fbpx

Urząd Transportu Kolejowego zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym spotkaniu organizowanym w ramach Ogólnopolskiego Forum Kolejowego, które rozpocznie się 16 czerwca o godz. 10. Tematem dyskusji będą zagadnienia związane z bezpieczeństwem i regulacją kolei przez 18 lat obowiązywania obecnej ustawy o transporcie kolejowym oraz funkcjonowania Prezesa UTK. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online.

Wprowadzenie czterech pakietów kolejowych, powołanie organów regulacyjnych, orzecznictwo i bezpieczeństwo w transporcie kolejowym oraz wprowadzenie zasad ochrony praw pasażera to główne tematy prelekcji na kolejnej konferencji w ramach Ogólnopolskiego Forum Kolejowego. Branżowe forum pod hasłem „Bezpieczeństwo i regulacja kolei – 18 lat obowiązywania ustawy o transporcie kolejowym i funkcjonowania Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego” odbędzie się w środę 16 czerwca. Podsumowaniem konferencji będzie debata, w trakcie której zebrani zmierzą się z zagadnieniami dotyczącymi kierunków i sposobu rozwoju transportu kolejowego oraz wyjaśnią, czy potrzebni są regulatorzy rynku kolejowego?

Udział w Forum potwierdzili m.in. dr hab. Małgorzata Manowska, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego; Maria-Theresia Röhsler, Przewodnicząca Grupy Niezależnych Regulatorów Rynku Kolejowego IRG-Rail oraz dr Josef Doppelbauer, Dyrektor Wykonawczy Agencji Kolejowej Unii Europejskiej.

Wydarzenie zaplanowane jest w formule mieszanej: prezentacje będą przedstawiane zdalnie, a panel dyskusyjny odbędzie się w formie transmisji dyskusji ekspertów zaproszonych do siedziby Urzędu Transportu Kolejowego. To trzecie z zaplanowanych na ten rok ośmiu spotkań Ogólnopolskiego Forum Kolejowego.

Konferencja jest kierowana przede wszystkim do organów administracji publicznej, przedsiębiorstw kolejowych, uczelni wyższych, organizacji społecznych oraz kancelarii prawnych.

Chętni do udziału Forum są proszeni o wypełnienie [formularza zgłoszeniowego].Agenda spotkania jest dostępna na [stronie] UTK.

Źródło: Utk.gov.pl

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

„Brak uwagi zabija” – to hasło tegorocznego Dnia Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych. Ogólnoświatowa kampania organizowana jest 10 czerwca pod patronatem Międzynarodowego Związku Kolei (UIC) – przypomina Urząd Transportu Kolejowego.

W Polsce do końca kwietnia doszło do 68 wypadków, w których zginęło 11 osób. By zmniejszyć liczbę wypadków z inicjatywy Prezesa UTK prowadzone są testy nowoczesnych systemów zabezpieczeń przejazdów. Urząd edukuje również użytkowników dróg.

Według danych i szacunków UIC na całym świecie jest pół miliona przejazdów kolejowych. Dlatego ważne jest, aby osoby przechodzące i przejeżdżające przez tory kolejowe przestrzegały przepisów ruchu drogowego i zwracały uwagę na znaki drogowe, sygnały i bariery, które mają ich chronić.

98% wszystkich wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych spowodowanych jest celowym lub przypadkowym łamaniem przepisów ruchu drogowego przez kierowców. W niektórych krajach rośnie liczba wypadków z innymi użytkownikami, jak piesi i rowerzyści, którzy ignorują ostrzeżenia i sygnały lub ich po prostu nie słyszą, gdyż noszą np. słuchawki.

Motto kampanii [ILCAD] w 2021 r. to „Brak uwagi zabija”. Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowych (International Level Crossing Awareness Day, ILCAD) to ogólnoświatowa kampania, zainicjowana przez UIC w celu zwiększenia świadomości i wiedzy na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Bezpieczeństwo w Polsce

W Polsce w 2020 r. na przejazdach kolejowo-drogowych doszło do 170 wypadków, w których zginęło 47 osób. Do końca kwietnia 2021 r. na przejazdach odnotowano 68 wypadków i 11 ofiar śmiertelnych. W Polsce najliczniejsze są przejazdy kategorii D, wyposażone jedynie w bierne systemy zabezpieczeń. Na tych przejazdach jest również najwięcej wypadków. Na przejazdach kategorii D w 2020 r. doszło do 109 wypadków, w których zginęły 23 osoby. Od stycznia do końca kwietnia 2021 r. na przejazdach kategorii D doszło do 47 wypadków. Życie straciło w nich 7 osób.

„Polska kolej jest bezpieczna, ale rokrocznie nawet 70% wypadków to zdarzenia z udziałem kierowców i osób przechodzących przez tory. Dlatego tak ważne dla poprawy bezpieczeństwa kolei są działania, które zmniejszą liczbę tych wypadków. Poza przebudową infrastruktury, z pewnością poprawę przyniesie edukacja i świadomość nieuchronnej kary w przypadku łamania przepisów. Takie inicjatywy podejmujemy” – zaznacza dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W lipcu 2020 r. w ramach pilotażu pod patronatem UTK uruchomiony został pierwszy system poprawy widoczności i monitorowania przejazdu kategorii D. Urządzenie zamontowano na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Imielin w województwie śląskim. System rejestrował informacje od sierpnia do listopada 2020 r. W okresie testowania systemu większość użytkowników przejazdu nie przestrzegała przepisów drogowych i ignorowała znaki ostrzegawcze. W pierwszym miesiącu testowania stosunek użytkowników przejazdu stosujących się (48%) i niestosujących się (52%) do przepisów był podobny, a w następnych miesiącach nastąpił wyraźny wzrost liczby kierowców nieprzestrzegających przepisów - 81%.

Kolejne testy rozpoczęto w 2021 r. Urządzenia pomiarowe zainstalowane zostały w Paszkurowicach koło Wrocławia, w Sędziszowie oraz  w Bielawie. Z analiz dostawcy systemów wynika, że średni poziom wykroczeń to 41% wszystkich kierujących. Jednak to dopiero początek testów.

Zabudowa takich urządzeń na ok. 500 przejazdach kolejowo-drogowych kategorii D to koszt ok. 87,5 mln zł. Założeniem jest pozyskanie dofinansowania ze środków UE w ramach Programu FENiKS lub Krajowego Programu Odbudowy. Natomiast sensem całego projektu jest zapewnienie sprawnego mechanizmu wykorzystania pozyskanych danych o naruszeniach prawa, czyli karanie osób naruszających zasady bezpiecznego pokonywania przejazdów kolejowych.

Edukacja dla poprawy bezpieczeństwa

Urząd Transportu Kolejowego przygotował dla kierowców i kandydatów na kierowców film edukacyjny „Bezpieczne przejazdy”. Animacja miała premierę w połowie października 2019 r. Powstała jako odpowiedź na dużą liczbę wypadków na przejazdach kolejowych. Materiał cieszy się bardzo dużą popularnością. W serwisie YouTube na kilku kanałach film miał blisko 1,5 miliona wyświetleń. Ponad 30 tysięcy razy wyświetlono go na stronach UTK.

Prezes UTK edukuje również najmłodszych. Prowadzona od 2017 r. [„Kampania Kolejowe ABC”] cieszy się ogromną popularnością i uznaniem odbiorców. Do końca 2020 r. w zajęciach edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa na terenach kolejowych wzięło udział już ponad 14,7 tys. dzieci z blisko 500 placówek oświatowych. Do końca 2021 r. zostanie przeprowadzonych 700 takich zajęć.

W drugiej edycji projektu „Kolejowe ABC II” planuje przeprowadzić zajęcia dla 10 tysięcy dzieci. Towarzyszyć temu będzie intensywna kampania medialna realizowana na bardzo szeroką skalę, obejmująca zarówno dzieci i młodzież, jak i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców. Dzięki rozszerzeniu działań edukacyjnych do końca 2023 r., łącznie w ramach obu projektów w zajęciach edukacyjnych weźmie udział 31 tysięcy dzieci z ponad 1000 placówek z całej Polski. Kampania jest dofinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość projektu to 60 mln zł.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

Do grona sygnatariuszy Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym dołączył Centralny Port Komunikacyjny. Swoje podpisy na Karcie Deklaracji złożyli Mikołaj Wild, Prezes Zarządu CPK, i Radosław Kantak, Członek Zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych.

Wydarzenie miało szczególny charakter, ponieważ odbyło się w wyjątkowym Europejskim Roku Kolei. Grono sygnatariuszy liczy dziś 243 przedstawicieli.

Inicjatywa, jaką jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego, z punktu widzenia polskiego transportu kolejowego ma szczególne znaczenie. Dzięki niej powstanie sieć rozbudowanej infrastruktury kolejowej, w tym kolei dużych prędkości, która zapewni szybki i dogodny dojazd z kluczowych punktów na mapie Polski. Będzie to węzeł komunikacyjny integrujący transport kolejowy z transportem lotniczym i drogowym.

„Bardzo cieszy mnie, że CPK włącza się w inicjatywę UTK i tak ważna inwestycja będzie odbywać się z zachowaniem zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. To ważne, by już na etapie planowania i późniejszej realizacji rozbudowy systemu kolejowego zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa”– powiedział dr inż. Ignacy Góra, Prezes UTK.

„Inwestycje kolejowe CPK to skrócenie czasów przejazdu oraz większa dostępność kolei dla mieszkańców wielu miast i regionów. To także krok w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Do tych aspektów dodajemy dzisiaj bezpieczeństwo. Zgodnie z inicjatywą UTK będziemy prowadzić nasze działania realizując założenia Deklaracji na każdym etapie naszych inwestycji”– zapewnił Mikołaj Wild, prezes spółki CPK.

Centralny Port Komunikacyjny przyłączając się do inicjatywy Prezesa UTK zadeklarował wdrożenie w swoje działania poniższych zasad:

Jak zaznacza Urząd Transportu Kolejowego w informacji dotyczącej podpisania Deklaracji przez przedstawicieli CPK, przyjęcie postawy gotowej do przestrzegania zasad kultury bezpieczeństwa w transporcie kolejowym już na etapie planowania i początków realizacji inwestycji z całą pewnością przyczyni się do tworzenia innowacyjnej i bezpiecznej infrastruktury kolejowej. Nowy sygnatariusz, którym jest Centralny Port Komunikacyjny, będzie stanowił ważny element na mapie polskiej sieci kolejowej.

Każdy, kto wyraża chęć podpisania Deklaracji, może zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie [formularza] zamieszczonego na stronie UTK. Od kwietnia bieżącego roku do grona jej sygnatariuszy [zalicza się] również redakcja „Serwisu Kolejowego”.

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Kolejarze apelują o bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych. Z uwagi na znoszenie obostrzeń, podróży samochodowych będzie coraz więcej – także przez skrzyżowania dróg i torów. Jednym z najczęstszych błędów kierowców jest omijanie slalomem zamkniętych zapór. Takie postępowanie prowadzi do tragedii, opóźnień pociągów i problemów w komunikacji.

99% wypadków na przejazdach wynika z nieodpowiedzialności kierowców. Najczęściej popełnianymi błędami są: omijanie slalomem zamkniętych zapór, ignorowanie znaku stop, wjeżdżanie pod opadające rogatki, zbyt szybka jazda. To zagrożenie życia kierowcy, jego pasażerów oraz pasażerów i obsługi pociągów.

Do innych błędów należą lekceważenie zasady niewjeżdżania na tory, jeśli nie ma możliwości zjazdu z przejazdu, a także jazda „na pamięć” – przeświadczenie, że „o tej porze nic nie jeździ”. Trzeba pamiętać, że czerwone światło absolutnie zakazuje wjazdu na skrzyżowanie. Zbliżając się do przejazdu należy ograniczyć prędkość i zachować szczególną ostrożność – upewnić się, że nie zbliża się pociąg.

Slalomem pod pociąg w Radziwiłłowie

Nierozsądnie zachował się kierowca na przejeździe w Radziwiłłowie w woj. mazowieckim.11 maja 2021 roku mężczyzna zignorował czerwone światła i zamknięte rogatki. Slalomem omijał zapory. Wjechał pod pociąg i został ranny. Pasażerowie składu nie zostali poszkodowani, ale stracili czas na przesiadki. Zdarzenie spowodowało utrudnienia dla wielu podróżnych na linii Warszawa – Łódź.

Kolejarze apelują do kierowców i pieszych o rozwagę - szczególnie w związku z luzowaniem obostrzeń sanitarnych, kiedy będzie więcej wyjazdów i wzmożony ruch. Apele są organizowane w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd – Szlaban na ryzyko! To różne w formie działania adresowane do wszystkich grup społecznych.

Żółta naklejka

PKP PLK przypomina o możliwości korzystania z żółtej naklejki, która ratuje życie w niebezpiecznych sytuacjach. Znajdują się na niej trzy ważne numery: indywidualny numer przejazdu, który precyzyjnie określa położenie; numer alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdrowie oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać sytuacje nie zagrażające bezpośrednio życiu.

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

W poniedziałek rozpoczął się Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021. Inicjatywa, która potrwa do 23 maja, jest wspierana przez kampanię społeczną Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko”.

Celem ustanowionego przez Organizację Narodów Zjednoczonych (ONZ) wydarzenia jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zagrożeń ruchu drogowego. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wykazuje, że wypadki drogowe są najczęstszą przyczyną przedwczesnej śmierci, w statystykach wyprzedzając choroby i tragiczne zdarzenia w innych obszarach życia.

W tym roku Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przebiega pod hasłem „Zarządzanie Prędkością”. Technologia pozwala pojazdom na osiąganie coraz większego tempa na trasach, co pociąga za sobą rezultaty pozytywne – skrócenie czasu podróży i transportu, jak i negatywne – zwiększenie prawdopodobieństwa dotkliwych w skutkach wypadków drogowych.

„Bezpieczny przejazd…” przyłącza się do głosu ONZ, jak zwykle apelując o rozwagę na drogach.

Kierowcy, utrzymujmy prędkość na tyle, na ile pozwalają rozsądek i zasady bezpieczeństwa. Zwłaszcza, gdy zbliżamy się do przejazdów kolejowo-drogowych. Wszyscy postawmy sobie »szlaban na ryzyko!«” – zachęcają aktywiści Kampanii.

Źródło tekstu: Bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Na Podkarpaciu podpisano umowę na budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 Naklik – Leżajsk – Szklary wraz z wiaduktem kolejowym w ciągu linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka. Kontrakt zawarto 17 maja. Nowe skrzyżowanie będzie gotowe w 2023 roku. Wartość inwestycji to 36 mln złotych.

Bezkolizyjne skrzyżowanie nie tylko poprawi bezpieczeństwo ruchu, ale także pozwoli na swobodny przejazd pod torami, wyeliminuje korki i znacznie usprawni komunikację. Pod torami będą dwa pasy ruchu (po jednym pasie w każdą stronę), chodnik i ścieżka rowerowa. Wysokość obiektu pozwoli na przejazd samochodów do wysokości 4,60 m. Realizacja inwestycji znacząco poprawi także parametry techniczne drogi, która zostanie dostosowana do obowiązujących standardów dla drogi klasy G. Zapewnione będą też sprawniejsze i bezpieczniejsze podróże koleją na trasie Rzeszów – Łańcut – Przemyśl.

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A pełnią funkcję Zamawiającego – PZDW jest liderem, a PKP partnerem realizowanego projektu.


Całkowita wartość projektu wynosi ponad 36 milionów złotych z czego ponad 9 milionów złotych to koszty ponoszone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Pozostałą kwotę - prawie 27 milionów złotych - na przedmiotową inwestycję przeznaczy ze środków własnych Województwo Podkarpackie, w tym 2 miliony – Jednostki Samorządu Terytorialnego: Powiat Łańcucki, Gmina Miasto Łańcut , Gmina Łańcut, Gmina Czarna, Gmina Żołynia, Gmina Białobrzegi oraz Gmina Rakszawa.


Wśród osób, które wzięły udział w uroczystości podpisania umowy, znaleźli się m.in.: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, posłowie na Sejm RP Kazimierz Gołojuch oraz Piotr Babinetz, marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, wiceprzewodniczący Sejmiku Podkarpackiego Jerzy Cypryś, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Piotr Miąso, zastępca dyrektora PZDW ds. Realizacji Inwestycji Magdalena Rak, członek zarządu spółki PKP PLK S.A. Arnold Bresch, oraz przedstawiciel Wykonawcy, prezes zarządu firmy INTOP TARNOBRZEG Grzegorz Bukała. Nie zabrakło również przedstawicieli samorządu terytorialnego, którzy współfinansują realizację inwestycji.

„To jest bardzo ważna inwestycja, gdyż zabiegano o nią pół wieku. Wielogodzinne oczekiwania samochodów na przejazd sięgają od sześciu do dziewięciu godzin na dobę. Inwestycja umożliwi płynność przejazdu, a co za tym idzie bezpieczeństwa na tym przejeździe” wskazał poseł Kazimierz Gołojuch.

„To skrzyżowanie było problematyczne od lat 70 XX w. Pomimo wielu prób i protestów, turyści często męczyli się przez zamykane rogatki. Około dwa lata temu młodzi inżynierowie Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich wpadli na rozwiązanie, którego wizja tworzy się dziś” – mówił starosta łańcucki Adam Krzysztoń, który wypowiadał się w imieniu partycypujących samorządów.

Przedmiotem zadania jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych, w tym m.in.:

Źródło tekstu: Pzdw.pl/Serwis Kolejowy

W Małkini wiadukt nad linią Warszawa – Białystok zwiększy bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i usprawni komunikację drogową. Kolejne elementy przeprawy montowane są nocą nad torami. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za kwotę 48 mln zł netto jest współfinansowana ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Ponad stumetrowa przeprawa w Małkini nad torami linii Warszawa – Białystok zastąpi przejazd kolejowo-drogowy. Zwiększy się poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Wykonawca pracuje nocą, aby nie zakłócać podróży.

Specjalny dźwig układa kolejne elementy wiaduktu drogowego. Nad torami na pięciu przęsłach będzie 65 betonowych belek – najdłuższe o długość 29 m. Montaż elementów zakończy się jeszcze w tym tygodniu. Na wiadukcie będzie jezdnia o dwóch pasach ruchu. Wcześniej wykonane zostały przyczółki i podpory przęseł. Obok nasypu budowane są ściany oporowe. Wykonawca rozpoczął prace przy dojazdach do wiaduktu. Efektem będzie sprawniejsza komunikacja m.in. dzięki budowie 2 rond. Dla pieszych i rowerzystów zaplanowano chodniki i ścieżkę rowerową. Zakończenie prac przewidziano w pierwszym kwartale 2022 roku.

Bezkolizyjne skrzyżowanie powstaje dzięki realizacji projektu „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”, współfinansowanemu z instrumentu Unii Europejskiej „Łącząc Europę” (CEF).

11 wiaduktów na Rail Baltica dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo i ułatwi komunikację

Na linii kolejowej Rail Baltica na terenie Mazowsza PLK zaplanowały budowę 11 bezkolizyjnych przepraw. Kierowcy pojadą po nowym wiadukcie w Toporze. Dwa wiadukty drogowe powstają w Łochowie. Od jesieni 2019 roku można już korzystać z przejść podziemnych pod torami w Jasienicy Mazowieckiej i Łochowie. Prace przewidziano w: Zielonka – tunel drogowy; Kobyłka Ossów – wiadukt drogowy; Kobyłka – tunel drogowy; Tłuszcz – wiadukt drogowy; Mokra Wieś – wiadukt drogowy. [czytaj więcej]

Źródło tekstu: Plk-sa.pl/Serwis Kolejowy

Warszawska Kolej Dojazdowa rozpoczęła kampanię informacyjną „Twoja bezpieczna WuKaDka”. Inicjatywa zwraca uwagę na bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych oraz kształtuje postawy i zachowania sprzyjające bezpieczeństwu na terenie kolejowym.

WKD jako przewoźnik i zarządca infrastruktury poprawia bezpieczeństwo i komfort podróży swoich pasażerów. W tym celu Spółka podejmuje szereg działań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa na terenie kolejowym, a w szczególności na przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych na jej linii.

Działania WKD w dążeniu do poprawy warunków bezpieczeństwa w 2018 roku zostały docenione przez Urząd Transportu Kolejowego. Podczas jubileuszowej Gali z okazji 15-lecia funkcjonowania UTK połączonej z finałem konkursu „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” WKD sp. z o.o. została uhonorowana w kategorii „rozwiązanie techniczne”. Statuetka „Kultura bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” została przyznana spółce za zrealizowanie i wdrożenie do użytkowania przedsięwzięcia związanego z zabudową samoczynnej sygnalizacji przejazdowej w obrębie przejazdów kolejowych kategorii D (samoczynnego systemu ostrzegania) na linii WKD. Uznanie Kapituły konkursowej dla działań na rzecz bezpieczeństwa wysoko podniosło poprzeczkę dla kolejnych inicjatyw podejmowanych przez WKD.

„Kwestie bezpieczeństwa są dla nas bardzo ważne. Chcemy, aby zarówno podróżni i uczestnicy ruchu drogowego mogli bezpiecznie dotrzeć do celu swojej podróży. Stąd pomysł kampanii „Twoja bezpieczna WuKaDka”, której głównym celem jest zachęcenie kierowców do rozwagi i zdjęcia nogi z gazu przed przejazdem kolejowym” – zaznacza Tomasz Tretter, Członek Zarządu WKD.

Kampania społeczna „Twoja bezpieczna WuKaDka” rozpoczęła się 6 maja. WKD jako organizator wraz z partnerami zaproszonymi do projektu podejmie w ramach tej kampanii szereg akcji uświadamiających o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą brak rozwagi, brawura na drogach czy pośpiech, które są najczęstszymi przyczynami śmiertelnych wypadków z udziałem uczestników ruchu drogowego. Komendy Powiatowe Policji z Grodziska Mazowieckiego i Pruszkowa będą prowadziły kontrole drogowe w najbliższej okolicy przejazdów kolejowych. W ramach działań kontrolnych kierowcy otrzymają od policjantów specjalnie opracowaną ulotkę informacyjną dotyczącą zagrożeń związanych z kolizją samochodu z pociągiem. Dodatkowo we współpracy z pozostałymi partnerami kampanii będą podejmowane zadania związane z uwrażliwieniem mieszkańców gmin, przez które przebiega linia WKD, na zagrożenie życia i zdrowia do których może dojść z udziałem pociągów na przejazdach WKD. Ponadto warszawska spółka wspólnie z partnerami medialnymi będzie zachęcać do właściwych zachowań na terenie kolejowym. Wywiady i audycje poświęcone tej tematyce będą prowadzone cykliczne, co miesiąc, od maja do listopada.

Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. realizując kampanię „Twoja bezpieczna WuKaDka” zachęca do dialogu uczestników ruchu drogowo-kolejowego, a także zwraca uwagę lokalnej społeczności na problem właściwego zachowania kierowców, rowerzystów i pieszych. WKD chce dotrzeć do wszystkich uczestników ruchu drogowego i uwrażliwić ich na zagrożenie panujące na przejazdach kolejowych.

Źródło: Wkd.com.pl

Źródło tekstu: Wkd.com.pl/Serwis Kolejowy

Do 30 czerwca 2021 r. autoryzowani zarządcy infrastruktury kolejowej oraz certyfikowani przewoźnicy kolejowi są zobowiązani przekazać Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego raporty w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy. Certyfikowane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe powinny złożyć w tym terminie sprawozdania z utrzymania za 2020 rok. UTK wyjaśnia, co powinny zawierać oba dokumenty.

Na [stronie internetowej Urzędu] zamieszczono wytyczne do opracowania raportu w sprawie bezpieczeństwa i sprawozdania z utrzymania.

Raport w sprawie bezpieczeństwa, stanowiący podsumowanie skuteczności działań przedsiębiorców w zakresie utrzymywania lub podnoszenia poziomu bezpieczeństwa systemu kolejowego, powinien również zawierać usystematyzowane dane statystyczne z zakresu bezpieczeństwa – wspólne wskaźniki bezpieczeństwa (CSI). Wzór formularza do przedstawienia wskaźników CSI za 2020 rok został zamieszczony pod tym samym adresem, co wytyczne. Szczegóły dotyczące sposobu złożenia raportu znajdują się w karcie usług „Złóż raport w sprawie bezpieczeństwa za poprzedni rok kalendarzowy” dla [przewoźników] i [zarządców infrastruktury].

Także do 30 czerwca certyfikowane podmioty odpowiedzialne za utrzymanie w zakresie obejmującym wagony towarowe (ECM) powinny złożyć sprawozdania z utrzymania za 2020 rok. Sprawozdania mają dostarczać wiedzy o skuteczności przyjętych i wdrożonych systemów zarządzania utrzymaniem (MMS). Więcej informacji na temat sprawozdań podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie w zakresie wagonów towarowych znajduje się w [karcie usług dla certyfikowanego ECM].

Podmioty pełniące równocześnie funkcję przewoźnika kolejowego lub zarządcy infrastruktury i podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie, opracowują i przesyłają oddzielnie raport w sprawie bezpieczeństwa i sprawozdanie z utrzymania.

Źródło tekstu: Utk.gov.pl/Serwis Kolejowy

6 maja to Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ustanowione przez Komisję Europejską święto ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa na drodze.

Powodem wprowadzenia Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego był stały wzrost liczby wypadków drogowych z udziałem pieszych, rowerzystów i motocyklistów. W tym dniu w całej Europie prowadzone są działania profilaktyczne, edukacyjne, a także debaty, konferencje i pokazy. To także świetna okazja, by przypominać uczestnikom ruchu, że za bezpieczeństwo na drodze odpowiedzialni jesteśmy wszyscy, zarówno jako piesi, rowerzyści czy kierujący pojazdami. Jazda zgodnie z przepisami prawa, a także wzajemny szacunek mają kluczowy wpływ na zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych.

Odbiorcami święta są zarówno instytucje decydujące w kwestiach poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i sami użytkownicy dróg. Ustanowienie Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest wyraźnym sygnałem dla decydentów o potrzebie aktywnego ich działania w zakresie tworzenia, zmiany oraz udoskonalania przepisów drogowych z myślą o osiąganiu coraz wyższego poziomu bezpieczeństwa.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. od kilkunastu lat stawiają sobie za cel poprawę bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym, szczególnie w obrębie przejazdów kolejowo-drogowych. Każdego roku dochodzi do kilkuset wypadków i kolizji, w których ginie kilkadziesiąt osób. [czytaj więcej] Tym tragediom można zapobiec, eliminując niewłaściwe i nieodpowiedzialne zachowania kierowców. Dlatego też prowadzone są różnorodne działania skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym przyszłych i zawodowych kierowców oraz instruktorów nauki jazdy.

Kolejarze organizują m.in. prelekcje edukacyjne dla najmłodszych i seminaria dla przedstawicieli lokalnych ośrodków szkolenia kierowców czy egzaminatorów z WORD, podczas których mówią o zasadach prawidłowego przekraczania przejazdów oraz o funkcjonowaniu projektu #ŻółtaNaklejkaPLK. W każdy piątek wakacji w ramach akcji „Bezpieczny piątek”, w pobliżu przejazdów i wzdłuż torów z tzw. „dzikimi przejściami” dystrybuują materiały edukacyjne, a także rozmawiają o bezpieczeństwie z kierowcami i pieszymi.

Wszystkie akcje realizowane są w ramach kampanii Bezpieczny przejazd – „Szlaban na ryzyko!”, której celem jest m.in. zwrócenie uwagi na to, jak ważne jest zachowanie szczególnej ostrożności oraz przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a także dążenie do minimalizacji liczby zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu ludzi na przejazdach kolejowo-drogowych oraz terenach kolejowych.

Poprawa bezpieczeństwa nie jest możliwa bez współdziałania wszystkich uczestników ruchu drogowego. Kampania Bezpieczny przejazd apeluje o respektowanie przepisów, rozwagę i rozsądek zarówno do kierujących, jak i pieszych.

Źródło tekstu: Bezpieczny-przejazd.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram