fbpx

W ramach Europejskiego Roku Kolei Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (EUAR) będzie organizować konferencje i seminaria on-line poświęcone funkcjonowaniu sektora kolejowego w Europie. Jedną z pierwszych inicjatyw jest konferencja o cyberbezpieczeństwie, organizowana wspólnie z ENISA.

Cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważnym tematem w sektorze kolejowym. Z uwagi na strategiczne znaczenie kolei i konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa przewozów, kwestią o podstawowym znaczeniu jest odpowiednie przygotowanie branży na ewentualne cyberataki. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej i Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) zorganizowały konferencję poświęconą cyberbezpieczeństwu infrastruktury kolejowej – Cybersecurity in Railways. Building a Resilient Railway Infrastructure Together. Konferencja ma na celu rozwijanie dialogu między organizacjami kolejowymi, decydentami, przemysłem, ośrodkami badawczymi oraz organizacjami normalizacyjnymi i certyfikującymi. Zainicjowanie współpracy przyczyni się do podniesienia odporności na zagrożenia systemów teleinformatycznych wykorzystywanych przez transport kolejowy, co przełoży się na wzrost ogólnego bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury kolejowej.

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 marca 2021 r. Program konferencji dostępny będzie wkrótce. Konferencja zorganizowana będzie w czterech sesjach: polityka w zakresie cyberbezpieczenstwa, normy i certyfikacja w sektorze kolejowym, badania i innowacje, wymiana informacji i współpraca na rzecz cyberbezpieczeństwa sektora kolejowego w UE. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ENISA.  

Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się przed rozpoczęciem transmisji na internetowej platformie rejestracji ENISA.

Nagranie z konferencji zostanie udostępnione na kanale EUAR na YouTube.

Źródło tesktu: UTK/Serwis Kolejowy

Agencja Kolejowa Unii Europejskiej (ERA) prowadzi konsultacje publiczne projektu nowej wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie oceny poziomu bezpieczeństwa i wyników na poziomie krajowym i unijnym – tzw. CSM ASLP. Do 17 marca 2021 r. każdy zainteresowany może zgłosić uwagi do projektu i przekazać swoje stanowisko Agencji.

Stworzenie nowej wspólnej metody oceny bezpieczeństwa to kolejny etap prowadzonych w Agencji prac nad wspólnym raportowaniem zdarzeń kolejowych. Celem nowego rozporządzenia jest wsparcie wymiany informacji o zdarzeniach w systemie kolejowym, ich przyczynach i skutkach, a także o związanych z nimi środkach kontroli ryzyka.

Zgodnie z projektem przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury będą zobowiązani do raportowania tych informacji w specjalnym systemie informatycznym. Na podstawie zgromadzonych danych dokonywana będzie ocena wyników w zakresie bezpieczeństwa na poziomie poszczególnych podmiotów, całego kraju, a także państw Unii Europejskiej. Elementem projektowanego rozporządzenia jest także mechanizm samooceny dojrzałości podmiotu w zakresie zarządzania środkami kontroli ryzyka.

Aby system spełniał przyjęte założenia oraz był funkcjonalny w ramach trwających konsultacji publicznych Agencji zależy na ocenie i przedstawieniu przez podmioty uwag odnoszących się w szczególności do czytelności i zrozumiałości projektu, technicznych i czasowych możliwości jego wdrożenia, koniecznych nakładów finansowych i spodziewanych korzyści. Informacje pochodzące z rynku pozwolą na szczegółowe określenie m.in. strategii wdrożenia rozporządzenia. Obecnie zakładane jest etapowe wdrożenie projektu w latach 2021 – 2026.

Projekt jest dostępny na [stronach] Agencji Kolejowej Unii Europejskiej, gdzie znajduje się również adres e-mail, na który należy kierować uwagi. UTK zachęca do przekazywania do wiadomości Prezesowi Urzędu (e-mail: utk@utk.gov.pl) stanowisk przesyłanych Agencji, gdyż pomoże to w uwzględnieniu głosu polskiego rynku w dalszych pracach nad projektem.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Agencja Wykonawcza ds. Innowacji i Sieci (INEA) oraz będąca wspólnym przedsięwzięciem państw bałtyckich spółka RB Rail AS podpisały dwie dodatkowe umowy na dofinansowanie Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Całkowity budżet inwestycji określonych w dokumentach wynosi 214,3 mln euro – podaje Railbaltica.org.

INEA to unijna agencja zajmująca się programami z dziedziny transportu, energii i telekomunikacji.  W wyniku umów zawartych ze spółką Rail Baltica, przeznaczy 182,2 mln euro na realizację projektu kolei łączącej Polskę i kraje bałtyckie. Kwota ta stanowi 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe 15% sfinansują rządy Litwy, Łotwy i Estonii.

„Dzięki dodatkowemu dofinansowaniu ze środków unijnych projekt będzie kontynuował prace budowlane w kluczowych terminalach pasażerskich w Estonii i na Łotwie oraz zapewni budowę kolejnego odcinka magistrali z Kowna w kierunku granicy litewsko-łotewskiej. Ponadto dofinansowanie to umożliwi postęp w rozwoju kluczowych podsystemów kolejowych, planowaniu i projektowaniu stacji regionalnych oraz obiektów utrzymania infrastruktury dla wszystkich trzech krajów bałtyckich” - mówi Agnis Driksna, prezes zarządu RB Rail AS. 

Zgodnie z umową, kwota pozyskana z dofinansowania przeznaczona zostanie m.in. na prace związane z budową terminalu pasażerskiego w Ülemiste oraz odcinków kolejowych w obrębie Dworca Centralnego i lotniska w Rydze.

„Ponadto w ramach drugiej umowy w sprawie przyznania grantu około 86,1 mln euro zostanie zainwestowanych w projekt techniczny i planowanie, w tym przygotowanie podsystemów energetycznego i kolejowego sterowania i dowodzenia” – informuje Railbaltica.org.

Unijne środki przeznaczone zostaną także na planowanie i projektowanie lokalnych obiektów oraz regionalnych stacji i przystanków na trasie Rail Baltica. Pozyskane fundusze wykorzystane zostaną także w procesie nabywania gruntów pod inwestycje związane z projektem.

Wraz z podpisanymi wcześniej umowami o dotacje Rail Baltica pozyskała z budżetu Unii Europejskiej  ok. 1,12 mld euro.

hp

Międzynarodowa agencja projektowa Tangerine opracowała plan wagonu metra, w którym zastosowano szereg rozwiązań mających zminimalizować zagrożenie zarażenia wirusem. Koncept przedstawia wnętrze dostosowane do obostrzeń wprowadzonych podczas pandemii SARS-CoV-2.

Restrykcje, na jakie zdecydowały się poszczególne państwa w związku z zagrożeniem wywołanym przez koronowirusa, odczuły w znacznym stopniu podmioty świadczące usługi w zakresie przewozów pasażerskich. Ograniczenie liczby podróżnych w środkach transportu publicznego wpłynęło na spadek przychodów ze sprzedaży biletów. Jednocześnie przepisy nakazujące wdrożenie rozwiązań zmniejszających groźbę zarażenia wymusiły zastosowanie szeregu zmian w pojazdach.

W odpowiedzi na problemy, z jakimi spotkali się operatorzy komunikacji miejskiej na całym świecie, Tangerine opracowała projekt wagonu metra, który w razie wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego w łatwy sposób można dostosować do nowej sytuacji. Rozwiązania nie wymuszają ograniczania liczby pasażerów w normalnych warunkach.

Propozycja agencji obejmuje m.in. zainstalowanie w składach przesuwnych ekranów, które umożliwiają podzielenie wnętrza wagonu na mniejsze strefy. Ponadto fotele posiadają duży zakres regulacji, który pozwala ustawiać je pod różnym kątem. Funkcja ta nie tylko ogranicza ryzyko zarażenia, ale jednocześnie zwiększa poczucie prywatności podróżnych.

Projekt Tangerine zakłada też zastosowanie systemów stałej wymiany powietrza oraz bezdotykowych urządzeń do dezynfekcji rąk. Oświetlenie drzwi zaprojektowano w taki sposób, aby sygnalizowało pasażerom możliwość bezpiecznego wsiadania i opuszczania pojazdu, przy jednoczesnym zachowaniu dystansu społecznego.

Propozycja wagonu metra opracowana przez agencję zakłada nie tylko zminimalizowanie zagrożeń, ale także przewóz większej ilości osób w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z zagrożeniami epidemiologicznymi.

Koncept ten nie jest pierwszym projektem Tangerine powiązanym z transportem publicznym. Wcześniej firma – posiadająca swoje studia w Londynie, Seulu i Porto Alegre (Brazylia) – zaprojektowała dla Heathrow Expres wnętrza wagonów pierwszej klasy dostosowane do potrzeb pasażerów podróżujących służbowo. Agencja współpracuje też m.in. z firmami operującymi w branżach: motoryzacyjnej,  sprzętu elektronicznego czy pasażerskich linii lotniczych.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram