fbpx

U progu wakacji, Koleje Wielkopolskie chcą zachęcić do odwiedzenia ciekawych miejsc w Poznaniu i okolicach, dlatego teraz do akcji dołączają instytucje na terenie Wielkopolski. Jeśli zaplanujecie podróż pociągiem, wybierzcie ofertę Wspólnego Biletu Samorządowego.

Wspólny Bilet Samorządowy jest biletem kolejowym ważnym przez 24 godziny, uprawniającym do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Dolnośląskich, Kolei Małopolskich, Kolei Mazowieckich, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej oraz Arriva RP. Dzięki porozumieniu przewoźników samorządowych można podróżować po całej Polsce na jednym bilecie imiennym.

Poniżej pierwsze instytucje w Wielkopolsce, które przyznają zniżki posiadaczom Wspólnego Biletu Samorządowego:

Zasady korzystania ze Wspólnego Biletu Samorządowego regulują Warunki taryfowe oferty specjalnej Wspólny Bilet Samorządowy 

Przypominamy, że Wspólny Bilet Samorządowy ważny na przejazdy pociągami ośmiu przewoźników kolejowych uprawnia dodatkowo do zniżek w wybranych instytucjach kultury i przy korzystaniu z atrakcji turystycznych również poza Wielkopolską.

Pełną listę miejsc, które oferują zniżki, znajduje się [TUTAJ].

Źródło tekstu: koleje-wielkopolskie.com.pl/Serwis Kolejowy

Poeta i wielki miłośnik kolei, nie ma sobie równych. Piotr Goszczycki ustanowił swój kolejny rekord liczby przejechanych kilometrów z wykorzystaniem pojedynczego dobowego biletu metropolitalnego „24h+kolej”, honorowanego w pociągach Kolei Śląskich oraz w innych pojazdach uruchamianych przez ZTM. 

Piotr Goszczycki podczas ustanawiania rekordu przejechał 56 gmin Aglomeracji Śląskiej. Trasę pokonywał autobusami metropolitalnymi, tramwajami oraz oczywiście pociągami Kolei Śląskich. Jak mówi sam Pan Piotr, podczas podróży miał przyjemność spotkać wiele życzliwych i sympatycznych pracowników kolei, którzy zawsze służyli mu pomocą. 

"Jestem pozytywnie i mile zaskoczony Śląskiem. Zwłaszcza że porozmawiałem sobie z wieloma Konduktorami Kolei Śląskich. Mieli oni cenne wskazówki i podpowiedzi. Teraz, najważniejsze jest, żeby ZTM potrafił wykorzystać mój rekord, aby pokazać potencjał oraz korzyści płynące z  funkcjonowania biletu." - powiedział Piotr Goszczycki Serwisowi Kolejowemu.

Tym razem rekordziście udało się przejechać aż 740,876 km! Oznacza to, że godzina podróży kosztowała tylko 1 zł, a koszt 1 kilometra to zaledwie 3 grosze. Podczas podróży Panu Piotrowi towarzyszył Marcin Krachulec.

Jak poinformował nas Pan Piotr to nie ostatnie ustanawianie rekordu.

"Ustanowienie nowego rekordu będzie pewnie kwestią jakieś czasu. Na oku mam kilka regionów, ale wybór będzie uzależniony od podejścia Przewoźnika."

Podróżnik na bieżąco informował o swoich poczynaniach na mediach społecznościowych.

Serwis Kolejowy składa Piotrowi Goszczyckiemu serdeczne gratulacje, a pasjonatom kolei przypomina o wywiadzie z podróżnikiem, w którym opowiada w nim m.in. o powstającej antologii kolejowej „Pocztówka z podróży pociągiem”. [czytaj więcej]

MA

Osoby kupujące bilet na podróż pociągami Kolei Śląskich w kasach mobilnych pojazdów u obsługi pociągu mogą otrzymać voucher (na rewersie biletu), który przy zakupie trasy długiej zwiedzania Stadionu Śląskiego upoważni ich do darmowego wejścia na punkt widokowy areny głównej.

Aby zrealizować voucher, należy zakupić bilet na trasę długą zwiedzania Stadionu Śląskiego za pomocą strony internetowej obiektu lub w kasie na miejscu. Po okazaniu biletu Kolei Śląskich uprawniającego do skorzystania z promocji uczestnik promocji będzie mógł bezpłatnie wejść na punkt widokowy ulokowany 26 metrów nad poziomem murawy.

Przewoźnik informuje, że zwiedzanie Stadionu Śląskiego na trasie długiej pozwala zobaczyć miejsca, które nie są dostępne dla publiczności podczas organizacji największych wydarzeń. Są to m.in. szatnia reprezentacji Polski, loże VIP, sala muzealna oraz stadionowy komisariat policji.

Więcej informacji o zwiedzaniu obiektu można znaleźć [TUTAJ].

Źródło tekstu: kolejeslaskie.com/Serwis Kolejowy

Dzisiaj (07.04) o godzinie 12:00 rozpoczęła się kolejna edycja programu DiscoverEU. W konkursie organizowanym przez Komisję Europejską udział mogą wziąć osiemnastoletni obywatele państw Unii Europejskiej. Nagroda w konkursie DiscoverEU umożliwia darmowe podróżowanie przez okres jednego miesiąca pociągami różnych europejskich operatorów. W 2021 roku do konkursu przystąpiło ponad 10 tys. młodych Polaków, niemal połowa z nich została nagrodzona darmowymi biletami i wyruszyła w podróż po Europie.

Ideą programu DiscoverEU jest stworzenie zachęty do podróży, zwiedzania, jak również tworzenia nowych znajomości oraz międzynarodowej, europejskiej wspólnoty. Praktyczny wymiar to rozwijanie samodzielności, zdolności organizacyjnych i adaptacyjnych oraz kompetencji językowych u młodych Europejczyków. Współpraca Komisji Europejskiej i przewoźników kolejowych to również promocja kolei jako najbardziej ekologicznego środka transportu. Bilet DiscoverEU to dostęp do szerokiej sieci połączeń i ponad 40 000 destynacji – wśród których są duże metropolie, a także urokliwe i zabytkowe miasteczka oraz ośrodki turystyczne. To również świetna szansa do zawarcia nowych znajomości na całe życie.

Program skierowany jest do osiemnastolatków, którzy posiadają obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej. Formularz zgłoszeniowy oraz wszystkie niezbędne informacje można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: DiscoverEU | European Youth

Bilet występuje w dwóch formach – wersji elastycznej, gdzie podróżujący dokonuje zmian na bieżąco oraz w wersji, gdzie wcześniej trzeba zaplanować podróż. Wygrany bilet uprawnia do podróżowania przez 30 dni (następujących po pierwszej podróży) pomiędzy 1 czerwca a 30 lipca 2023 roku. W tym roku stawką jest nie tylko bilet. Wraz z nim można wygrać kartę zniżkową DiscoverEU, zapewniającą atrakcyjne rabaty na wejścia do obiektów kulturowo-edukacyjnych i na wydarzenia sportowe. Umożliwi ona również tańsze podróżowanie w danych miastach, a także zniżki na zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Jak wybierani są zwycięzcy?

Komisja Europejska uszereguje kandydatów według narodowości na podstawie odpowiedzi udzielonych przez nich na pytania quizowe. Liczba biletów przysługujących osiemnastolatkom z danego kraju jest proporcjonalna do liczby ludności tego kraju w stosunku do pozostałych państw Wspólnoty. Informacje o otrzymaniu biletu wysyłane będą na podane w aplikacji adresy e-mail. Co istotne tworzona jest także lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji laureata z biletu zostaje on przekazany kolejnej osobie z listy. Jeśli z powodu wieku lub innych przyczyn kandydat nie będzie mógł wziąć udziału w konkursie, nic straconego – kolejna edycja wystartuje jeszcze w tym roku.

Grupa Eurail

Operatorem programu jest Grupa Eurail, zrzeszająca 36 europejskich przewoźników kolejowych i promowych. W Polsce program biletów Interrail i Eurail wspierany i realizowany jest przez PKP Intercity S.A. Bilety Interrail w ofercie regularnej dostępne są do kupienia na dworcach we wszystkich kasach PKP Intercity. Więcej informacji na specjalnie dedykowanej stronie.

Źródło tekstu: intercity.pl/Serwis Kolejowy

Koleje Mazowieckie informują, że w związku ze zniesieniem od 1 marca 2022 r. większości ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych na skutek stanu epidemii koronawirusa Covid-19, natychmiast odwołuje się szczególne zasady zwrotu należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystane bilety okresowe ważne na przejazdy pociągami Kolei Mazowieckich.

W związku z powyższym podróżni, którzy rezygnują z przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich, mogą dokonać zwrotów biletów okresowych odcinkowych imiennych (tygodniowych, dwutygodniowych, miesięcznych), sieciowych KM (dobowych, 3-dniowych, miesięcznych) oraz abonamentowych w kasie biletowej w terminach wskazanych § 14 Regulaminu odprawy, oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt przez „Koleje Mazowieckie-KM” (RP-KM):

- całkowicie niewykorzystanych,

- częściowo niewykorzystanych, proporcjonalnie do liczby dni niewykorzystanych, po potrąceniu odstępnego.

            Podróżny zwracając bilet imienny KM całkowicie lub częściowo niewykorzystany, przed przekazaniem go kasjerowi zobowiązany jest do trwałego wykreślenia numeru dokumentu ze zdjęciem wpisanego na bilecie (skutecznie w sposób uniemożliwiający odczytanie).

            W przypadku złożenia w kasie biletowej wniosku o zwrot za bilet zakodowany na Karcie Mazowieckiej, do wniosku należy dołączyć Potwierdzenie skasowania biletu.

Natomiast zwrotu biletów okresowych:

1)  kwartalnych, rocznych: całkowicie lub częściowo niewykorzystanych;

2)  w przypadkach szczególnie uzasadnionych i niezależnych od podróżnego, np. zwolnienie lekarskie, pobyt w szpitalu, jeśli nie mogły być zwrócone w terminach określonych w § 14 RP-KM;

3)  na które została wystawiona faktura,

dokonuje Wydział Kontroli Dochodów, w drodze pisemnego wniosku przesłanego na adres:

„Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. Wydział Kontroli Dochodów ul. Lubelska 26, 03-802 Warszawa

lub  elektronicznie na adres e-mail wnioski.mfd@mazowieckie.com.pl. Formularz Wniosku o zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany bilet/wydanie faktury dostępny jest [TUTAJ].

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zaistnienie przypadku szczególnego, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

W przypadku:

1)  braku potwierdzenia sprzedaży za bilety opłacone kartą płatniczą – dopuszcza się możliwość zwrotu należności za bilety opłacone bezgotówkowo po przedstawieniu potwierdzenia płatności z wyciągu bankowego, na którym widnieje numer karty płatniczej,

2)  wniosków przesłanych przez podróżnych elektronicznie, umożliwia się zwrot należności na podstawie załączonej kopii biletu. Podróżny zobowiązany jest przed wysłaniem kopii do własnoręcznego, w sposób trwały przekreślenia po przekątnych czołowej strony biletu i dokonania równolegle do linii przekreślenia adnotacji „ZWROT” oraz trwałego wykreślenia w sposób uniemożliwiający odczytanie wpisanego na bilecie numeru dokumentu ze zdjęciem,

3)  wniosków, dotyczących zwrotów biletów okresowych zakodowanych na Karcie Mazowieckiej,

w przypadku braku możliwości usunięcia zapisu biletu z pamięci elektronicznej karty numer biletu zostanie zastrzeżony.

Źródło tekstu: mazowieckie.com.pl/Serwis Kolejowy

12 października ruszyła kolejna odsłona konkursu DiscoverEU organizowanego przez Komisję Europejską. Dzięki inicjatywie aż 60 000 młodych obywateli Unii Europejskiej może liczyć na bezpłatny bilet Interrail umożliwiający podróż na połączeniach oferowanych przez europejskich przewoźników kolejowych.

Pierwsza edycja DiscoverEU odbyła się w 2018 r., od tego czasu w ramach programu nagrodzonych zostało 70 000 nastolatków spośród 350 000 zgłoszonych. Dla aż 66% z nich była to pierwsza zagraniczna podróż w życiu. Program ma na celu wzmocnienie w uczestnikach wartości europejskich i poczucia wspólnoty oraz zwiększenie kompetencji takich jak samodzielność, umiejętności językowe, łatwość adaptacji i organizacji. Podróż z biletem Interrail jest również szansą na zapoznanie się z transportem kolejowym w Europie, bilet otwiera bowiem drogę do aż 40 000 miejsc na całym kontynencie.

Aby zdobyć bilet, należy wypełnić formularz i odpowiedzieć na kilka pytań z ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej i inicjatywach, jakie UE kieruje do młodych osób. Aplikacje przyjmowane są do 26 października do godz. 12:00. Kontakt z innymi uczestnikami programu umożliwia grupa na Facebooku #DiscoverEU official. Facebook Group otwiera się w nowym oknie, dzięki której poznanie rówieśników podróżujących w podobnym miejscu i czasie staje się łatwiejsze.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie udział wziąć mogą osoby urodzone między 1 lipca 2001 r. a 31 grudnia 2003 r. i posiadające obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej. Program skierowany jest do osiemnastolatków, ale w tym roku wyjątkowo zgłaszać mogą się również osoby mające 19 i 20 lat, ponieważ w związku z pandemią i utrudnieniami w podróży, poprzednie edycje DiscoverEU nie mogły odbyć się zgodnie z planem.

Podróżować możesz samodzielnie lub w grupie do 5 osób. W przypadku chęci podróżowania w grupie aplikację złożyć powinien najpierw lider grupy, a następnie udostępnić pozostałym kod otrzymany po zarejestrowaniu zgłoszenia. Członkowie grupy będą musieli użyć tego kodu, aby dołączyć do założonej grupy online.

Jak wziąć udział w konkursie?

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: DiscoverEU | European Youth Portal (europa.eu) otwiera się w nowym oknie.

Zgłoszenie składa się z kilku etapów.

W pierwszym kroku, aby zweryfikować czy kwalifikujesz się do konkursu, poproszony zostaniesz o podanie daty urodzenia i obywatelstwa. Po wyrażeniu odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz zasady konkursu będziesz musiał wskazać czy planujesz podróżować sam/sama, czy w grupie.

Przeprowadzona zostanie weryfikacja Twojego adresu e-mail. Sprawdzenie poprawności jest istotne, ponieważ w późniejszych etapach całość komunikacji będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Następnie zaproszony zostaniesz do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w którym należy podać swoje dane osobowe: narodowość, datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania, region i numer dokumentu tożsamości lub paszportu. Młodzi ludzie o ograniczonej sprawności ruchowej i/lub niepełnosprawni będą mieli możliwość wskazania tutaj swoich szczególnych potrzeb.

Po wypełnieniu danych osobowych należy uzupełnić quiz składający się z 5 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej oraz o jej inicjatywach skierowanych do młodych ludzi. Na koniec należy odpowiedzieć na otwarte pytanie dodatkowe.

W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych informacji na temat swoich planów podróży (tj., kiedy planujesz rozpocząć podróż, czy po raz pierwszy będziesz podróżować sam, czego chciałbyś się nauczyć dzięki temu doświadczeniu, w jaki sposób sfinansujesz swoją podróż i skąd dowiedziałeś się o inicjatywie DiscoverEU). Informacje podane w tej sekcji nie są wiążące i nie będą miały żadnego wpływu na proces selekcji. Będą służyć wyłącznie do celów statystycznych i informacyjnych dla Komisji Europejskiej w celu ulepszenia inicjatywy DiscoverEU. 

Po złożeniu wniosku otrzymasz wiadomość potwierdzającą zgłoszenie, która będzie zawierać informację o rejestracji wniosku, kod wniosku oraz harmonogram przekazania decyzji o przyznaniu nagrody.

Co mogę wygrać?

Do wyboru są dwie formy biletu Interrail, pierwsza elastyczna i umożliwiająca dokonywanie zmian w trakcie podróży, druga z ustalonym dokładnym planem podróży i rezerwacjami miejsc dokonanymi z wyprzedzeniem przez dedykowanego operatora. Podróżować będzie można w terminie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Z elastycznym biletem Interrail Global Pass będziesz mógł podróżować po wszystkich krajach Unii Europejskiej przez określoną liczbę dni w okresie 1 miesiąca. W jednym dniu podróży możesz podróżować dowolną liczbą pociągów. Terminy podróży pozostają elastyczne, ale po rozpoczęciu wybranego pierwszego dnia podróży, Twój bilet ważny będzie przez jeden miesiąc. Datę początkową można zmienić w dowolnym momencie przed rozpoczęciem danego dnia (00:00 CET). W ramach biletu Global Pass można odbyć również dwie podróże w kraju zamieszkania tzw. „Wyjazd” i „Powrót” pozwalające na podróż między miejscem zamieszkania a granicą, portem lotniczym lub morskim. Z Wyjazdu i Powrotu można skorzystać również w trakcie trwania ważności biletu, nie musi to być pierwsza i ostatnia podróż.

W przypadku biletów z ustalonym wcześniej planem podróży należy wybrać konkretne daty, które nie będą mogły zostać zmienione po wysłaniu formularza rezerwacji. Liczba krajów, które można odwiedzić w ramach tej opcji, jest ograniczona do 2. Dlatego też opcja ta może okazać się nieodpowiednia, jeśli chcesz odwiedzić kilka krajów. I odwrotnie, jeśli zdecydujesz się odwiedzić tylko jeden kraj, opcja podróży ze stałym planem jest dobrym rozwiązaniem. Wybór biletu z ustalonym planem podróży, nie będzie wymagał od Ciebie ponoszenia dodatkowych kosztów rezerwacji miejsc, ale istnieje w tym zakresie limit budżetowy (258 EUR).

Jak wybierani będą zwycięzcy?

Komisja Europejska uszereguje kandydatów według narodowości na podstawie odpowiedzi udzielonych przez nich na pytania quizowe i pytanie dodatkowe. Liczba biletów przysługujących nastolatkom z danego kraju jest proporcjonalna do liczby ludności tego kraju w stosunku do pozostałych krajów UE.

Informacje o otrzymaniu biletu wysyłane będą na podane w aplikacji adresy e-mail. W przypadku trafienia na listę rezerwową szansa na zdobycie nagrody wciąż istnieje. W przypadku rezygnacji z biletu innych laureatów bilety zostaną przekazane kolejnym osobom z listy rezerwowej.

Jak mogę skorzystać z biletu?

Bilety Interrail Global Pass dostępne będą w formie biletów mobilnych tzw. mPassów. Umożliwiają one bardziej elastyczną podróż, zarządzaną z poziomu aplikacji Rail Planner App. Aplikację możesz bezpłatnie pobrać na telefon z systemem iOS lub Android. Po wprowadzeniu w niej kodu biletu oraz podaniu wymaganych danych takich jak imię, nazwisko i nr paszportu lub dowodu osobistego uzyskasz dostęp do swojego biletu Interrail.

Po utworzeniu wycieczki podpiętej do Twojego biletu będziesz mógł aktywować bilet poprzez określenie daty rozpoczęcia podróży, czyli jej pierwszego dnia. Bilet będzie ważny przez 1 miesiąc od tej daty. Dzień ten może zostać zmieniony w każdym momencie przed jego rozpoczęciem. Aby móc skorzystać z biletu w pociągu, musisz wyszukać interesujące Cię połączenie i dodać je do swojego biletu. Dzięki temu możliwe będzie wygenerowanie kodu dla każdego dnia, w którym zamierzasz podróżować pociągiem. Kod ten będzie ważny dla wszystkich zaplanowanych na ten dzień połączeń i będzie podlegał kontroli przez konduktora. Aby skorzystać z aplikacji i zarządzać swoim biletem potrzebne jest połączenie online, aplikacja wymaga łączenia się z Internetem co najmniej raz na 72 godziny.

Czy bilet obejmuje rezerwacje miejsc w pociągach?

Koszt rezerwacji miejsc nie jest uwzględniony w bilecie. Rezerwacja miejsca, w przypadku gdy jest obowiązkowa na danym połączeniu, musi zostać dokonana osobno przez pasażera. Większość pociągów dużych prędkości oraz pociągów międzynarodowych wymaga dokonania rezerwacji jednak posiadając bilet Interrail z łatwością możesz ich uniknąć wybierając bardziej okrężne trasy lub połączenia regionalne. Informacja o obowiązku dokonania rezerwacji jest widoczna w aplikacji Rail Planner App po wyszukaniu danego połączenia. Kontroli w pociągu będzie podlegał bilet dzienny wygenerowany w aplikacji oraz w przypadku takiego obowiązku, rezerwacja miejsca do siedzenia. Więcej informacji na temat możliwości dokonywania rezerwacji będzie dostępnych na stronie operatora i będzie przekazanych laureatom.

Grupa Eurail

Operatorem programu jest Grupa Eurail, zrzeszająca 36 europejskich przewoźników kolejowych i promowych. W Polsce program biletów Interrail i Eurail wspierany i realizowany jest przez PKP Intercity S.A. Bilety Interrail w ofercie regularnej dostępne są do kupienia na dworcach we wszystkich kasach PKP Intercity.

Więcej informacji o ofercie biletów Interrail znajdziesz [TUTAJ].

Źródło tekstu: intercity.pl/Serwis Kolejowy

Od 15 października zmieniają się przepisy regulujące kwestię ważności w czasie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Od tego dnia konieczne będzie posiadanie na legitymacji hologramu potwierdzającego status studenta lub doktoranta.

Legitymacje studenckie i doktoranckie były ważne w okresie tego ograniczenia i będą ważne jeszcze przez 60 dni po jego zakończeniu, bez konieczności potwierdzania ich ważności (uzyskania nowego hologramu). Oznacza to, że studenci i doktoranci w trakcie podróży pociągiem mogą posługiwać się legitymacjami, które ostatnie potwierdzenie ważności mają z semestru zimowego 2019/2020, tylko do 14 października 2021 r. Na podróże po tej dacie konieczne będzie posiadanie na legitymacji hologramu potwierdzającego status studenta lub doktoranta w danym semestrze bieżącego roku akademickiego.

Opisane zasady dotyczą wyłącznie studentów oraz doktorantów. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz słuchacze szkół policealnych posiadający uprawnienie do ulgi 37% podczas podróży transportem zbiorowym już wcześniej musieli posiadać legitymację z aktualnym przedłużeniem ważności na dany rok szkolny.

Podstawa prawna dostępna [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Rozwija się współpraca PKP Intercity i PKS Polonus. Pod koniec marca spółki podpisały porozumienie w tej sprawie. Teraz ruszyła integracja systemów sprzedażowych obydwu przewoźników, której celem jest włączenie oferty autobusowego operatora do Wspólnego Biletu.

Zakup biletów na połączenia realizowane przez PKP Intercity oraz PKS Polonus w systemach sprzedaży każdego z operatorów został połączony w jedną ścieżkę zakupową, a dane o rozkładach jazdy obydwu przewoźników zostały zintegrowane.

Wprowadzona funkcjonalność jest wynikiem podpisanego w marcu br. przez PKP Intercity i PKS Polonus porozumienia o współpracy. Jego celem jest włączenie przewoźnika autobusowego do Wspólnego Biletu. Dzięki niemu pasażerowie kolei w Polsce mogą podróżować pociągami kilku przewoźników kolejowych na podstawie jednego wspólnego biletu. Od początku założeniem tej oferty była jej szeroka integracja, obejmująca także innych operatorów transportu zbiorowego. Podpisany w marcu br. dokument wyznacza drogę do włączenia oferty PKS Polonus do Wspólnego Biletu. Integracja systemów sprzedaży, za pośrednictwem których dystrybuowane są bilety na przejazdy realizowane przez obydwu przewoźników, wzajemna sprzedaż oraz wspólna prezentacja oferty dla pasażerów to początek tej  drogi.

"Rozwój współpracy PKP Intercity i PKS Polonus jest dużym krokiem w stronę budowy spójnej sieci transportowej dla całej Polski, która sprawi, że podróżowanie po kraju stanie się dużo prostsze, szybsze i bardziej komfortowe. Należy też podkreślić, że szersza współpraca przewoźników kolejowych i autobusowych w transporcie publicznym to jeden z elementów Polskiego Ładu.  Kolej i transport autobusowy mają wspólny cel – zapewniać jak największe możliwości dojazdu. Kluczowa jest tutaj współpraca przy tworzeniu wspólnej oferty, co właśnie się dzieje. Pociągi i autobusy nie muszą ze sobą konkurować, mogą się wzajemnie uzupełniać. Tam gdzie po torach kolej nie dotrze, tam pasażera dowiezie przewoźnik autobusowy" – mówi Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity.

Dalsze etapy rozwoju współpracy przewoźników

"Kolejnym etapem współpracy PKP Intercity i PKS Polonus będzie uruchomienie wzajemnej sprzedaży biletów w kasach stacjonarnych obydwu przewoźników, a następnym krokiem będzie uruchomienie wzajemnej sprzedaży przez internet bezpośrednio z systemu internetowego każdego z przewoźników. Wzajemne uzupełnianie siatki połączeń i coraz większe upraszczanie procesu zakupowego to duża zmiana na plus dla pasażerów. Dzięki zacieśnianiu współpracy z PKP Intercity podróżowanie po Polsce stanie się dużo łatwiejsze. Naszym celem jest dołączenie do Wspólnego Biletu, który pozwoli na łączone kolejowo-autobusowe podróże po kraju na jednym bilecie" – tłumaczy Wojciech Gąsowski, członek zarządu PKS Polonus S.A.

Trzecim etapem będzie włączenie oferty PKS Polonus do Wspólnego Biletu i Pakietu Podróżnika. Celem wspólnych działań będzie uruchomienia wzajemnej sprzedaży w kasach stacjonarnych wszystkich przewoźników kolejowych uczestniczących we Wspólnym Bilecie, jak również uruchomienia sprzedaży oferty Pakiet Podróżnika z odcinkami PKS Polonus w kasach wszystkich przewoźników uczestniczących we Wspólnym Bilecie, w kasach PKS Polonus oraz w systemie  Bilkom. Planowane jest również umożliwienie pasażerom kupowania biletów PKS Polonus w ramach oferty Wspólny Bilet w kasach wszystkich przewoźników uczestniczących w tym projekcie, w kasach PKS Polonus, w systemie  Bilkom oraz na platformie Dworzec Online.

Więcej na temat współpracy PKP Intercity i PKS Polonus przeczytasz [tutaj].

Źródło tekstu: PKS Polonus/Serwis Kolejowy

Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Koleje Mazowieckie zapraszają młodzież w wieku od 18 do 26 lat do udziału w konkursie, w którym do wygrania są trzy darmowe bilety kolejowe, na podstawie których zwycięzcy pojadą w zaplanowaną przez siebie podróż po Polsce i zrelacjonują ją w mediach społecznościowych.

Celem konkursu jest promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie oraz zwiększenie udziału tej grupy społecznej w podróżach w ramach publicznego transportu zbiorowego. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na temat rozwoju transportu kolejowego w Polsce i popularyzować wiedzę w tym zakresie.

Co zrobić, aby wygrać bilet?

Ogłoszenie wyników konkursu

Laureatów wyłoni Kapituła Konkursowa, która będzie oceniała zgłoszenia na podstawie kreatywności oraz oryginalność ich opisu. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.mazowieckie.com.pl, do 11 sierpnia br. Każdy z trzech wyłonionych laureatów zostanie reporterem YOUMOBIL – pojedzie w zaplanowaną przez siebie podróż i będzie ją relacjonował w wybranych mediach społecznościowych po polsku i po angielsku. Odwiedzi i opisze siedem wybranych przez siebie miast, wykona „zadanie specjalne”, zrelacjonuje swoje wrażenia i doświadczenia, zwłaszcza w odniesieniu do transportu publicznego.

Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży

Konkurs jest organizowany w ramach projektu CE1307 YOUMOBIL („Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”), którego Województwo Mazowieckie jest partnerem. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Interreg Central Europe 2014 – 2020 (dalej zwanego Projektem), którego celem jest promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie oraz zwiększenie udziału tej grupy społecznej w podróżach w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Jak pisze YOUMOBIL na Twitterze” - “Czy znasz kogoś zainteresowanego? Ostateczny termin to 9/8, więc pospiesz się!”, warto się pospieszyć, ponieważ ostateczny termin składania zgłoszeń przypada na 9 sierpnia.

Źródło tekstu: Koleje Mazowiecki/Serwis Kolejowy

Wraz z rozpoczęciem wakacji Koleje Mazowieckie wprowadzają do swojej oferty „Bilet Turysty”. Pasażerowie mogą korzystać z nowej taryfy od dziś do końca sierpnia. Koszt biletu to 67 zł.

Imienny „Bilet Turysty” uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich. Z oferty korzystać można przez trzy dowolnie wybrane dni w terminie ważności biletu, na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Szulborze Wielkie, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kamienna, Drzewica.

Bilet jest ważny przez 10 dni, licząc od momentu wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Wraz z nim kupujący otrzyma karnet, na którym w kasie Kolei Mazowieckich lub u kierownika pociągu, na zasadach określonych w warunkach taryfowych oferty, można dokonać legalizacji każdego z trzech dni podróży.

„Bilet Turysty” można nabyć w kasach biletowych i biletomatach, jego cena to 67 zł. Z oferty można korzystać od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. Szczegółowe zasady są dostępne na [stronie przewoźnika] oraz pod numerem telefonu 22 364 44 44.

Pasażerowie, którzy zakupią bilet otrzymają zniżkę na zwiedzanie placówek partnerskich akcji [Koleją do Kultury]. Przewoźnik przypomina także, że w pociągach Kolei Mazowieckich można bezpłatnie przewieźć psa i rower.

Źródło tekstu: Koleje Mazowieckie/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram