowali plan ubiegania się o środki finansowe na budowę nowej linii – chodzi o kwotę 4,8 mld dolarów. Zainteresowanie projektem wyraziły wówczas m.in. Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny i Azjatycki Bank Rozwoju.

pg

10 grudnia zostały oddane do użytku pierwsze trzy odcinki transgranicznego szlaku kolejowego Khaf-Herat biegnącego z Iranu do Afganistanu. W ceremonii otwarcia uczestniczyli m.in. prezydenci obu krajów.

Jak wskazało irańskie Ministerstwo Dróg i Rozwoju Miast, na odcinkach z Khaf do stacji Rozanak (łączna długość: 140 km), będą kursowały wyłącznie pociągi towarowe. W zależności od potrzeb na szlaku świadczone będą dodatkowe usługi, między innymi z zakresu transportu towarów i osób.

Odcinki zostają oddane do użytku po pomyślnym przejściu testów. Na początku grudnia linią Khaf-Herat odbył się próbny transgraniczny eksport towarów z Iranu do Afganistanu. Na pokładzie pociągu bez przeszkód przetransportowano wówczas ponad 500 ton cementu. [czytaj więcej]

Nowe połączenie kolejowe z Afganistanem to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych Iranu, który ma strategiczne znaczenie dla rozwoju gospodarczego obu tych państw.

Władze Iranu przygotowują się obecnie do ukończenia ostatniego odcinka szlaku ze stacji Rozanak do Heratu. Łączna długość całej linii wyniesie 225 km.

pg

Testowy przewóz towarów nowym szlakiem Khaf-Herat z Iranu do Afganistanu, który odbył się 2 grudnia, zakończył się sukcesem. Transport 500 ton cementu na pokładzie pociągu przebiegł bez przeszkód – podaje irański portal IFPnews.

Budowa nowego szlaku, łączącego miasto Herat w Afganistanie z irańską siecią kolejową, rozpoczęła się już w 2007 roku. Po ukończeniu budowy i oddaniu linii do użytku, ma być nią transportowanych około 2 mln ton towarów i 200 tys. pasażerów rocznie. Uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli władz Afganistanu i Iranu nastąpi w najbliższych dniach.

Obecnie oba kraje zmagają się z problemem zbyt małej ilości połączeń obsługujących przewozy pasażerskie. Nowy szlak kolejowy nie tylko rozwiąże ten problem, a także stworzy kolejne możliwości transportowe. Linia Herat-Khaf połączy Afganistan z krajami europejskimi, co ułatwi przewóz towarów do Azji Wschodniej.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram