fbpx

W okresie od 4 do 27 kwietnia Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, Koleje Wielkopolskie i POLREGIO wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego będą prowadziły badania ankietowe. Badania będą prowadzone na stacjach kolejowych znajdujących się w Poznaniu oraz Kiekrzu.

Ankieterzy będą zatem oczekiwali na pasażerów na stacjach: Poznań Główny, Poznań Podolany, Poznań Strzeszyn, Poznań Garbary, Poznań Wschód, Poznań Karolin, Poznań Antoninek, Poznań Dębina, Poznań Starołęka, Poznań Krzesiny, Poznań Dębiec, Poznań Górczyn, Poznań Junikowo, Poznań Wola, Kiekrz.

Badania prowadzone wśród pasażerów będą miały na celu zebranie informacji, na podstawie jakich biletów podróżni korzystają z przejazdów pociągami. Ankieterzy zapytają, czy pasażer, przemieszczając się po strefie A korzysta z biletu BTK, biletu zapisanego na karcie PEKA czy też innego.

Udział w badaniu jest dobrowolny, a sama rozmowa z ankieterem zajmie około minuty. Każdy ankieter będzie wyposażony w identyfikator oraz kamizelkę odblaskową. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby.

Jednocześnie, badania mają na celu poszerzenie wiedzy na temat oferty Bus Tramwaj Kolej, która umożliwia pasażerom łączenie różnych form przemieszczania się. Chcemy w dalszym ciągu zachęcać mieszkańców Poznania i województwa wielkopolskiego do przesiadki z samochodu na transport zbiorowy.

Źródło tekstu: koleje-wielkopolskie.com.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego zaprasza do wypełnienia ankiety dotyczącej rozkładu jazdy pociągów 2022/2023 obowiązującego od 11 grudnia 2022 roku w województwie kujawsko-pomorskim. Ankieta jest aktywna do 28 marca 2022 roku.

Bezpośredni link do ankiety - https://conectio.pl/ankieta

Źródło tekstu: arriva.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego rozpoczął prace nad opracowaniem kompleksowej strategii wdrażania części pokładowej ETCS. Analiza zapotrzebowania rynku kolejowego w Polsce na urządzenia pokładowe ETCS rozpoczęła się od zebrania szczegółowych danych od przewoźników, do których zostały wysłane ankiety. Rzetelne wypełnienie tych ankiet pozwoli określić stan wyposażenia taboru w system ETCS oraz posłuży opracowaniu rekomendacji odnośnie zasad udzielania wsparcia finansowego przewoźnikom. 

Na coraz większej liczbie linii kolejowych w Europie instalowany jest system Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem (ETCS). W Polsce planowane jest wdrożenie go na wszystkich liniach wchodzących w skład sieci bazowej i kompleksowej TEN-T jak również na części pozostałych linii w celu zachowania spójności sieci. W związku z tym niezbędne jest skoordynowanie wdrażania części przytorowej i pokładowej systemu ETCS, zapewniając tym samym pełną korzyść ze wdrażania systemu ERTMS w Polsce.

Wdrażanie systemu ETCS to dla branży kolejowej liczne korzyści. Przede wszystkim wzrost przepustowość sieci kolejowej (według UNIFE nawet do 40%), dzięki czemu na tory będzie mogło wyjechać więcej pociągów. Ujednolicony system sterowania w Europie zmniejszy koszt zakupu i utrzymania taboru, umożliwi dostęp do większego rynku oraz poprawi wydajność operacyjną. Wzrośnie także wartość eksploatowanego taboru, ponieważ nie będzie on ograniczony do jednego, konkretnego kraju. Zautomatyzowanie procesu prowadzenia pociągu zwiększy bezpieczeństwo przewozów, a także poprawi warunki pracy maszynistów. Istotną kwestią jest niezawodność systemu - ETCS jest mniej awaryjny niż aktualnie używane systemy klasy B, co przełoży się na większą punktualność pociągów. Umożliwiona zostanie dalsza cyfryzacja kolei i zwiększenie prędkości eksploatacyjnej - pociągi będą mogły rozwijać prędkości powyżej 160 km/h.

ANKIETA TRAFIŁA DO PRZEWOŹNIKÓW

Wdrożenie systemu ETCS stanowi wyzwanie dla przewoźników kolejowych pod względem finansowym. Ministerstwo Infrastruktury wystąpiło do UTK z prośbą o przeprowadzenie analizy zapotrzebowania rynku kolejowego na urządzenia pokładowe ETCS. Aby zebrać potrzebne informacje do przewoźników kolejowych w Polsce, rozesłana została szczegółowa ankieta i kwestionariusz, które pozwolą określić aktualny stan wyposażenia taboru w urządzenia pokładowe ETCS i plany zakupowe na najbliższe lata, z uwzględnieniem potencjalnych intensywności pomocy publicznej, a także korzyści związanych z przejściem na nowy system. Termin na przekazanie odpowiedzi upływa 31 marca 2022 r. Zgromadzone dane zostaną następnie przeanalizowane, aby określić skalę wyzwania, jakim jest sukcesywne wdrażanie ETCS.

Biorąc pod uwagę koszty związane z wyposażaniem pojazdów w ETCS oraz docelowe wyłączenie systemów klasy B, niezwykle istotne jest przyjęcie kompleksowej strategii wdrażania części pokładowej ETCS. Dane uzyskane od przewoźników pomogą w ustaleniu adekwatnych programów pomocowych, dzięki czemu cały proces będzie szybszy i mniej obciążający finansowo, a branża kolejowa w Polsce pozostanie konkurencyjna na rynku europejskim. Inwestycje w modernizację pojazdów korzystnie wpłyną na stan polskich kolei i perspektywy ich dalszego rozwoju.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że podjęte zostały działania w ramach kampanii pt. „Alfabet dobrych manier”, która ma na celu zwrócenie uwagi na zachowania współpasażerów sprawiające, że podróż pociągiem staje się mniej komfortowa i przyjemna.

W związku z powyższym w dniach od 03.02.2022 do 31.03.2022 na stronie internetowej WKD dostępna będzie ankieta dotycząca wyrażenia opinii na temat zachowań, które mogą być uciążliwe dla współpasażerów podczas podróży pociągami WKD lub w szerszym ujęciu: wszelkimi środkami publicznego transportu zbiorowego.

Ankieta dostępna jest [TUTAJ].

Dodatkowe informacje na stronie internetowej WKD [TUTAJ].

Konkurs „Alfabet dobrych manier”

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje ponadto, że od dnia 31.01.2022 trwa konkurs „Alfabet dobrych manier”, którego celem jest popularyzacja wiedzy na temat kolei WKD oraz zaangażowanie najmłodszych pasażerów poprzez zabawę do rozpowszechniania informacji nt. kulturalnego zachowania podczas podróży w środkach transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem pociągów WKD.

Uczestnicy Konkursu mają za zadanie przesłanie do WKD komiksu wykonanego dowolną techniką plastyczną, związanego tematycznie z kulturalnym zachowaniem podczas podróży w środkach transportu publicznego ze szczególnym uwzględnieniem pociągów WKD oraz przystanków i najbliższego otoczenia torowiska.

Konkurs jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży – wszystkich osób, które nie ukończyły 18 roku życia. Konkurs został ogłoszony w ramach ferii zimowych w okresie właściwym dla województwa mazowieckiego. Zakończenie Konkursu nastąpi w dniu 13.02.2022 o godz. 24:00.

Dodatkowe informacje, w tym regulamin oraz karta konkursowa na stronie internetowej WKD [TUTAJ].

Źródło tekstu: wkd.com.pl/Serwis Kolejowy

W dniach 14.02 - 13.03.2022 roku zostaną przeprowadzone badania ankietowe dotyczące jakości usług świadczonych przez Warszawską Kolej Dojazdową w 2021 roku. 

Warszawska Kolej Dojazdowa sp. z o.o. informuje, że w dniach 14.02. - 13.03.2022 r. przeprowadzi wśród podróżnych badanie ankietowe dotyczące jakości usług świadczonych przez spółkę w 2021 r. Przedmiotowa ankieta pozwoli dokonać oceny funkcjonowania spółki oraz poznać uwagi pasażerów odnośnie oferowanych przez spółkę usług. Opinie i spostrzeżenia podróżnych stanowią dla przewoźnika niezwykle cenne źródło informacji i pozwalają na dalsze doskonalenie się firmy.

Ankieta zostanie zamieszczona na stronie internetowej WKD.

Istnieje także możliwość wypełnienia ankiety w formie papierowej, którą będzie można pobrać oraz po wypełnieniu złożyć w kasach biletowych WKD.

Źródło tekstu: wkd.com.pl/Serwis Kolejowy

Urząd Transportu Kolejowego rozpoczyna drugą edycję badania satysfakcji pasażerów kolei. Masz szansę na przekazanie swoich spostrzeżeń i oczekiwań, a także na wyrażenie swojego zdania o kolejowych przewozach pasażerskich.

Już drugi raz Urząd Transportu Kolejowego prowadzi badanie satysfakcji pasażerów kolei. Pierwsza edycja takiego badania została przeprowadzona w 2019 r. W ciągu dwóch lat nastąpiło wiele istotnych zmian na rynku przewozów pasażerskich, w tym ogłoszenie stanu epidemii COVID-19. Teraz chcemy ponownie poznać opinie podróżnych.

Ankieta opublikowana na stronie internetowej posłuży do zebrania ocen i opinii pasażerów dotyczących komfortu podróży, jakości obsługi i oferowanych usług, bezpieczeństwa, oferty przewozowej czy udogodnień dla osób z niepełnosprawnością oraz o ograniczonej sprawności ruchowej. W formularzu zawarto również pytania związane z oddziaływaniem epidemii COVID-19 na ruch pasażerski. Dzięki temu możliwe będzie zweryfikowanie sposobu postrzegania przez respondentów jakości usług oferowanych przez kolej. Ponadto badanie pozwoli na poznanie preferencji pasażerów w zakresie wyboru tego środka transportu, a także aktualnej oceny wśród respondentów atrakcyjności kolei na tle innych form podróży.

Formularz składa się z kilkudziesięciu pytań. Zostały one skonsultowane z fundacjami i stowarzyszeniami działającymi na rynku pasażerskich przewozów kolejowych oraz instytucjami publicznymi podejmującymi działania na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Na wypełnienie ankiety potrzeba około 15-20 minut. Warto poświęcić ten czas, gdyż zebrane informacje pozwolą na określenie zagadnień, które – zdaniem pasażerów – najbardziej wymagają poprawy. Dane te będą również cennym źródłem informacji podczas opiniowania przez Prezesa UTK planów transportowych oraz umów o świadczenie usług publicznych (PSC) przygotowywanych przez organizatorów publicznego transportu zbiorowego.

Formularz badania opinii pasażerów jest dostępny [TUTAJ].

Wyniki badania zostaną podsumowane w specjalnym raporcie, który zostanie przekazany podmiotom rynku kolejowego oraz opublikowany na stronie internetowej Urzędu.

Źródło tekstu: utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

W dniach od 18 do 31 października 2021 r. zrealizowane zostały wśród pasażerów pociągów Kolei Wielkopolskich badania jakości świadczonych usług. Badania objęły próbą statystyczną ponad 1 700 osób. Ankiety przeprowadzone były wśród pasażerów podróżujących na wszystkich obsługiwanych przez Koleje Wielkopolskie liniach.

Poniżej znajduje się analiza oraz porównanie wyników do tych uzyskanych w latach poprzednich, z tym wyjątkiem, że w 2020 roku badania ankietowe nie były prowadzone, ze względu na sytuację pandemiczną.

Pierwszym spostrzeżeniem, które nie zaskakuje, jest fakt, że ponad połowa pasażerów (60%) korzysta z pociągów KW w celu dojazdu do szkoły i do pracy. Wyjątek stanowią podróżni na odcinku Poznań – Kępno/Kalisz oraz Leszno – Ostrów Wlkp., gdzie ponad jedna trzecia osób podróżuje w innych celach prywatnych.

Trzeba także podkreślić, że wzrasta liczba osób podróżujących w celach wypoczynkowych (z 4% do 14%). Jest to zasługą zwiększenia popularności turystyki kolejowej, którą przewoźnik intensywnie promuje. Zarówno cykl Wakacje z Kolejami Wielkopolskimi, jak i rozbudowanie strony internetowej w zakresie turystyki pieszej i rowerowej procentuje wzrostem zainteresowania aktywnego spędzania czasu w regionie.

Cel podróży:

Źródło: koleje-wielkopolskie.com.pl

Prawie połowa pasażerów KW (49%) dociera na dworzec pieszo. W okresie jesienno-zimowym zauważalna jest również tendencja do zmiany środka transportu na samochód, z którego korzysta 28% podróżnych. Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast globalny wzrost z 6 do 10% liczby pasażerów docierających do stacji rowerem. Przyglądając się szczegółowo tej tendencji, warto odnotować, że na wielu odcinkach linii rowerem do swojej stacji dociera nawet kilkanaście procent podróżnych. Są to linie do Wągrowca, Wolsztyna, Piły, Leszna, a także odcinki Leszno – Ostrów Wlkp. i Leszno – Zbąszynek (tu aż 20%).

Sposób dotarcia do stacji kolejowej:  

Źródło: koleje-wielkopolskie.com.pl

W dalszym ciągu najważniejszym elementem rozkładu jazdy dla podróżnych jest częstotliwość połączeń, na którą wskazuje 60% ankietowanych. Ten aspekt jest szczególnie ważny dla podróżujących na odcinkach Poznań – Piła i Leszno – Zbąszynek. Na tych liniach jest on najistotniejszy dla ok. 80% ankietowanych. Ponadto, o wyborze pociągu Kolei Wielkopolskich jako środka transportu w znacznym stopniu decydują czas podróży (27%) oraz bliska lokalizacja stacji (22%). Pokazuje to, że kolejowi przewoźnicy regionalni w coraz większym stopniu odgrywają rolę transportu podmiejskiego dla mieszkańców aglomeracji oraz miejscowości ją okalających.

Powyższe wnioski potwierdza wzrost liczby osób korzystających z oferty Bus-Tramwaj-Kolej, z 12 do 18%. Największy wzrost zainteresowania tą ofertą widać na odcinkach Poznań – Zbąszynek (z 18 na 33%) oraz Poznań – Wolsztyn (z 8 na 27%).

Najważniejsze elementy rozkładu jazdy pociągów:

Zdecydowana większość podróżnych szuka informacji na temat usług świadczonych przez Koleje Wielkopolskie poprzez stronę internetową (82%).

Formy informacji o usługach Spółki, z której pasażerowie korzystają najczęściej:

Jednocześnie został odnotowany zdecydowany wzrost popularności alternatywnych kanałów sprzedaży biletów: poprzez serwis wielkopolskiebilety.pl oraz aplikacje na telefon (łącznie 49%).

Co ciekawe, zakup za pomocą aplikacji jest szczególnie popularny na odcinkach Poznań – Piła, Poznań – Kępno/Kalisz, Poznań – Leszno – Rawicz oraz Leszno – Ostrów Wlkp., gdzie jest to dominująca forma zakupu biletu.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że na ten wynik ma również wpływ forma przeprowadzenia badania. W tym roku kwestionariusz dostępny był online, a nie w formie papierowej, w pociągach, jak w poprzednich latach.

Formy zakupu biletu, z której pasażerowie korzystają najczęściej:

Źródło: koleje-wielkopolskie.com.pl

Niezmiennie największym uznaniem cieszy się wśród podróżnych uprzejmość i kompetencja obsługi pociągu – w badaniach zdobyła aż 98% ocen dobrych

i bardzo dobrych, wysoko oceniane są też: bezpieczeństwo i czystość w pociągu.

Kolejny pozytywny wynik przewoźnik otrzymał, pytając o czas przejazdu pociągami Kolei Wielkopolskich w porównaniu z podróżą innym środkiem transportu (samochodem, autobusem). Aż 70% ankietowanych ocenia go dobrze i bardzo dobrze.

Największy wzrost pozytywnych ocen czasu przejazdu odnotowaliśmy na linii Leszno – Zbąszynek, z 26 na 50% opinii bardzo dobrych.

Ocena czasu podróży pociągami Kolei Wielkopolskich w porównaniu z podróżą innym środkiem transportu:

Źródło: koleje-wielkopolskie.com.pl

Pojawiają się również krytyczne głosy podróżnych. Najsłabiej ocenianym elementem przez podróżnych jest dostosowanie rozkładu jazdy do oczekiwań. Na większości z badanych odcinków linii, zapytani o opinię na temat obecnego rozkładu jazdy, podróżni najczęściej wystawiają ocenę dostateczną. Ma to zapewne związek z wieloma utrudnieniami w postaci realizowanych prac modernizacyjnych przez zarządcę infrastruktury oraz ograniczeniami w kursowaniu pociągów w okresie pandemii.

Ocena obecnego rozkładu jazdy pociągów Kolei Wielkopolskich:

Źródło: koleje-wielkopolskie.com.pl

Biorąc pod uwagę jednak przeważające pozytywne opinie oraz wysokie noty poszczególnych aspektów działalności przewoźnika, zostało odnotowane, że aż 86% pytanych poleciłoby usługi Kolei Wielkopolskich. 

Źródło tekstu: koleje-wielkopolskie.com.pl/Serwis Kolejowy 

Jak powinno wyglądać idealne miejsce pracy maszynisty? Kolejarze mogą pomóc je stworzyć dzięki wypełnieniu ankiety. W ramach projektu CARBODIN opracowana zostanie innowacyjna kabina maszynisty. Działania finansowane są przez Unię Europejską w ramach Shift2Rail.

Jednym z celów projektu CARBODIN jest usprawnienie i lepsze dostosowanie sprzętu w kabinie do czynności wykonywanych przez maszynistę. Badanie sekwencji czynności i preferencji pozwoli określić, jak należy zaprojektować wyposażenie kabiny, by jak najlepiej odpowiadała potrzebom osoby prowadzącej pojazd. Bazując na swoich doświadczeniach w projektowaniu systemów wspomagania maszynisty, partnerzy projektu chcą zaangażować maszynistów od jego najwcześniejszych etapów. Ankieta pozwoli określić potrzeby i preferencje maszynistów w zakresie użycia nowoczesnych technologii w kabinie i automatyzacji tak, by zwiększyć komfort użytkowania i wydajność.

Ankieta została przetłumaczona na język polski i jest dostępna [tutaj]. Jej wypełnienie zajmie około 15 minut.

Projekt CARBODIN otrzymał dofinansowanie z Shift2Rail w ramach programu badań i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020. Shift2Rail jest partnerstwem publiczno-prywatnym powołanym do realizacji innowacyjnych projektów w sektorze kolejowym i koordynowania badań naukowych służących rozwojowi kolei w Unii Europejskiej. Shift2Rail ma wspierać i finansować badania i wdrażanie innowacji ze środków publicznych i prywatnych (z funduszy europejskich i środków pochodzących od prywatnych podmiotów). Shift2Rail jest platformą do koordynacji badań naukowych w branży kolejowej, której celem jest integracja wyników badań w zakresie taboru kolejowego, systemów zarządzania ruchem oraz infrastruktury od przedstawienia koncepcji badań do wprowadzenia produktu na rynek.

Projekt CARBODIN realizowany jest przez Fundació EURECAT we współpracy z 13 organizacjami partnerskimi z 7 krajów UE (Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec, Polski, Czech i Grecji): UIC, Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis (CERTH), Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste (AIMEN), Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH), Universita Degli Studi di Roma la Sapienza (DICEA), Université Polytechnique Hauts-de-France (UPHF), EURNEX e.V., Vyzkumny Ustav Zeleznicni AS (VUZ), Chinesisch-Deutsches Forschungs- und Entwicklungszentrum für Bahn- und Verkehrstechnik Dresden GmbH (CG RAIL), Forster System-Montage-Technik GmbH (SMT), MASATS S.A., DES ART sp. z o.o., Composites Aragón S.L.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

„Czy byłeś uczestnikiem ewakuacji z pociągu lub obiektu infrastruktury (budynku/dworca)?” - na to i inne pytania odpowiedzą osoby, które wezmą udział w ankiecie zamieszczonej na stronie Kolei Wielkopolskich. Przewoźnik chce w ten sposób zaangażować pasażerów w prace nad komfortem i bezpieczeństwem podczas podróży.

W badaniu pod uwagę brane są takie czynniki jak wiek czy sprawność ruchowa oraz samodzielność podróżnych. Duży nacisk kładziony jest na czytelność i znajomość oznaczeń oraz komunikatów stosowanych w pociągach. Przewoźnik chce także poznać opinię ankietowanych na temat utrudnień, jakie mogą wystąpić w razie konieczności nagłego opuszczenia składu.

Zaangażowanie pasażerów biorących udział w ankiecie zostanie wykorzystane m.in. podczas szkolenia personelu Kolei Wielkopolskich z zakresu ewakuacji podróżnych.  Wyniki badania pomogą w analizie dotyczącej oceny poziomu bezpieczeństwa w pociągach Kolei Wielkopolskich.

Zapewnienie pasażerom możliwości bezpiecznej ewakuacji z pociągu to jedno z najważniejszych wyzwań, jakiemu sprostać muszą przewoźnicy pasażerscy.

„Wraz z rozwojem technologii oraz wzrostem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, rosną również nasze możliwości dostosowania działań w sytuacjach awaryjnych” – tłumaczy przewoźnik w komunikacie dotyczącym ankiety.

Szkolenia dotyczące niniejszej tematyki organizuje m.in. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W ramach spotkań poruszane są kwestie takie jak pomoc osobom z niepełnosprawnościami podczas zaistnienia konieczności nagłego opuszczania pojazdu czy sposoby dostosowania informacji o zagrożeniu i drodze ewakuacji do potrzeb osób niesłyszących oraz niewidomych.

Ankieta Kolei Wielkopolskich dostępna jest [tutaj].

hp

Poczucie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej jest dla pasażerów – a zwłaszcza dla seniorów – niezwykle ważne. Zarząd Transportu Miejskiego od lat dba o poprawę komfortu podróżujących. Jednym z elementów takich działań jest badanie sondażowe przygotowane dla osób powyżej 60. roku życia korzystających z transportu miejskiego na terenie aglomeracji. Ankietę przygotowano we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane do analizy stanu bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej oraz przyczynią się do podjęcia działań zmierzających do jej zwiększenia. W ankiecie będzie można na przykład wskazać, co powoduje brak poczucia bezpieczeństwa, a jakie czynniki mogą je zwiększyć. ZTM prosi też o wskazanie kogo – zdaniem ankietowanego – w pierwszej kolejności informujemy  w momencie zagrożenia bezpieczeństwa i o  jakich godzinach korzystanie z komunikacji miejskiej seniorki i seniorzy uważają za niebezpieczne. W badaniu opracowanym wspólnie z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM pojawią się także pytania dotyczące obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID - 19.

Zależy nam na poznaniu opinii seniorów na temat poczucia bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi przygotowany zostanie raport, który pozwoli na dalsze doskonalenie oferty transportowej” – podkreśla Jan Gosiewski, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Wyniki badań po ich opracowaniu będą prezentowane m. in. podczas XXV Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu.

Link do elektronicznej wersji ankiety dostępny będzie na stronie ZTM Poznań. Ankieta będzie dostępna również na stronie Centrum Inicjatyw Senioralnych, będzie możliwość jej wypełnienia w jednym z POK ZTM, a także zostanie przekazana do ościennych samorządów gminnych, z którymi ZTM ma podpisane stosowne porozumienia transportowe. Są to: Czerwonak, Dopiewo, Duszniki, Kaźmierz, Kleszczewo, Komorniki, Kostrzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Goślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Podgórne, Zaniemyśl.

ZMT zaprasza seniorki i seniorów Miasta Poznania do udziału w badaniu, razem możemy wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa. Badanie potrwa do 8 marca 2021r.

Ankieta do badania "Bezpieczni seniorzy w komunikacji miejskiej" – jest dostępna [tutaj].

Źródło tekstu: Ztm.poznan.pl

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram