fbpx

Eksperci z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przeprowadzili specjalne warsztaty dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie. Szkolenie jest częścią kampanii „Bezpieczny Przejazd”, która promuje bezpieczne zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych. 

Strażacy instruktorzy oraz kadeci Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie wzięli udział w warsztatach poświęconych bezpieczeństwu na przejazdach kolejowo-drogowych. Na spotkaniu, z udziałem kolejowych ekspertów, przedstawiono zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych, szczególnie ważne dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi podczas przekraczania torów. Kolejarze przybliżyli strażakom tajniki „kuchni kolejowej”, które nie tylko pozwolą zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach i terenach kolejowych, ale pomogą efektywniej i bezpieczniej prowadzić akcje ratownicze w obrębie terenów kolejowych. Przypominano o wykorzystywaniu informacji z Żółtej Naklejki PLK – dodatkowego oznaczenia przejazdów. Był czas na pytania i wyjaśnienia. Każdy uczestnik warsztatów otrzymał materiały dydaktyczne, pomocne w szkoleniu przyszłych kierowców pojazdów ratunkowych w swoich macierzystych jednostkach, a także w szkoleniu druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Warsztaty eksperckie dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi w CS PSP w Częstochowie to jedno z działań kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd”. Kolejne warsztaty dla strażaków odbędą się w czerwcu br. w Krakowie. Ponadto Ambasadorzy Bezpieczeństwa prowadzą stałe działania edukacyjne dla instruktorów ośrodków szkolenia kierowców w całej Polsce. Do tej pory przeprowadzono 48 warsztatów. Kolejne najbliższe planowane w bieżącym roku odbędą się 18 maja w Tarnobrzegu i 27 maja w Elblągu.

Źródło tekstu: bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk spotkał się 10 lutego 2022 r. z ambasador Azerbejdżanu w Polsce, Nargiz Gurbanovą. Spotkanie z inicjatywy strony azerskiej odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury.

Główną osią współpracy między Polską a Azerbejdżanem w obszarze transportu i infrastruktury są przewozy kolejowe oraz intermodalne, międzykontynentalne korytarze transportowe. Strony omówiły obecne relacje podmiotów sektora kolejowego obu państw oraz podejmowane przez nie działania dla rozwoju regularnych przewozów towarowych trasami transkaspijskimi. 

Minister Andrzej Adamczyk podkreślił znaczenie wspólnych działań w celu jak najlepszego wykorzystywania potencjału Polski oraz Azerbejdżanu, wynikającego z położenia geograficznego oraz posiadanej przez kraje infrastruktury transportowej. 

"Potencjał gospodarczy naszych krajów oraz dotychczasowe doświadczenie kontaktów dwustronnych predestynują nas do intensyfikacji współpracy transportowej. Mam nadzieję, że współpraca spółek Grupy PKP z Kolejami Azerbejdżanu na nowym Jedwabnym Szlaku będzie się dalej rozwijać" - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Rozmowy dotyczyły również możliwości współpracy pomiędzy portami morskimi w Gdańsku i Baku,  uruchomienia bezpośredniego połączenia lotniczego na trasie Warszawa-Baku-Warszawa oraz podjęcia rozmów w obszarze transportu drogowego. Strony zgodziły się co do potrzeby organizacji kolejnego spotkania Grupy Roboczej ds. Transportu i Logistyki, pod przewodnictwem wiceministrów, której gospodarzem powinna być strona azerska.

Źródło tekstu: gov.pl/Serwis Kolejowy

Przez okres wakacji przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei prowadzą działania, w celu zwrócenia uwagi kierowców na przestrzeganie zasad ruchu drogowego w obrębie przejazdów kolejowych. Akcja „Bezpieczne piątki” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w tych newralgicznych miejscach.

Ignorowanie znaku stop, czerwonego światła i omijanie rogatek to prowokowanie tragedii. Aby temu przeciwdziałać Ambasadorzy Bezpieczeństwa w każdy wakacyjny piątek prowadzą działania na przejazdach kolejowo-drogowych. Dodatkowe kontrole zachowania kierowców, rowerzystów oraz edukacja i wskazywanie, gdzie znajdziemy ważne informacje na żółtych naklejkach, przypominają o bezpieczeństwie podczas wyjazdów i powrotów z wakacji.

„Bezpieczne piątki” to akcja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”. Dziś akcje pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych i Straży Ochrony Kolei są prowadzone na przejazdach m.in. we Wronkach, Władysławowie, Świnoujściu, Tłuszczu, Częstochowie, Opolu oraz  Łodzi.

Nieostrożność, pośpiech i brawura kierowców to przyczyna 99 proc. wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Niezatrzymywanie się przed znakiem stop, ignorowanie czerwonych świateł, omijanie zamkniętych lub wjeżdżanie pod opadające rogatki, czy też wjeżdżanie na przejazd bez możliwości zjazdu – to najczęstsze przyczyny tragedii.

Liczba zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych maleje. W 2020 r. w porównaniu z 2019 r. o 15% zmniejszyła się liczba wypadków z pojazdami na przejazdach kolejowo-drogowych. W 2020 roku odnotowano 158 zdarzeń, a w 2019 roku 185. Od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 roku było 25 wypadków, zginęło w nich 5 osób, 4 zostały ciężko ranne.

#ŻółtaNaklejkaPLK ratuje życie. Naklejki umieszczone na przejazdach kolejowo-drogowych mają trzy ważne numery. To Indywidualny numer przejazdu, który precyzyjnie określa położenie, numer alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdrowie, oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać nieprawidłowości i awarie na przejazdach, które nie zagrażają bezpośrednio życiu.

W czerwcu 2018 r. dla zwiększenia bezpieczeństwa kierowców, pieszych i pasażerów pociągów, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oznakowały 14 tys. przejazdów kolejowo-drogowych żółtymi naklejkami z informacjami, które ratują życie w niebezpiecznych sytuacjach na torach.

Więcej na temat kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd” przeczytasz [tutaj].

Źródło tekstu: PKP PLK S.A./Serwis Kolejowy

Zaawansowanie i obszar prac, a także wymiana doświadczeń z zakresu realizowania inwestycji dotyczących Rail Baltica stanowiły temat rozmów w czasie wideokonferencji z udziałem przedstawicieli PKP PLK oraz Ambasadora Estonii w Polsce Martina Rogera. Inwestycja jest priorytetowym projektem UE mającym połączyć Niemcy, Polskę, Litwę, Łotwę i Estonię.

Spółka PKP PLK poinformowała na swojej stronie internetowej, że odbyta 26 października konferencja jest kolejnym tego typu spotkaniem, mającym na celu zorientowanie partnerów z krajów nadbałtyckich w kwestii realizacji tego przedsięwzięcia. Strona polska wykonała już 1/3 prac związanych z budową korytarza transkontynentalnego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jako spółka, która już realizuje prace na trasie Rail Baltica, może dzielić się swoim dotychczasowym doświadczeniem z partnerami z krajów nadbałtyckich, którzy są na początku inwestycji. Przedstawienie zakresu i harmonogramu prac oraz współpraca przy realizacji inwestycji są niezbędne do stworzenia w przyszłości dobrej oferty międzynarodowych połączeń dla podróżnych” podkreślił Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP PLK S.A.

Zarządca polskiej sieci kolejowej zakłada, że prace związane z realizacją Rail Baltica zostaną ukończone do 2027 roku. Obejmują one szereg prac modernizacyjnych oraz rozbudowę infrastruktury na linii łączącej Warszawę z Kownem, Rygą oraz Tallinnem. Ma ona zaowocować większą liczbą połączeń pasażerskich między krajami, zwiększeniem komfortu podróżnych, a także poprawą warunków przejazdu dla pociągów towarowych.

W lutym i maju tego roku przedstawiciele PKP PLK rozmawiali ze stroną litewską, a także podmiotem odpowiedzialnym za realizację prac nad Rail Baltica na terenie Litwy, Łotwy i Estonii – spółką RBRail. Konsultacje między wykonawcami są niezbędne dla uzyskania kompatybilności systemów, które funkcjonować będą na całej trasie budowanej w ramach projektu.

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram