fbpx

W trakcie najbliższych zajęć Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego, które odbędą się 8 kwietnia, UTK wyjaśni w jaki sposób realizować obowiązki wynikające z nowych przepisów IV pakietu kolejowego, które pojawiają się podczas czynności utrzymaniowych.

Odpowiednie utrzymanie pojazdów kolejowych jest kluczowe dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Właściwy stan taboru kolejowego pozwala na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zdarzeń takich jak wykolejenia spowodowane uszkodzeniami osi lub maźnicy. Do zarządzania procesem utrzymania zobowiązane są podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (ECM).


Nowe rozporządzenie w zakresie certyfikacji podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie pojazdów (rozporządzenie 2019/779) wprowadza kilka istotnych zmian w odniesieniu do zarządzania utrzymaniem taboru kolejowego. Zmianie uległy także wymagania względem procesu utrzymania oraz procesu zarządzania zmianami pojazdów kolejowych. Zaawansowany, średni wiek taboru eksploatowanego w Polsce oznacza konieczność dokonywania wielu modyfikacji w celu podtrzymania możliwości jego użytkowania. Istotne jest, by podmioty odpowiedzialne za utrzymanie taboru miały pełną świadomość wymagań jakie należy spełnić w tym zakresie.

W styczniu na stronie Urzędu opublikowany został [poradnik] "Utrzymanie a zarządzanie zmianami pojazdu". Planując szkolenie, zebrano od podmiotów kolejowych uwagi i wątpliwości odnośnie realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów, które pojawiają się podczas prowadzenia czynności utrzymaniowych.

W trakcie [najbliższego szkolenia] Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego wyjaśnione zostaną wszelkie zgłoszone wątpliwości dotyczące zmian w pojazdach w toku czynności utrzymaniowych. Szkolenie zostanie powtórzone w maju. O dokładnym terminie oraz rozpoczęciu zapisów UTK poinformuje na swojej stronie internetowej.

Zapisy na szkolenie są dostępne na stronie Akademii Bezpieczeństwa Kolejowego. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram