fbpx

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), Polregio Sp. z o.o. oraz Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie podpisały list intencyjny w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia w placówce. Uczniowie będą zdobywali wiedzę i doświadczenie wymagane w zawodzie technika transportu kolejowego. Dokument podpisano 14 czerwca, inicjatywa jest realizowana w ramach programu ARP „Kadry dla przemysłu”.

Jednym z najistotniejszych powodów problemów kadrowych we współczesnym przemyśle w Polsce jest niedostosowanie systemu edukacji do wymagań rynku pracy – podaje ARP. Z raportu opublikowanego w ubiegłym roku przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) wynika, że 70 proc. polskich pracodawców ma trudności ze znalezieniem pracowników o pożądanych umiejętnościach, a w przypadku sektora firm średnich jest to aż 76 proc. Poprzez „Kadry dla przemysłu” ARPinicjuje współpracę szkół średnich i wyższych oraz przedsiębiorstw, tak aby wspólnie opracowały dedykowany program studiów. Środowiska akademickie mogą przyczyniać się do zapełnienia luki kadrowej w przemyśle, zaś firmy mogą zapewniać absolwentom jasno wytyczone ścieżki rozwoju zawodowego.

Kiedy uruchamialiśmy Kadry w 2018 roku, naszym celem było łączenie dwóch światów: nauki i przemysłu. Wiedzieliśmy od spółek z Grupy Kapitałowej ARP, że mają trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników, że w niewielu szkołach są klasy o profilach odpowiadających na potrzeby firm. Pomogliśmy już branży mechanicznej i od początku programu pomagamy kolejowej. Polregio współpracuje już z 16 szkołami zawodowymi i technicznymi w Polsce. Efektem tego jest prawie 150 odbytych praktyk, wizyty w zakładach pracy, lekcje z praktykami działającymi na co dzień z branżą kolejową. Teraz przyszła kolej na Chełm. Korzyści ze współpracy popłyną do obu stron porozumienia. Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych uatrakcyjni swoją ofertę edukacyjną, a Polregio za kilka lat będzie mógł zatrudnić wykwalifikowanych pracowników. Skorzystają na tym także uczniowie, którzy będą mogli wybierać z większej liczby kierunków kształcenia oraz których szanse na zatrudnienie w kolejnictwie znacznie wzrosną”– powiedział Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego strony będą wspólnie działać na rzecz promocji kształcenia zawodowego, budowania świadomości w zakresie korzyści płynących ze zdobycia takiego rodzaju wykształcenia oraz kreowania pozytywnego wizerunku zawodów technicznych i mechanicznych.

W tym celu Polregio będzie prowadzić następujące działania:

Jesteśmy największym przewoźnikiem pasażerskim w Polsce i wiemy z doświadczenia, że zjawisko luki pokoleniowej na kolei to poważny czynnik, który może ograniczyć dalszy rozwój tego sektora. Istotne jest budowanie kompetencji potrzebnych do pracy na kolei, od jak najmłodszych lat, dlatego dołączyliśmy do projektu w ramach programu Kadr dla przemysłu w Chełmie. POLREGIO może zaoferować zatrudnienie w całym kraju, zarówno w dużych, jak i małych miejscowościach. Jesteśmy stabilnym i pewnym pracodawcą, a praca na kolei to bardzo perspektywiczna ścieżka kariery zawodowej” – wskazał Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio.

Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych, zgodnie z porozumieniem będzie:

Utworzenie nowego kierunku: technik transportu kolejowego stanowi w obecnej sytuacji ogromną szansę rozwoju naszej szkoły. Prężnie rozwijający się transport kolejowy daje szerokie możliwości zatrudnienia i w związku z tym wymaga profesjonalnej kadry. Transport kolejowy jest transportem przyszłości, dlatego też jako szkoła chcemy sprostać tym wyzwaniom, nawiązując równocześnie do chlubnych tradycji kolejnictwa w Chełmie. Mamy nadzieję, że już za kilka lat nasi absolwenci zasilą kadry kolei i spotkacie ich Państwo na kolejowych szlakach” – zaznaczyła Katarzyna Karamać, p.o. dyrektor ZSEiT w Chełmie.

W ostatnim roku, pomimo warunków pandemicznych, ARP oraz szkoły i przedsiębiorstwa wspólnie zorganizowały kilkanaście webinarów i lekcji online. Podczas nich specjaliści z firm z różnych branż dzielili się z uczniami i studentami swoją wiedzą o biznesie i kompetencjach pracowników. Ponadto Agencja uruchomiła platformę e-learningową Przemysłowej Akademii Rozwoju o nazwie „Młody Przemysł”. Dzięki temu uczniowie otrzymali możliwości poszerzania pożądanej przez pracodawcę wiedzy, bezpośredniej komunikacji z pracodawcą oraz współpracy w ramach mikroprojektów.

Nieodłącznym elementem „Kadr dla przemysłu” jest prowadzony od 2019 roku konkurs na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i inżynierską. W ubiegłym roku zanotowano ponad dwukrotny wzrost liczby prac nadesłanych w jego ramach.

Źródło tekstu: Agencja Rozwoju Przemysłu/Serwis Kolejowy

Dofinansowanie spółki Przewozy Regionalne (obecnie Polregio) przez Agencję Rozwoju Przemysłu w wysokości 770 303 500 PLN, do którego doszło w 2015 roku, jest zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa – stwierdziła dziś, po przeprowadzeniu kompleksowego postępowania, Komisja Europejska.

Polregio podkreśla, że decyzja Komisji Europejskiej kończy definitywnie formalne postępowanie w sprawie pomocy na restrukturyzację, którą spółka otrzymała we wrześniu 2015 roku od Agencji Rozwoju Przemysłu. Pomoc w wysokości 770 303 500 PLN została udzielona na warunkach przewidzianych w planie restrukturyzacji zakończonej z sukcesem w kolejnych latach. Dzisiejsza decyzja oznacza, że Komisja Europejska wyjaśniła i potwierdziła zgodność środków pomocowych na rzecz Przewozów Regionalnych (obecnie Polregio) z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Szef Polregio Artur Martyniuk podkreśla, że decyzja KE to nowy etap w historii przewoźnika.

„To niezwykle ważna informacja, z której bardzo się cieszymy. Wydanie pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej poprzedziła czasochłonna i wieloaspektowa procedura sprawdzająca, która potwierdziła zgodność pomocy publicznej z unijnymi zasadami. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w ten proces. Otwieramy właśnie nową kartę w historii POLREGIO i polskich kolei oraz kontynuujemy dalsze intensywne prace dla poprawy jakości usług świadczonych pasażerom”– mówi Artur Martyniuk, prezes zarządu Polregio.

W 2020 roku Polregio, pomimo pandemii, utrzymało przychody na poziomie blisko 1,5 mld zł. Przewoźnik wypracował 23 mln zł zysku netto. Zadłużenie finansowe spółki zmniejszyło się o ponad 30 mln zł, a koszt działalności gospodarczej o 11 mln zł. Spółka podpisała wieloletnie umowy przewozowe z samorządami 14 województw na obsługę połączeń kolejowych o wartości 9 mld, w tym w 8 regionach aż na 10 lat. Zapewnia to firmie stabilną perspektywę finansową w okresie długoterminowym. Ponadto, w 2020 r. przewoźnik wyszedł z definicji spółki będącej w trudnej sytuacji ekonomicznej, co pozwala mu planować modernizację oraz zakup nowego taboru.

Polregio to największy pasażerski przewoźnik w Polsce istniejący od 20 lat. Każdego dnia na tory w całym kraju wyjeżdża około 1900 pociągów zamawianych i finansowanych przez samorządy wojewódzkie, które zatrzymują się na ponad 1900 stacjach i przystankach. Do wielu miejscowości w Polsce Polregio dojeżdża jako jedyny przewoźnik. Dzięki dynamicznemu rozwojowi w ostatnich latach z usług Polregio skorzystało nawet do 88 mln pasażerów rocznie. Udział przewoźnika w rynku kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce wynosi 27%. Większościowym udziałowcem spółki jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (50% i jeden udział).

Źródło tekstu: Polregio.pl/Serwis Kolejowy

Rząd planuje konsolidację Państwowych Przedsiębiorstw Samochodowych – wynika z projektu zamieszczonego w wykazie prac legislacyjnych i programowych prezesa Rady Ministrów. Zgodnie z propozycją, spółki PKS mają trafić pod nadzór ARP i PKP.

O szczegółach czytamy w projekcie rozporządzenia Rady Ministrów „w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Prezes Rady Ministrów lub inni członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne, w tym jednoosobowe spółki Skarbu Państwa”. Przypomnijmy, że w lutym ubiegłego roku weszła w życie ustawa na mocy której pod nadzór resortu Aktywów Państwowych trafiło ponad 200 państwowych firm. Wśród nich znalazły się spółki działające w ramach PKS i PKP.

Jak czytamy w nowym projekcie, minister aktywów państwowych po przejęciu nadzoru m.in. nad spółkami prowadzącymi przedsiębiorstwa komunikacji samochodowej, zapoznał się z ich stanem. W wyniku przeprowadzonych wstępnych analiz resort doszedł do wniosku, że mogą one działać tylko w ramach jednego, skonsolidowanego podmiotu. W celu weryfikacji tej koncepcji konieczne jest przeprowadzenie pogłębionych analiz i opracowanie biznesplanu. Zgodę na konsolidację PKS-ów będzie musiał także wydać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Minister Aktywów Państwowych zarekomendował, aby w celu przeprowadzenia koniecznych prac analitycznych, wykonywanie praw z akcji lub udziałów Skarbu Państwa w wybranych spółkach PKS przekazać Polskim Kolejom Państwowym S.A. W projekcie podkreślono, że spółka ta posiada odpowiednie doświadczenie w zakresie transportu, zaplecze analityczne a także instrumenty finansowe i prawne. Z kolei inne spółki, w których udział państwa jest nieznaczny albo są nierentowne, mają trafić pod nadzór Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Zgodnie z proponowanymi przepisami wykonywanie praw z akcji nad spółkami Strefy Ekonomicznej zostanie przekazane ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

Pełna lista rozwiązań zawartych w projekcie:

Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie miałaby przejąć nadzór nad spółkami:
- PKS Mrągowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie,
- PKS-IWOPOL spółka z ograniczoną w likwidacji z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej.
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemyślu,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach Spółka Akcyjna z siedzibą w Bytomiu,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wielkopolskim spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie,
- Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Gdyni,
- Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Poznaniu.

Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nadzorowałaby spółki:
- "POLBUS-PKS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej "POLONUS" w Warszawie Spółka Akcyjna,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa w Częstochowie Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Częstochowie,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim Spółka Akcyjna,
- Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna,
- WARS S.A.

Minister właściwy do spraw gospodarki objąłby nadzór nad spółkami:
- Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. z siedzibą w Warszawie,
- Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,  
- Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
- Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.,
- Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.,
- Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice” S.A.,
- Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,
- Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „Invest-Park” sp. z o.o.,
- Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie rządu projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w I kwartale 2021 roku. Za jego opracowanie odpowiada wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

pg

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram