fbpx

12 października ruszyła kolejna odsłona konkursu DiscoverEU organizowanego przez Komisję Europejską. Dzięki inicjatywie aż 60 000 młodych obywateli Unii Europejskiej może liczyć na bezpłatny bilet Interrail umożliwiający podróż na połączeniach oferowanych przez europejskich przewoźników kolejowych.

Pierwsza edycja DiscoverEU odbyła się w 2018 r., od tego czasu w ramach programu nagrodzonych zostało 70 000 nastolatków spośród 350 000 zgłoszonych. Dla aż 66% z nich była to pierwsza zagraniczna podróż w życiu. Program ma na celu wzmocnienie w uczestnikach wartości europejskich i poczucia wspólnoty oraz zwiększenie kompetencji takich jak samodzielność, umiejętności językowe, łatwość adaptacji i organizacji. Podróż z biletem Interrail jest również szansą na zapoznanie się z transportem kolejowym w Europie, bilet otwiera bowiem drogę do aż 40 000 miejsc na całym kontynencie.

Aby zdobyć bilet, należy wypełnić formularz i odpowiedzieć na kilka pytań z ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej i inicjatywach, jakie UE kieruje do młodych osób. Aplikacje przyjmowane są do 26 października do godz. 12:00. Kontakt z innymi uczestnikami programu umożliwia grupa na Facebooku #DiscoverEU official. Facebook Group otwiera się w nowym oknie, dzięki której poznanie rówieśników podróżujących w podobnym miejscu i czasie staje się łatwiejsze.

Kto może wziąć udział w konkursie?

W konkursie udział wziąć mogą osoby urodzone między 1 lipca 2001 r. a 31 grudnia 2003 r. i posiadające obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej. Program skierowany jest do osiemnastolatków, ale w tym roku wyjątkowo zgłaszać mogą się również osoby mające 19 i 20 lat, ponieważ w związku z pandemią i utrudnieniami w podróży, poprzednie edycje DiscoverEU nie mogły odbyć się zgodnie z planem.

Podróżować możesz samodzielnie lub w grupie do 5 osób. W przypadku chęci podróżowania w grupie aplikację złożyć powinien najpierw lider grupy, a następnie udostępnić pozostałym kod otrzymany po zarejestrowaniu zgłoszenia. Członkowie grupy będą musieli użyć tego kodu, aby dołączyć do założonej grupy online.

Jak wziąć udział w konkursie?

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: DiscoverEU | European Youth Portal (europa.eu) otwiera się w nowym oknie.

Zgłoszenie składa się z kilku etapów.

W pierwszym kroku, aby zweryfikować czy kwalifikujesz się do konkursu, poproszony zostaniesz o podanie daty urodzenia i obywatelstwa. Po wyrażeniu odpowiednich zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz zasady konkursu będziesz musiał wskazać czy planujesz podróżować sam/sama, czy w grupie.

Przeprowadzona zostanie weryfikacja Twojego adresu e-mail. Sprawdzenie poprawności jest istotne, ponieważ w późniejszych etapach całość komunikacji będzie prowadzona drogą elektroniczną.

Następnie zaproszony zostaniesz do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w którym należy podać swoje dane osobowe: narodowość, datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania, region i numer dokumentu tożsamości lub paszportu. Młodzi ludzie o ograniczonej sprawności ruchowej i/lub niepełnosprawni będą mieli możliwość wskazania tutaj swoich szczególnych potrzeb.

Po wypełnieniu danych osobowych należy uzupełnić quiz składający się z 5 pytań wielokrotnego wyboru dotyczących ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej oraz o jej inicjatywach skierowanych do młodych ludzi. Na koniec należy odpowiedzieć na otwarte pytanie dodatkowe.

W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych informacji na temat swoich planów podróży (tj., kiedy planujesz rozpocząć podróż, czy po raz pierwszy będziesz podróżować sam, czego chciałbyś się nauczyć dzięki temu doświadczeniu, w jaki sposób sfinansujesz swoją podróż i skąd dowiedziałeś się o inicjatywie DiscoverEU). Informacje podane w tej sekcji nie są wiążące i nie będą miały żadnego wpływu na proces selekcji. Będą służyć wyłącznie do celów statystycznych i informacyjnych dla Komisji Europejskiej w celu ulepszenia inicjatywy DiscoverEU. 

Po złożeniu wniosku otrzymasz wiadomość potwierdzającą zgłoszenie, która będzie zawierać informację o rejestracji wniosku, kod wniosku oraz harmonogram przekazania decyzji o przyznaniu nagrody.

Co mogę wygrać?

Do wyboru są dwie formy biletu Interrail, pierwsza elastyczna i umożliwiająca dokonywanie zmian w trakcie podróży, druga z ustalonym dokładnym planem podróży i rezerwacjami miejsc dokonanymi z wyprzedzeniem przez dedykowanego operatora. Podróżować będzie można w terminie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Z elastycznym biletem Interrail Global Pass będziesz mógł podróżować po wszystkich krajach Unii Europejskiej przez określoną liczbę dni w okresie 1 miesiąca. W jednym dniu podróży możesz podróżować dowolną liczbą pociągów. Terminy podróży pozostają elastyczne, ale po rozpoczęciu wybranego pierwszego dnia podróży, Twój bilet ważny będzie przez jeden miesiąc. Datę początkową można zmienić w dowolnym momencie przed rozpoczęciem danego dnia (00:00 CET). W ramach biletu Global Pass można odbyć również dwie podróże w kraju zamieszkania tzw. „Wyjazd” i „Powrót” pozwalające na podróż między miejscem zamieszkania a granicą, portem lotniczym lub morskim. Z Wyjazdu i Powrotu można skorzystać również w trakcie trwania ważności biletu, nie musi to być pierwsza i ostatnia podróż.

W przypadku biletów z ustalonym wcześniej planem podróży należy wybrać konkretne daty, które nie będą mogły zostać zmienione po wysłaniu formularza rezerwacji. Liczba krajów, które można odwiedzić w ramach tej opcji, jest ograniczona do 2. Dlatego też opcja ta może okazać się nieodpowiednia, jeśli chcesz odwiedzić kilka krajów. I odwrotnie, jeśli zdecydujesz się odwiedzić tylko jeden kraj, opcja podróży ze stałym planem jest dobrym rozwiązaniem. Wybór biletu z ustalonym planem podróży, nie będzie wymagał od Ciebie ponoszenia dodatkowych kosztów rezerwacji miejsc, ale istnieje w tym zakresie limit budżetowy (258 EUR).

Jak wybierani będą zwycięzcy?

Komisja Europejska uszereguje kandydatów według narodowości na podstawie odpowiedzi udzielonych przez nich na pytania quizowe i pytanie dodatkowe. Liczba biletów przysługujących nastolatkom z danego kraju jest proporcjonalna do liczby ludności tego kraju w stosunku do pozostałych krajów UE.

Informacje o otrzymaniu biletu wysyłane będą na podane w aplikacji adresy e-mail. W przypadku trafienia na listę rezerwową szansa na zdobycie nagrody wciąż istnieje. W przypadku rezygnacji z biletu innych laureatów bilety zostaną przekazane kolejnym osobom z listy rezerwowej.

Jak mogę skorzystać z biletu?

Bilety Interrail Global Pass dostępne będą w formie biletów mobilnych tzw. mPassów. Umożliwiają one bardziej elastyczną podróż, zarządzaną z poziomu aplikacji Rail Planner App. Aplikację możesz bezpłatnie pobrać na telefon z systemem iOS lub Android. Po wprowadzeniu w niej kodu biletu oraz podaniu wymaganych danych takich jak imię, nazwisko i nr paszportu lub dowodu osobistego uzyskasz dostęp do swojego biletu Interrail.

Po utworzeniu wycieczki podpiętej do Twojego biletu będziesz mógł aktywować bilet poprzez określenie daty rozpoczęcia podróży, czyli jej pierwszego dnia. Bilet będzie ważny przez 1 miesiąc od tej daty. Dzień ten może zostać zmieniony w każdym momencie przed jego rozpoczęciem. Aby móc skorzystać z biletu w pociągu, musisz wyszukać interesujące Cię połączenie i dodać je do swojego biletu. Dzięki temu możliwe będzie wygenerowanie kodu dla każdego dnia, w którym zamierzasz podróżować pociągiem. Kod ten będzie ważny dla wszystkich zaplanowanych na ten dzień połączeń i będzie podlegał kontroli przez konduktora. Aby skorzystać z aplikacji i zarządzać swoim biletem potrzebne jest połączenie online, aplikacja wymaga łączenia się z Internetem co najmniej raz na 72 godziny.

Czy bilet obejmuje rezerwacje miejsc w pociągach?

Koszt rezerwacji miejsc nie jest uwzględniony w bilecie. Rezerwacja miejsca, w przypadku gdy jest obowiązkowa na danym połączeniu, musi zostać dokonana osobno przez pasażera. Większość pociągów dużych prędkości oraz pociągów międzynarodowych wymaga dokonania rezerwacji jednak posiadając bilet Interrail z łatwością możesz ich uniknąć wybierając bardziej okrężne trasy lub połączenia regionalne. Informacja o obowiązku dokonania rezerwacji jest widoczna w aplikacji Rail Planner App po wyszukaniu danego połączenia. Kontroli w pociągu będzie podlegał bilet dzienny wygenerowany w aplikacji oraz w przypadku takiego obowiązku, rezerwacja miejsca do siedzenia. Więcej informacji na temat możliwości dokonywania rezerwacji będzie dostępnych na stronie operatora i będzie przekazanych laureatom.

Grupa Eurail

Operatorem programu jest Grupa Eurail, zrzeszająca 36 europejskich przewoźników kolejowych i promowych. W Polsce program biletów Interrail i Eurail wspierany i realizowany jest przez PKP Intercity S.A. Bilety Interrail w ofercie regularnej dostępne są do kupienia na dworcach we wszystkich kasach PKP Intercity.

Więcej informacji o ofercie biletów Interrail znajdziesz [TUTAJ].

Źródło tekstu: intercity.pl/Serwis Kolejowy

Od 15 października zmieniają się przepisy regulujące kwestię ważności w czasie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Od tego dnia konieczne będzie posiadanie na legitymacji hologramu potwierdzającego status studenta lub doktoranta.

Legitymacje studenckie i doktoranckie były ważne w okresie tego ograniczenia i będą ważne jeszcze przez 60 dni po jego zakończeniu, bez konieczności potwierdzania ich ważności (uzyskania nowego hologramu). Oznacza to, że studenci i doktoranci w trakcie podróży pociągiem mogą posługiwać się legitymacjami, które ostatnie potwierdzenie ważności mają z semestru zimowego 2019/2020, tylko do 14 października 2021 r. Na podróże po tej dacie konieczne będzie posiadanie na legitymacji hologramu potwierdzającego status studenta lub doktoranta w danym semestrze bieżącego roku akademickiego.

Opisane zasady dotyczą wyłącznie studentów oraz doktorantów. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz słuchacze szkół policealnych posiadający uprawnienie do ulgi 37% podczas podróży transportem zbiorowym już wcześniej musieli posiadać legitymację z aktualnym przedłużeniem ważności na dany rok szkolny.

Podstawa prawna dostępna [tutaj].

Źródło tekstu: UTK/Serwis Kolejowy

Rozwija się współpraca PKP Intercity i PKS Polonus. Pod koniec marca spółki podpisały porozumienie w tej sprawie. Teraz ruszyła integracja systemów sprzedażowych obydwu przewoźników, której celem jest włączenie oferty autobusowego operatora do Wspólnego Biletu.

Zakup biletów na połączenia realizowane przez PKP Intercity oraz PKS Polonus w systemach sprzedaży każdego z operatorów został połączony w jedną ścieżkę zakupową, a dane o rozkładach jazdy obydwu przewoźników zostały zintegrowane.

Wprowadzona funkcjonalność jest wynikiem podpisanego w marcu br. przez PKP Intercity i PKS Polonus porozumienia o współpracy. Jego celem jest włączenie przewoźnika autobusowego do Wspólnego Biletu. Dzięki niemu pasażerowie kolei w Polsce mogą podróżować pociągami kilku przewoźników kolejowych na podstawie jednego wspólnego biletu. Od początku założeniem tej oferty była jej szeroka integracja, obejmująca także innych operatorów transportu zbiorowego. Podpisany w marcu br. dokument wyznacza drogę do włączenia oferty PKS Polonus do Wspólnego Biletu. Integracja systemów sprzedaży, za pośrednictwem których dystrybuowane są bilety na przejazdy realizowane przez obydwu przewoźników, wzajemna sprzedaż oraz wspólna prezentacja oferty dla pasażerów to początek tej  drogi.

"Rozwój współpracy PKP Intercity i PKS Polonus jest dużym krokiem w stronę budowy spójnej sieci transportowej dla całej Polski, która sprawi, że podróżowanie po kraju stanie się dużo prostsze, szybsze i bardziej komfortowe. Należy też podkreślić, że szersza współpraca przewoźników kolejowych i autobusowych w transporcie publicznym to jeden z elementów Polskiego Ładu.  Kolej i transport autobusowy mają wspólny cel – zapewniać jak największe możliwości dojazdu. Kluczowa jest tutaj współpraca przy tworzeniu wspólnej oferty, co właśnie się dzieje. Pociągi i autobusy nie muszą ze sobą konkurować, mogą się wzajemnie uzupełniać. Tam gdzie po torach kolej nie dotrze, tam pasażera dowiezie przewoźnik autobusowy" – mówi Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity.

Dalsze etapy rozwoju współpracy przewoźników

"Kolejnym etapem współpracy PKP Intercity i PKS Polonus będzie uruchomienie wzajemnej sprzedaży biletów w kasach stacjonarnych obydwu przewoźników, a następnym krokiem będzie uruchomienie wzajemnej sprzedaży przez internet bezpośrednio z systemu internetowego każdego z przewoźników. Wzajemne uzupełnianie siatki połączeń i coraz większe upraszczanie procesu zakupowego to duża zmiana na plus dla pasażerów. Dzięki zacieśnianiu współpracy z PKP Intercity podróżowanie po Polsce stanie się dużo łatwiejsze. Naszym celem jest dołączenie do Wspólnego Biletu, który pozwoli na łączone kolejowo-autobusowe podróże po kraju na jednym bilecie" – tłumaczy Wojciech Gąsowski, członek zarządu PKS Polonus S.A.

Trzecim etapem będzie włączenie oferty PKS Polonus do Wspólnego Biletu i Pakietu Podróżnika. Celem wspólnych działań będzie uruchomienia wzajemnej sprzedaży w kasach stacjonarnych wszystkich przewoźników kolejowych uczestniczących we Wspólnym Bilecie, jak również uruchomienia sprzedaży oferty Pakiet Podróżnika z odcinkami PKS Polonus w kasach wszystkich przewoźników uczestniczących we Wspólnym Bilecie, w kasach PKS Polonus oraz w systemie  Bilkom. Planowane jest również umożliwienie pasażerom kupowania biletów PKS Polonus w ramach oferty Wspólny Bilet w kasach wszystkich przewoźników uczestniczących w tym projekcie, w kasach PKS Polonus, w systemie  Bilkom oraz na platformie Dworzec Online.

Więcej na temat współpracy PKP Intercity i PKS Polonus przeczytasz [tutaj].

Źródło tekstu: PKS Polonus/Serwis Kolejowy

Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Koleje Mazowieckie zapraszają młodzież w wieku od 18 do 26 lat do udziału w konkursie, w którym do wygrania są trzy darmowe bilety kolejowe, na podstawie których zwycięzcy pojadą w zaplanowaną przez siebie podróż po Polsce i zrelacjonują ją w mediach społecznościowych.

Celem konkursu jest promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie oraz zwiększenie udziału tej grupy społecznej w podróżach w ramach publicznego transportu zbiorowego. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę na temat rozwoju transportu kolejowego w Polsce i popularyzować wiedzę w tym zakresie.

Co zrobić, aby wygrać bilet?

Ogłoszenie wyników konkursu

Laureatów wyłoni Kapituła Konkursowa, która będzie oceniała zgłoszenia na podstawie kreatywności oraz oryginalność ich opisu. Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www.mazowieckie.com.pl, do 11 sierpnia br. Każdy z trzech wyłonionych laureatów zostanie reporterem YOUMOBIL – pojedzie w zaplanowaną przez siebie podróż i będzie ją relacjonował w wybranych mediach społecznościowych po polsku i po angielsku. Odwiedzi i opisze siedem wybranych przez siebie miast, wykona „zadanie specjalne”, zrelacjonuje swoje wrażenia i doświadczenia, zwłaszcza w odniesieniu do transportu publicznego.

Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży

Konkurs jest organizowany w ramach projektu CE1307 YOUMOBIL („Promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich poprzez lepszy dostęp do europejskiej i krajowej sieci transportu pasażerskiego”), którego Województwo Mazowieckie jest partnerem. Projekt współfinansowany jest w ramach Programu Interreg Central Europe 2014 – 2020 (dalej zwanego Projektem), którego celem jest promocja mobilności wśród dzieci i młodzieży zamieszkującej tereny wiejskie oraz zwiększenie udziału tej grupy społecznej w podróżach w ramach publicznego transportu zbiorowego.

Jak pisze YOUMOBIL na Twitterze” - “Czy znasz kogoś zainteresowanego? Ostateczny termin to 9/8, więc pospiesz się!”, warto się pospieszyć, ponieważ ostateczny termin składania zgłoszeń przypada na 9 sierpnia.

Źródło tekstu: Koleje Mazowiecki/Serwis Kolejowy

Wraz z rozpoczęciem wakacji Koleje Mazowieckie wprowadzają do swojej oferty „Bilet Turysty”. Pasażerowie mogą korzystać z nowej taryfy od dziś do końca sierpnia. Koszt biletu to 67 zł.

Imienny „Bilet Turysty” uprawnia do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami Kolei Mazowieckich. Z oferty korzystać można przez trzy dowolnie wybrane dni w terminie ważności biletu, na obszarze ograniczonym stacjami: Skierniewice, Kutno, Sierpc, Działdowo, Ostrołęka, Szulborze Wielkie, Czeremcha, Łuków, Dęblin, Skarżysko-Kamienna, Drzewica.

Bilet jest ważny przez 10 dni, licząc od momentu wydania lub daty wskazanej przez podróżnego. Wraz z nim kupujący otrzyma karnet, na którym w kasie Kolei Mazowieckich lub u kierownika pociągu, na zasadach określonych w warunkach taryfowych oferty, można dokonać legalizacji każdego z trzech dni podróży.

„Bilet Turysty” można nabyć w kasach biletowych i biletomatach, jego cena to 67 zł. Z oferty można korzystać od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r. Szczegółowe zasady są dostępne na [stronie przewoźnika] oraz pod numerem telefonu 22 364 44 44.

Pasażerowie, którzy zakupią bilet otrzymają zniżkę na zwiedzanie placówek partnerskich akcji [Koleją do Kultury]. Przewoźnik przypomina także, że w pociągach Kolei Mazowieckich można bezpłatnie przewieźć psa i rower.

Źródło tekstu: Koleje Mazowieckie/Serwis Kolejowy

Piotr Goszczycki zrealizował swój plan i został nowym rekordzistą długości podróży pociągiem na bilecie dobowym Kolei Mazowieckich! Podróżnik przebił poprzedni rekord z 2020 r. wynoszący 1242 km i w ciągu 24 godzin przejechał 1358,081 km pociągami mazowieckiego przewoźnika.

Zaczęło się z małymi problemami. Jak relacjonował w swoich mediach społecznościowych Piotr Goszczycki, pierwszy pociąg, z Warszawy Wschodniej do Czeremchy, spóźnił się o 20 minut. O zmierzchu, po przejechaniu 660 km i kilku przesiadkach, podróżnik dotarł do Stupska Mazowieckiego. Do pobicia rekordu brakowało jeszcze dokładnie 583 km, a plan zakładał przekroczenie bariery 1300 kilometrów.

Na jednej ze stacji do Piotra Goszczyckiego dołączył poprzedni rekordzista – Karol Pakuła. O godzinie 1:14 obaj podróżnicy dotarli do Mławy, gdzie spędzili prawie 2 godziny czekając na kolejny pociąg. Nie obyło się bez problemów. Jak informowali na Facebooku, zostali zaczepieni przez podejrzanego mężczyznę, który namawiał do spożycia alkoholu. Od godziny 5:38 Piotr Goszczycki kontynuował podróż ze stacji Pruszków.

Kolejne osiągnięte stacje to m.in. Legionowo, Warszawa Zachodnia, Grodzisk Mazowiecki, Warszawa Rembertów i Cegłów. Finałowym przystankiem okazała się być stacja Warszawa Stadion. Około godziny 11:35 Piotr Goszczycki poinformował, że przejechał 1358,081 km, tym samym bijąc poprzedni rekord należący do Karola Pakuły.

Jak wskazał nowy rekordzista, przejazd całej trasy na bilecie dobowym Kolei Mazowieckich kosztował go 41 zł, czyli jedynie 3 grosze za kilometr. Gdyby kupował bilet na każdy z pociągów osobno, zapłaciłby około 345 zł.

Piotr Goszczycki podkreśla, że 24-godzinna podróż pociągami wymaga zmierzenia się z szeregiem wyzwań, a największymi z nich są zwykłe ludzkie słabości.

„Podczas takiej wyprawy największą przeciwnością jest sen, głód, zwyczajne zmęczenie. Taki rekord to także walka ze sobą.  Pokazać, udowodnić, że się da. Nie jest łatwo przez cały czas czuwać, mieć drzemki po 20 minut, czy wiedzieć, że podczas przesiadki nie zdąży się wejść po cokolwiek do sklepu, bo... pociąg się opóźnił i można nie zdążyć na następny. Z kolei gdy na tablicy jest wyświetlane opóźnienie, np. 20-minutowe, zaczyna człowieka coś brać. Co zrobić? Iść? A jak opóźnienie się zwiększy? A jak pociąg zaraz przyjedzie? Wówczas rodzą się pytania  – gdzie teraz pojechać? Którym pociągiem? Jaki przyjąć plan podróży, aby tych kilometrów było jak najwięcej?” – mówi Serwisowi Kolejowemu Piotr Goszczycki.

Cała trasa rekordowego przejazdu w dniach 7-8 czerwca 2021 roku przebiegała następująco:

11:40 – 14:14 (20 minut opóźnienia)

Warszawa Wschodnia – Czeremcha – 178.607 km

14:17 – 15:47

Czeremcha – Siedlce – 90.167 km

15:55 – 17:24 (11 minut opóźnienia)

Siedlce – Warszawa Wschodnia – 88.440 km

17:42 – 18:41 (10 minut opóźnienia)

Warszawa Wschodnia – Siedlce – 88.440 km

18:49 – 20:07 (4 minuty opóźnienia)

Siedlce – Warszawa Wola – 96.959 km

20:15 – 22.01 (1 minuta opóźnienia)

Warszawa Wola – Stupsk Mazowiecki – 118.142 km

22:11 – 23:34 (2 minuty opóźnienia)

Stupsk Mazowiecki – Warszawa Żerań – 102.693 km

23:36 – 1:14

Warszawa Żerań – Mława – 115.831 km

2:58 – 4:25 

Mława – Legionowo – 105.177 km

4:34 – 5:02

Legionowo – Warszawa Zachodnia – 27.393 km

5:06 – 5:10

Warszawa Zachodnia – Warszawa Ochota – 2.175 km

5:15 – 5:52

Warszawa Ochota – Grodzisk Mazowiecki – 28.630 km

6:00 – 7.38 (10 minut opóźnienia)

Grodzisk Mazowiecki – Siedlce – 122.231 km

7:53 – 9:06

Siedlce – Warszawa Rembertów – 80.941 km

9:40 – 10:18 (25 minut opóźnienia) 

Warszawa Rembertów – Cegłów – 51.849 km

10:25 – 11:19 

Cegłów – Warszawa Stadion – 60.406 km

Piotr Goszczycki wskazuje, że każda próba bicia rekordu podróży to swego rodzaju maraton, a całe wcześniejsze przygotowania mogą zdać się na nic w przypadku opóźnień pociągów.

„Wiele osób twierdzi, że też podróżują, że niejednokrotnie potrafią przejechać więcej, dalej... Super. Tylko, że to jest tak jak z bieganiem. Biegać po lesie każdy może. Bliżej, dalej. Mieć różne czasy, odległości i nikomu nic do tego. Jednakże taki rekord jest maratonem, gdzie ludzie (obserwatorzy także) lubią patrzeć na ręce. Trzeba być fair i udokumentować całą trasę przejazdu. Tu nie ma miejsca na swobodę, że wysiądzie się dwie stacje bliżej i pójdzie na piwo...  Ponadto taki rekord pokazuje różnicę pomiędzy teorią a praktyką. W teorii, na papierze, mogę mieć rozpisany rozkład. W praktyce jakiekolwiek opóźnienie pociągu może spowodować nieodwracalny bieg wydarzeń i konieczność szybkiej analizy rozkładu. Prawdziwy maratończyk, gdy się przewróci, wstaje i biegnie dalej” – zaznacza nasz rozmówca.

Więcej o przygotowaniach Piotra Goszczyckiego do bicia rekordu podróży na bilecie dobowym Kolei Mazowieckich można przeczytać [tutaj]. Przypominamy także o [wywiadzie] z pasjonatem, w którym opowiada o działalności w ramach projektu Literacka PKP-Jazda.

Patryk Galarski

Z okazji Dnia Dziecka PKP Intercity przygotowało niespodziankę dla najmłodszych. Tego dnia będą mogli oni podróżować bezpłatnie. Bilety promocyjne dla dzieci są dostępne od 18 maja 2021 roku.

We wtorek 1 czerwca dzieci będą mogły bezpłatnie podróżować w drugiej klasie wszystkich pociągów PKP Intercity – Express InterCity Premium (EIP), Express InterCity (EIC), InterCity (IC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK). Dzieci poniżej 4 roku życia mogą podróżować pociągami przewoźnika na podstawie biletu jednorazowego z ulgą 100%. Natomiast dla dzieci w wieku od 4 do 16 lat wystarczy pobrać w kasie bilet i mieć ze sobą dokument potwierdzający wiek dziecka. Ze względu na zasady bezpieczeństwa obowiązujące obecnie na pokładach pociągów PKP Intercity, bilety promocyjne są wydawane wyłącznie ze wskazaniem miejsca do siedzenia i będą ważne jedynie na przejazd, na który zostaną wystawione.

Na stacjach, na których nie ma kasy biletowej lub jest ona nieczynna, bilety na przejazd pociągami EIC, IC oraz TLK będzie można pobrać u konduktora.

Ze szczegółami promocji można zapoznać się [tutaj].

Rodzinne podróże są tańsze

PKP Intercity posiada ofertę, która pozwala na zakup tańszych biletów  również dla opiekunów dzieci. Dzięki niej podróżowanie 1 czerwca może być tym bardziej korzystne cenowo dla rodzin. Aby skorzystać z Biletu Rodzinnego, wystarczy podróżować w grupie od 2 do 5 osób, w której jest dziecko poniżej 16. roku życia. Wówczas każdy z członków grupy otrzyma 30-procentową zniżkę na bilet. Osoby posiadające ulgi ustawowe korzystają ze swoich indywidualnych uprawnień.

Z atrakcyjnych ulg skorzystają również posiadacze Karty Dużej Rodziny. Oprócz ustawowej ulgi 37% otrzymają również 30% upustu na zakupione bilety – wystarczy, że przynajmniej dwie uprawnione osoby będą podróżowały wspólnie.

Bezpieczne podróże koleją

Od 15 maja w pociągach PKP Intercity znów mogą być zajęte wszystkie miejsca siedzące, do leżenia i sypialne, natomiast nadal funkcjonuje obowiązkowa rezerwacja miejsc. Na pokładach pociągów nadal obowiązuje również zakrywanie ust i nosa podczas trwania całej podróży. Kierownicy pociągów i konduktorzy korzystają ze środków ochrony indywidualnej i utrzymania higieny osobistej - maseczek i rękawiczek ochronnych oraz żeli do mycia i dezynfekcji rąk. Ich kontakt z podróżnymi podczas kontroli biletów odbywa się z zachowaniem bezpiecznego dystansu dzięki wykorzystaniu nowoczesnych terminali zbliżeniowych.

W składach, w których jest wagon gastronomiczny WARS lub mobilny wózek z poczęstunkami, możliwy jest zakup pakietu bezpieczeństwa w postaci płynu dezynfekującego i maseczki. W pociągach kategorii Express InterCity Premium (EIP) pakiet wydawany jest w cenie biletu na życzenie pasażera.

Wszystkie pociągi PKP Intercity są dezynfekowane i czyszczone po zakończeniu każdego przejazdu. Od marca 2020 roku do końca kwietnia 2021 roku przewoźnik wykonał już ponad 435 tysięcy dezynfekcji i ponad 16 tysięcy dezynfekcji metodą zamgławiania.

Kolej przyjazna rodzinom

W składach PKP Intercity pasażerowie podróżujący z dziećmi znajdą miejsca przeznaczone specjalnie dla nich. W pociągach Express InterCity Premium (Pendolino) są to trzy przedziały, w których znajdują się cztery wygodne miejsca, stoliki ukryte w podłokietnikach, indywidualne oświetlenie, gniazdka elektryczne i wieszaki na odzież. Osoby, które wybiorą miejsce w przestrzeni bezprzedziałowej, znajdą tam m.in. rozkładane stoliki, przy których maluchy mogą swobodnie kolorować, grać w gry czy oglądać bajki.

A już 13 czerwca na tory wyjadą pierwsze wielofunkcyjne wagony COMBO o podwyższonym standardzie. Są one przystosowane do potrzeb rodzin z małymi dziećmi. Pojazdy posiadają dwa wydzielone przedziały dla opiekunów z dzieckiem. Są one przyjazne dla najmłodszych - ściany i wykładzinę podłogową zdobi grafika ze zwierzętami. Siedziska foteli łączą się ze sobą, dzięki czemu powstaje jedna płaszczyzna, która może być użyteczna np. podczas drzemki malucha. W przedziałach znajdują się gniazdka elektryczne i gniazdka USB, a toaleta wyposażona jest w przewijak dla dzieci.

Źródło tekstu: Intercity.pl/Serwis Kolejowy

Do lipca pasażerowie wrocławskiego MPK posiadający UrbanCard lub elektroniczną legitymację studencką mogą korzystać z przejazdów Kolejami Dolnośląskimi oraz Polregio na terenie miasta, wykorzystując zakodowany na nich bilet okresowy. Władze stolicy Dolnego Śląska i przewoźnicy nie doszli do porozumienia w kwestii wygasającej umowy. Głos w tej sprawie zabrało Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe.

Wzajemne honorowanie biletów przez MPK Wrocław i Koleje Dolnośląskie (KD) oraz Polregio wprowadzono w 2013 r. Na podstawie papierowych przejazdówek na okaziciela oraz biletów okresowych zarejestrowanych na elektronicznej legitymacji studenckiej lub kracie UrbanCard, podróżni mogą korzystać z przejazdów pociągami przewoźników w obrębie miasta. Umowa obowiązuje do lipca bieżącego roku. Władze Wrocławia oraz spółki kolejowe nie wypracowały porozumienia przedłużającego ofertę.

Głos w sprawie zabrało Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe, które zwróciło się z apelem do prezydenta Wrocławia oraz przewoźników, aby podjęli wszelkie możliwe starania dla osiągnięcia kompromisu. Zdaniem Stowarzyszenia, brak porozumienia uderzy nie tylko w pasażerów, ale także miejscowy transport zbiorowy, przyczyniając się do spadku zaufania podróżnych oraz zmniejszenia ich liczby w obrębie miasta.

W dobie pandemii wizerunek transportu zbiorowego został drastycznie nadszarpnięty, wielu pasażerów zrezygnowało z dojazdu do pracy czy szkoły komunikacją publiczną. Istniejący obecnie kryzys związany z brakiem porozumienia o honorowaniu UrbanCard z pewnością nie pomoże w procesie odbudowywania i kreowania pozytywnego wizerunku kolei” – czytamy w piśmie Stowarzyszenia skierowanym do prezydenta miasta Jacka Sutryka, KD oraz Polregio.

Sprawa budzi w stolicy Dolnego Śląska duże emocje, co zauważyć można m.in. w komentarzach pod postami MPK Wrocław oraz Kolei Dolnośląskich na portalu społecznościowym Facebook. Także tam przeczytać możemy komunikaty stron dotyczące braku porozumienia.

W związku z powyższym Stowarzyszenie Wykluczenie Transportowe zwróciło się do stron o udzielenie odpowiedzi na pytania, które pozwolą na precyzyjne zobrazowanie sprawy. Jednocześnie zachęca ono spółki kolejowe oraz miasto do podjęcia merytorycznej dyskusji, która pozwoli wypracować kompromis.

Pismo Stowarzyszenia Wykluczenie Transportowe dostępne jest [tutaj].

hp

Do niecodziennej sytuacji doszło w poniedziałek (10.05) około godz. 16 w pociągu relacji Kraków – Berlin. Mężczyzna nieposiadający biletu, aby uniknąć mandatu, wyskoczył z jadącego składu. Sytuacja miała miejsce niedaleko miejscowości Rzepin (woj. lubuskie, pow. słubicki) - informuje Lubuskie24.pl.

Tuż przed granicą polsko-niemiecką konduktor sprawdzający bilety skontrolował mężczyznę, który nie posiadał dokumentu upoważniającego do odbywania podróży. 37-latek został poinformowany o tym, że musi opuścić skład na najbliższej stacji, czyli we Frankfurcie. Dodatkowo miał zostać ukarany mandatem.

Mężczyzna, w celu uniknięcia konsekwencji, postanowił uciec. Zerwał plomby w drzwiach i po ich otwarciu wyskoczył z jadącego pociągu. Usunięcie zabezpieczeń spowodowało włączenie alarmu i awaryjne wyhamowanie składu. Pociąg PKP Intercity „Wawel” zatrzymał się na wysokości miejscowości Sułówek.

Konduktor stwierdził, że mężczyzny nie ma w pociągu i powiadomił o sprawie służby” – powiedziała Tvn24.pl asp. Ewa Murmyło z KPP w Słubicach.

Akcję poszukiwawczą z wykorzystaniem drona oraz kamer termo- i noktowizyjnych prowadzili strażacy, policja oraz funkcjonariusze SOK. 37-latka odnaleziono po trzech godzinach przy torach niedaleko miejscowości Gajec – 5 km od miejsca, w którym zatrzymał się pociąg. Okazało się, że mężczyzna odniósł poważne obrażenia.

Był przytomny, ale leżał bezwładnie i miał problemy z mową” – poinformowała asp. Ewa Murmyło.

Mężczyzna został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

hp

Bilety Euro-Nysa-Ticket pozwalają na podróże w regionie przygranicznym Polski, Niemiec i Czech w przystępnej cenie. Do oferty weszły dziś nowe bilety trzydniowe, a możliwość darmowych przejazdów zyskały dzieci do 15 roku życia.

Euro-Nysa-Ticket to oferta biletów Związku Transportowego Górnych Łużyc i Dolnego Śląska (ZVON), uprawniających do nieograniczonej liczby przejazdów na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Do tej pory w ofercie dostępne były bilety całodzienne – teraz można kupować też trzydniowe.

Nowe bilety są dostępne w cenie 100 zł za bilet dla jednej osoby oraz 200 zł za bilet grupowy, którym może podróżować nawet pięć osób. Bez zmian pozostają ceny biletów jednodniowych, które kosztują odpowiednio 40 zł dla jednej osoby i 100 zł dla grupy.

Każdy posiadacz biletu Euro-Nysa-Ticket mógł do tej pory, bez żadnych dopłat, zabrać ze sobą w podróż dziecko w wieku do 6 lat. Zdecydowano się rozszerzyć również tę ofertę. Każdy pasażer podróżujący w ramach taryfy Euro-Nysa-Ticket może bezpłatnie podróżować z dzieckiem w wieku do 6 lat oraz z dwójką dzieci w wieku od 6 lat do ukończenia 15. roku życia.

Oznacza to, że na jednym bilecie podróżować może aż 12 osób! Pięciu pasażerów biletu grupowego, pięcioro dzieci do lat 6 oraz dwoje w wieku 6-15 i koszt podróży spada mocno poniżej 10 zł za osobę za dzień. To znakomita oferta dla wszystkich, którzy chcieliby zwiedzić polsko-niemiecko-czeskie pogranicze” – podkreśla Bartłomiej Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.

Bilety można kupić w kasach i w pociągach Kolei Dolnośląskich. Oferta umożliwia korzystanie z prawie 700 połączeń kolejowych i drogowych we wszystkich środkach komunikacji publicznej: pociągach, autobusach regionalnych, tramwajach i autobusach miejskich.

Źródło tekstu: Kolejedolnoslaskie.pl/Serwis Kolejowy

Kontakt

Redaktor naczelny
Mateusz Wójtowicz
naczelny@serwiskolejowy.pl
Ul. Dąbrowskiego 6
87 - 100 Toruń
magnifiercross
Napisz do nas! linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram