fbpx

Będzie dojazd koleją z Kartuz i okolic do stolicy województwa podczas modernizacji linii nr 201. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na wykonanie tzw. bajpasu kartuskiego. Podróżni wsiądą do pociągów z przebudowanych, dostępnych peronów m. in. w Gdańsku Kokoszkach i Żukowie Zachodnim. Na budowę połączenia PLK przeznaczyły ponad 91 mln zł.

Inwestycja PLK umożliwi utrzymanie dotychczasowej częstotliwości kursowania pociągów z Gdańska do Kartuz i z powrotem, czyli co 60 minut. Czas przejazdu pociągu będzie zbliżony do obecnego. Bajpas kartuski będzie gotowy przed rozpoczęciem modernizacji linii kolejowej nr 201 z Maksymilianowa przez Kościerzynę do Gdyni. Po zakończeniu modernizacji linii nr 201 bajpas kartuski będzie mógł być wykorzystany jako lokalna, alternatywna linia do podróży z Pojezierza Kaszubskiego do stolicy województwa.

„Polski rząd – prowadząc wielkie, strategiczne inwestycje – nie zapomina też o codziennych lokalnych potrzebach mieszkańców. Modernizacja linii 201, niezbędna dla obsługi zaplecza transportowego trójmiejskich portów, mogłaby wywołać przejściowe trudności w dojazdach do Trójmiasta dla mieszkańców Kaszub. Ten problem zostanie rozwiązany. Tzw. bajpas kartuski zapewni utrzymanie codziennej komunikacji, pozwoli na wygodny dojazd do pracy, do szkoły czy na weekendowy wypoczynek. To już kolejna z serii inwestycji drogowych i kolejowych koordynowanych przez Ministerstwo Infrastruktury, które składają się na wielki boom inwestycyjny na Pomorzu” zaznaczył Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

„Zwiększamy dostępność komunikacyjną w całej Polsce i stawiamy na rozwój przyjaznego środowisku transportu kolejowego. Dla mieszkańców budowa tzw. bajpasu kartuskiego to rozwiązane ułatwiające podróże i poprawiające warunki życia. Takie przedsięwzięcie wpisuję się idee Roku Kolei. Budujemy kolej bezpieczną, komfortową i przewidywalną” wskazał Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

„PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie zwiększają możliwości połączeń w województwie pomorskim. Podpisanie umowy na bajpas kartuski potwierdza te działania. Chcemy, by podczas modernizacji linii 201 na odcinku Kościerzyna – Gdynia mieszkańcy mieli utrzymany dotychczasowy standard podróży koleją, która jest najefektywniejszym środkiem transportu”– podkreślił Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z konsorcjum firm PUH RAJBUD Sp. z o.o. oraz TORHAMER Sp. z o.o. Sp.k. na wykonanie dokumentacji projektowej oraz prac budowlanych dla tzw. bajpasu kartuskiego, w ramach projektu pn. „Przygotowanie linii kolejowych nr 234 na odcinku Gdańsk Kokoszki – Stara Piła oraz nr 229 na odcinku Stara Piła – Glincz jako trasy objazdowej” na czas realizacji projektu „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto”. Wartość inwestycji to 91,5 mln zł netto.

Podpisano także umowę o wartości 4,2 mln zł netto na nadzór inwestorski, który pełnić będzie konsorcjum firm Multiconsult Polska Sp. z o.o. oraz Biuro Realizacji Inwestycji KOLTECH Inwestor Sp. z o.o. Projekt i budowa przewidziane są do stycznia 2023 r.

Źródło: PKP PLK

Zakres prac

PLK zmodernizują około 9-kilometrowy odcinek linii 229 oraz zrewitalizują 7-kilometrowy odcinek linii 234, na których nastąpi przywrócenie prędkości pociągów pasażerskich do 80 km/h. Przebudowane zostaną perony w Gdańsku Kokoszkach, Leźnie, Starej Pile i Żukowie Zachodnim, które zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Będą wiaty, energooszczędne oświetlenie typu LED oraz gabloty informacyjne. Przebudowanych lub wyremontowanych zostanie 11 wiaduktów, przepustów i mostów, w tym dwie kratownicowe przeprawy nad Radunią. Poziom bezpieczeństwa zwiększy się na 7 przejazdach kolejowo-drogowych, dzięki nowym sygnalizatorom, oświetleniu, nawierzchni oraz systemowi rejestracji zdarzeń. W Gdańsku Kokoszkach i Starej Pile wbudowane zostaną nowe rozjazdy oraz dodatkowe tory, które umożliwią sprawne mijanie się pociągów.

Zgodnie z porozumieniem zawartym 13 sierpnia 2019 r., Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. przy współpracy z miastem Gdańsk odbuduje 1,5-kilometrowy odcinek linii nr 234 między przystankami Gdańsk Kokoszki i Gdańsk Kiełpinek.

Źródło tekstu: PKP PLK/Serwis Kolejowy

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w dalszym ciągu nie ogłosił przetargu dotyczącego zakupu hybrydowych pociągów pasażerskich mających obsługiwać połączenia regionalne. Planowano, że nastąpi to pod koniec 2020 r. Przyczyną opóźnienia jest m.in. zmiana harmonogramu prac na bajpasie kartuskim.

Budowa linii tworzących objazd kolejowy między Gdańskiem a Kartuzami realizowana jest przez PKP PLK S.A. oraz Pomorską Kolej Metropolitalną. W ramach projektu, trasa zostanie zelektryfikowana, co wymusza zastąpienie składów spalinowych nowymi składami o napędzie elektrycznym.

Z informacji opublikowanych przez portal Radia Gdańsk wynika, że zapotrzebowanie w oparciu o obecnie obowiązujący układ połączeń oszacowano na 14 EZT. Przez wzgląd na przesunięcie terminu ukończenia budowy bajpasa kartuskiego, urząd postanowił zmienić plany zakupowe. Zdecydowano, iż w skład nowego taboru, poza maksymalnie ośmioma pociągami elektrycznymi, wejdzie 6 hybryd posiadających moduł dojazdowy.

Województwo złożyło wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o współfinansowanie zakupu tych pojazdów. Z przeprowadzonej przez Departament Infrastruktury analizy ryzyka w zakresie możliwości pozyskania pomocy finansowej na wszystkie 14 pojazdów przyjęto, iż przetarg będzie obejmował zakup pierwszego pojazdu o napędzie elektryczno-spalinowym z opcją na pięć kolejnych i pierwszego pojazdu o napędzie elektrycznym z opcją na kolejne siedem pojazdów. Przyjęto, że występuje duże ryzyko uzyskania tylko częściowego wsparcia tego projektu z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Taki model zamówienia sprawdził się przy realizacji projektu zakupu 10 pojazdów o napędzie elektrycznym w ramach RPO WP na lata 2014-2020, gdzie podstawowym zamówieniem było pięć pojazdów” - powiedział cytowany przez Radio Gdańsk rzecznik pomorskiego UM Michał Piotrowski.

Jak wyjaśnia przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, woj. pomorskie zabezpieczyło w swoim budżecie kwotę w wysokości 55,35 mln zł na zakup jednej hybrydy i jednego EZT. Przetarg planowano ogłosić pod koniec ubiegłego roku, po uzyskaniu wsparcia z Funduszu Inicjatyw Lokalnych.

Rozstrzygnięcia w zakresie rozdziału środków okazały się być niekorzystne, a realizacja projektu bez pozyskania przez województwo wsparcia finansowego jest niemożliwa. W związku z powyższym plan uzupełnienia taboru przeniesiono do Krajowego Planu Odbudowy. Wymusiło to wprowadzenie zmian w Szczegółowych Istotnych Warunkach Zamówienia, aby spełniały one warunki KPO i Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa na lata 2021-2027.

Przewidujemy, iż postępowanie przetargowe w tym zakresie może zostać wszczęte w pierwszym kwartale 2021 roku” – stwierdził Piotrowski w wypowiedzi przytaczanej przez Radio Gdańsk.

Bajpas kartuski to inwestycja, która umożliwi dojazd z Kartuz do Gdańska podczas rozbudowy linii 201. Plany zakładają, że trasa zostanie oddana do użytku przed końcem 2022 roku. Dopiero jej uruchomienie pozwoli na rozpoczęcie prac na szlaku Gdynia – Kościerzyna – Bydgoszcz. Budowa kluczowego dla Pomorza objazdu kolejowego wyniesie około 43 mln zł.

hp

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram